Pokazywanie postów oznaczonych etykietą geodeta. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą geodeta. Pokaż wszystkie posty

wtorek, 30 czerwca 2020

Możliwość sprawdzenia stanu pracy geodezyjnej na podstawie protokołu weryfikacji w technologii ePODGiK

W związku ze zmianami prawnymi od dnia 29 czerwca w systemie ePODGIK wprowadzona została numeracja protokołów weryfikacji, aby zadośćuczynić wymaganiu art. 15zzzia pkt. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj:

5. Treść oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, zawiera dane identyfikujące zgłoszenie prac geodezyjnych, w tym nazwę organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych, wykonawcę prac geodezyjnych, imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych, a także numer oraz datę sporządzenia dokumentu potwierdzającego wynik pozytywnej weryfikacji.

Od tego dnia wszystkie protokoły, zarówno pozytywne jak i negatywne otrzymały indywidualną numerację składającą się z numeru pracy i kolejnego numeru porządkowego.
Jednocześnie uruchomiona została strona:
https://protokolweryfikacji.epodgik.pl/
umożliwiająca każdemu zainteresowanemu potwierdzenie pozytywnej weryfikacji na podstawie numeru protokołu. Dzięki temu wystarczy posiadać numer protokołu i wiedzę w którym ośrodku dokumentacji realizowana była praca, aby uzyskać on-line informację o stanie pracy. Ułatwi to realizację prac wykonawcom geodezyjnym i zwiększy transparentność całego procesu.


Na wymienionej stronie WWW wystarczy wpisać numeru dokumentu oraz wybrać właściwy ośrodek, a system  system powiadomi nas o wyniