Pokazywanie postów oznaczonych etykietą geo-map. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą geo-map. Pokaż wszystkie posty

poniedziałek, 11 marca 2019

System e-property do prowadzenia EGiB wdrożony w powiecie mińskim

Od 1 marca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim uruchomiono nowy system do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków o nazwie e-property, opracowany przez firmę Geo-System Sp. z o.o. Tworzenie systemu trwało ponad dwa lata, ale w jego powstaniu mają udział kilkunastoletnie doświadczenia firmy dotyczące budowy systemów dla samorządów i automatyzacji procesów związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. System e-property jest elementem technologii GEO MAP, za pomocą której prowadzona jest powiatowa część zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Wdrożenie systemu w Mińsku Mazowieckim poprzedziła migracja bazy danych z systemu EGB2000 z zachowaniem pełnej historii wszystkich obiektów ewidencyjnych. Niezależnie od tego system może być zasilony danymi z dowolnego funkcjonującego w Polsce systemu EGiB. Istotnym jest fakt, że dla dotychczasowych użytkowników technologii GEO-MAP wdrożenie systemu e-property jest bezpłatne.
Poza standardowymi funkcjonalnościami typowymi dla systemów do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w e-property zaimplementowano wielu funkcji automatyzujących i upraszczających pracę z rejestrem EGiB, w szczególności ułatwiających proces wprowadzania zmian. Wprowadzono także powiązanie z Elektroniczną Księgą Wieczystą obejmujące zarówno możliwość podejrzenia treści księgi dla wskazanych obiektów, jak też mechanizmy kontrolne pozwalające na uzupełnienie numerów KW. Duży nacisk położono także na integrację z dokumentacją będąca podstawą zmian, m.in. na automatyczną obsługę zawiadomień o nadaniu numeracji adresowej, która dzięki integracji z systemami iMPA w gminach jest obsługiwana automatycznie.

poniedziałek, 5 lutego 2018

GEO-MAP 10.43

Wprowadzono możliwość wykorzystania systemu GEO-MAP, jako bezpłatnej przeglądarki do plików w formacie (*.MAP) wydawanych z PODGiK w ramach prac geodezyjnych. W stosunku do takich danych oprócz przeglądania można wykorzystać także inne dodatkowe funkcje systemu jak: Export, Drukowanie, Kontrole. Funkcjonalność jest dostępna od wersji 10.43 systemu GEO-MAP i obowiązuje aktualnie w powiecie pruszkowskim, a docelowo funkcjonalność zapewne znajdzie się w innych powiatach korzystających z technologii iGeoMap/ePODGiK.Funkcja przeglądarki przeznaczona jest dla użytkowników systemu iGeoMap/ePODGiK, którzy nie posiadają zakupionej licencji na system GEO-MAP, a potrzebują wglądu w dane uzyskane z PODGiK, czy też mają potrzebę przekonwertowania danych do innych formatów np. DXF, TANGO. Aby uruchomić przeglądarkę należy mieć zainstalowany system GEO-MAP w wersji demonstracyjnej. Instalacja jest dostępna na stronie: www.igeomap.pl/index.php?inc=download.

Uwaga: Uruchomienie przeglądarki jest możliwe na dwa sposoby:
 1. Klikamy na pliku *.MAP wydanym z PODGiK w ramach pracy geodezyjnej.
 2. Uruchamiamy system GEO-MAP z nazwą pliku do wczytania, jako parametrem wywołania.

niedziela, 21 stycznia 2018

GEO-MAP 10.41

W dniu 19 stycznia 2018r. udostępniono pierwszą  w tym roku aktualizację systemu GEO-MAP.
Bieżąca wersja to 10.41 zarówno dla Win32 jaki i Win64. Instalacja jest dostępna pod adresem http://www.igeomap.pl/index.php?inc=download.

Do najważniejszych zmian należy:


środa, 8 listopada 2017

Powiat żyrardowski uruchomił system informacji przestrzennej

W dniu 8 listopada 2017r. oficjalnie uruchomiono System Informacji Przestrzennej Powiatu Żyrardowskiego w technologii ePowiat. W ramach prac wdrożeniowych, poza uruchomieniem portalu mapowego uruchomiono również usługi WMS dla danych ewidencji gruntów i mapy zasadniczej.
Uruchomione usługi zostały też włączone do odpowiednich zbiorczych usług krajowej integracji tj.: KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntów, KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu.

W portalu mapowym udostępniono usługę zakupu mapy zasadniczej w/g stanu archiwalnego  z wykorzystaniem płatności elektronicznych. Wnioskodawca otrzyma mapę po kilku minutach od opłacenia usługi. Usługa działa cała dobę 7 dni w tygodniu. Ze względu na kompletność danych numerycznych w chwili obecnej zakup mapy jest udostępniony na terenie miast Żyrardów i Mszczonów. 
Portal, poza treściami właściwymi dla powiatu integruje również dane z zakresu numeracji adresowej czy zagospodarowania przestrzennego gmin powiatu żyrardowskiego.

środa, 16 sierpnia 2017

Geo-Map od teraz również w wersji 64 bitowej

Od dnia 16 sierpnia 2017r. dostępna jest najnowsza wersja Systemu Informacji o Terenie GEO-MAP. Aktualna wersja to 10.36, która od tej chwili funkcjonuje również w wersji 64-bitowej i w pełni może wykorzystywać 64-bitową architekturę systemu Windows. Korzystanie z nowej architektury przekłada się na zwiększenie szybkości działania oraz możliwość pracy na znacznie większych zbiorach danych. Najnowszą wersję może pobrać każdy użytkownik posiadający aktualną licencję poprzez narzędzia automatycznej aktualizacji lub w dziale "Download" na stronie www.igeomap.pl. Jednocześnie w ramach instalacji (tak jak dotychczas) jest dostępna aplikacja 32 bitowa (także w wersji 10.36). Kolejne wersje od tej pory będą powstawały jednocześnie na obydwie platformy tzn. Win32 i Win64.

Z innych istotnych nowości w aktualnej wersji należy wymienić dodanie do listy WMS kilku usług zbiorczych związanych z różnymi danymi przestrzennymi. Wśród dodanych usług znajdujemy następujące usługi zbiorcze:
 1. KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntów - obejmującą dane ewidencji i budynków z ponad  200 powiatów prowadzących ewidencję w różnych systemach informatycznych. 
 2. KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu - obejmującą dane o uzbrojeniu terenu z ponad 40 powiatów prowadzących uzbrojenie w różnych systemach informatycznych. Usługa była szerzej opisywana w lipcowym numerze miesięcznika GEODETA
 3. KrajowaIntegracjaMiejscowychPlanowZagospodarowaniaPrzestrzennego – obejmująca miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w postaci wektorowej z ponad 120 gmin. 
Do usług zbiorczych są sukcesywnie włączane nowe usługi WMS pojawiające się powiatach lub gminach.
  Kolejną nowością wersji 10.36 jest dodanie wbudowanej obsługi Street View. Funkcjonalność jest dostępna pod prawym klawiszem myszy i powoduje wywołanie okna StreetView dla zestawu danych, nad którym aktualnie pracujemy, co zaprezentowano na ilustracji.

  poniedziałek, 3 kwietnia 2017

  GEO-MAP 10.35

  Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.35.
  • wprowadzono eksport danych w formacie DXF w wersji "AutoCad 2000", który umożliwia zapis grubości linii,
  • dodano nowy zestaw danych instalacyjnych DemoData z danymi LIDAR.
  Dział "Download"

  czwartek, 30 marca 2017

  Kongres Geodetów Polskich


  W dniach 23-25 marca 2017r. marca odbył się Kongres Geodetów Polskich w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowany przez Lokalne Stowarzyszenia Geodezyjne. Gośćmi honorowymi byli m.in. Wiceminister Tomasz Żuchowski i GGK Pani Grażyna Kierznowska.
  Na Kongresie byli również obecni nasi przedstawiciele - Wiceprezes ds. Handlowych Zbigniew Malinowski oraz Prezes Zarządu Waldemar Izdebski, którzy przedstawił propozycje zmian w prawie geodezyjnym i kartograficznym (propozycje w formie tabelarycznej) dotyczące obsługi prac geodezyjnych. Propozycje te po Kongresie zostały przekazane do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Głównego Geodety Kraju.


  Dodatkowo udostępniamy również do wglądu treść prezentacji.

  piątek, 3 lutego 2017

  GEO-MAP 10.34

  Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.34.
  • w czytaniu pliku EWMAPY wprowadzono rozróżnienie czytania graniczników na stabilizowane i niestabilizowane,
  • przy czytaniu wsadowym z Ewmapy wprowadzono możliwość pominięcia tworzenia graniczników,
  • wprowadzono alternatywny wariant ortogonalizacji 45 stopni przez kolejne wciśnięcie klawisza O,
  • wprowadzono bufor 10 metrów dla obiektów zaliczanych do obliczania pola zabudowy,
  • wprowadzono nowe znaki umowne:
   • 5542 - suwnica,
   • 5543 - taśmociąg (powierzchniowy),
   • 4543 - taśmociąg (liniowy)
  • do kontroli spójności budynków z bazy geometrycznej i opisowej dodano możliwość jej wykonania na podstawie pliku SWDE.
  Dział "Download"

  poniedziałek, 2 stycznia 2017

  GEO-MAP 10.33

  Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.33.
  • ODGIK: w przetwarzaniu prac geodezyjnych wprowadzono możliwość włączenia jako dodatkowych materiałów mapy ewidencyjnej z obszaru zgłoszonej pracy,
  • wprowadzono maskę kodów (Opcje|Tworzenie), dla których można ustawić kontrolę geometrii obiektu przed zamknięciem, aby jednak pozwolić zakończyć ewentualny błędny obiekt i nie stracić utworzonej geometrii wprowadzono możliwość zmiany kodu dla obiektu tworzonego (Edycja|Atrybuty tworzonego) na taki kod, który nie będzie kontrolowany np. 5100,
  • do biblioteki znaków Geo-Map.sym dodano kod 1820 służący do przechowywania punktów przeczytanych ze zbiorów LAS, obiekty są na warstwie DTM-TIN
  • wszystkie funkcje związane z obsługą plików LAS są dostępne w Menu Głównym w pozycji GEO-DTM/Chmura punktów
  • funkcje związane z "Chmurą punktów" korzystają z plików LAS, których parametry zapisane są pliku "LasFiles.txt" znajdującego się w katalogu pliku MAP, linia taka zawiera:
   xmin,ymin,xmax,ymax oraz sciezke do pliku, przykładowy plik "LasFiles.txt" ponizej:
   487129.200   672927.870   487248.690   673038.580 LAS\0401.las
   487129.200   673038.590   487248.690   673149.300 LAS\0402.las
   487248.700   672927.870   487368.190   673038.580 LAS\0501.las
   487248.700   673038.590   487368.190   673149.300 LAS\0502.las
  • do tworzenia indeksu plików LAS (tzn. LasFiles.txt) służy pozycja Geo-Dtm|Chmura punktów|Tworzenie indeksu plików LAS.
  • przykładowe dane z plikami ze skaningu laserowego dostepne są w katalogu GEO-DTM/LIDAR lub na niniejszej stronie
  Dział "Download"

  poniedziałek, 19 grudnia 2016

  GEO-MAP 10.32

  Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.32.
  • w eksporcie TANGO dodano do użycia nazwę atrybutu FirstNumeric, która pobiera początkową frazę będącą liczbą,
  • w kontroli topologii zmieniono wykluczenia z "Br,S,Lz,W,Wsr" na "Br,S,Lzr,W,Wsr",
  • dla użytkowników GEO-ODGIK oraz GEO-DTM wprowadzono testowo grupę dodatkowych funkcji  związanych z wykorzystaniem skaningu laserowego. Pozycja nazwana jest "Chmura punktów", w której udostępniono 3 funkcje:
   • tworzenie indeksu plików LAS,
   • pobranie danych z chmury w obszarze aktywnego obiektu,
   • wizualizacja 3D w obszarze aktywnego obiektu,
  Dział "Download"

  poniedziałek, 5 grudnia 2016

  Kolejne wdrożenie elektronicznego ZUD w technologii iGeoMap/ePODGiK

  W dniu 23.11.2016r. w Starostwie Powiatowym w Piasecznie uruchomiono moduł technologii iGeoMap/ePODGiK służący do elektronicznej obsługi procesu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (tzw. ZUD), a w dniu dzisiejszym zakończono pierwszą naradę koordynacyjną prowadzoną z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Pierwszym starostwem korzystającym z tej technologii od października jest Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowiecki, gdzie od momentu uruchomienia przeprowadzono już 23 narady koordynacyjne w formie elektronicznej - co stanowi połowę wszystkich przeprowadzonych narad w tym czasie.  Podstawowe funkcjonalności modułu to:
  • możliwość przesłania wniosku wraz z materiałami drogą elektroniczną,
  • możliwość dokonania opłaty z wykorzystaniem płatności internetowych,
  • automatyczne generowanie protokołu z narady koordynacyjnej,
  • realizacja całego procesu koordynacji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,.  poniedziałek, 14 listopada 2016

  GEO-MAP 10.31

  Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.31.
  • w opcji Blok > Operacje na atrybutach > Obliczanie wartości dodano pozycję "przypisanie obiektów do obrębów", która pozwala przypisać numer obrębu, w którym leży większa część obiektu,
  • dodano zbiorniki sieci jako armaturę naziemną, ustawiane w A4 dla następujących kodów:
   • 1713 i 5713 - wodociągowej,
   • 1723 i 5723 - kanalizacyjnej,
   • 1733 i 5733 - ciepłowniczej,
   • 1743 i 5743 - gazowej,
   • 1793 i 5793 - specjalnej,
  • dla obiektu 4521 tor kolejowy dodano możliwość ustawiania w A1 na: tor normalny, tor wąskotorowy, tor tramwajowy, tor metra.
  Dział "Download"

  poniedziałek, 7 listopada 2016

  GEO-MAP 10.30

  Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.30.
  • ODGiK: wprowadzono możliwość wydawania pliku DXF do zgłoszonych prac,
  • zmieniono bibliotekę Geo-Map.sym przez wprowadzenie zapisów o generalizacji treści wydruków w skalach mniejszych niż skala opracowania,
  • wprowadzono parametr formularza wydruku $AutoSkala do wpisywania informacji o pomniejszeniu mapy,
  • wprowadzono parametr formularza wydruku $AutoGenSkala do automatycznej generalizacji i wpisywania informacji na wydruku,
  • przy wydruku mapy wprowadzono uwzględnianie siatki ze skali drukowanej mapy, a nie skali redakcyjnej.
  Dział "Download"

  poniedziałek, 24 października 2016

  GEO-MAP 10.29

  Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.29.
  • w menu kontekstowym związanym z aktywnym obiektem (jeśli jest nim 5171, czyli zakres pracy geodezyjnej) wprowadzono możliwość przesłania zakresu pracy geodezyjnej we wskazanym obszarze, czyli dokładnie to samo co w przypadku dokonywania zgłoszenia w e-mapie,
  • w menu "Szukaj" wprowadzono pozycję "Inne wyszukiwania" i przeniesiono do niej mniej używane polecenia,
  • w menu "Szukaj" pozycję "Szukaj punktu adresowego" przełączono na usługę ULA pozwalającą znaleźć punkt adresowy w całej Polsce, a stare wyszukiwanie przeniesiono do pozycji "Inne wyszukiwania".
  Dział "Download"

  piątek, 21 października 2016

  Nowy moduł w technologii iGeoMap/ePODGiK

  W dniu 17.10.2016r. uruchomiono nowy moduł technologii iGeoMap/ePODGiK służący do elektronicznej obsługi procesu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (tzw. ZUD). Pierwszym starostwem korzystającym z tej technologii jest Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowiecki, gdzie w dniach od 19-21 października 2016r. przeprowadzono pierwszą zautomatyzowana naradę koordynacyjną.

   Podstawowe funkcjonalności modułu to:

  • możliwość przesłania wniosku wraz z materiałami drogą elektroniczną,
  • możliwość dokonania opłaty z wykorzystaniem płatności internetowych,
  • realizacja całego procesu koordynacji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
  • automatyczne generowanie protokołu z narady koordynacyjnej.

  poniedziałek, 17 października 2016

  GEO-MAP 10.28

  Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.28.
  • w tabeli WMS dodano wszystkie WMS-y osnowy funkcjonujące w technologii GEO-MAP,
  • przy uzyskiwaniu informacji o punkcie osnowy z WMS dodano możliwość podglądu i ewentualnego zakupu danych związanych z punktem osnowy (w ramach tzw. zgłoszenia uzupełniającego),
  • przy imporcie warstw z EWMAPY wprowadzono zasadę, że dla obiektów tekstowych w przypadku, gdy justowanie przyjmuje wartość 0 (wartość domyślna), to nie jest wpisywane do atrybutu A3, jeśli wcześniej ustawiono wartość tego atrybutu.
  Dział "Download"

  środa, 12 października 2016

  Seminarium dla użytkowników technologii iGeoMap/ePODGiK

  W dniu dzisiejszym odbyło się seminarium organizowane przez firmę Geo-System Sp. z o.o. skierowane do użytkowników technologii GEO-MAP i iGeoMap/ePODGiK. W spotkaniu uczestniczyło niemal 90 osób, głównie wykonawców geodezyjnych. Na spotkanie przybyli również przedstawiciele powiatów wykorzystujących technologię iGeoMap/ePODGiK.


  Prezes Zarządu Waldemar Izdebski przedstawił aktualne uwarunkowania prawne oraz nowości w technologii Geo-System, w tym pierwszy raz prezentowany moduł do automatyzacji i obsługi uzgadniania dokumentacji projektowej, który został wdrożony w powiecie mińskim.

  Zapraszamy do przeczytania obszernej relacji udostępnionej przez portal Geoforum.
  Więcej zdjęć udostępniono w galerii.

  poniedziałek, 10 października 2016

  GEO-MAP 10.27

  Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.27.
  • ODGIK: wprowadzono wydawanie działek w formacie EDZ do zakresu pracy geodezyjnej,
  • ODGIK: wprowadzono wydawanie konturów klasyfikacyjnych w formacie EDZ do zakresu pracy geodezyjnej,
  • ODGIK: wprowadzono wydawanie użytków w formacie EDZ do zakresu pracy geodezyjnej,
  • dodano polecenie GPR #SelectClosedByMask i $SelectInClosedByMask
  • w operacjach blokowych dodano tworzenie obiektów równoległych.
  Dział "Download"

  poniedziałek, 3 października 2016

  Serdecznie zapraszamy na seminarium dla użytkowników technologii iGeoMap/ePODGiK


  W dniu 12 października 2016r. w Hotelu Gromada Airport (ul. 17 stycznia 32) w Warszawie organizowane jest seminarium dla wykonawców geodezyjnych korzystających z oprogramowania GEO-MAP oraz technologii obsługi prac geodezyjnych iGeoMap/ePODGiK. Udział w seminarium jest bezpłatny, wymagana jest jedynie rejestracja.


  Formularz rejestracyjny oraz szczegółowy program znajduje się na stronie:

  Dodatkowe informacje dostępne są również pod naszym nr telefonu 22 847-35-80.
   --
  Serdecznie zapraszamy,
  Geo-System Sp. z o.o.

  środa, 28 września 2016

  Elektroniczny operat w Wejherowie  W dniu 28 września 2016r. w Starostwie Powiatowym w Wejherowie wykorzystującym technologię iGeoMap/ePODGiK uruchomiono możliwość przekazywania operatów w postaci elektronicznej. Kompletny operat może być przekazywany w postaci pliku PDF, który w trakcie przesyłania do ośrodka dokumentacji jest podpisywany elektronicznie, a następnie podlega weryfikacji w ośrodku. Negatywny wynik weryfikacji skutkuje zwrotem operatu do wykonawcy, a pozytywny nadaniem stosownego identyfikatora, przyjęciem do zasobu.

  Jest to kolejne po powiatach mińskim, piaseczyńskim i kościerskim wdrożenie operatu elektronicznego w technologii iGeoMap/ePODGiK. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wejherowie zajął II miejsce w plebiscycie użytkowników technologii iGeoMap/ePODGiK na"Najlepszy PODGiK".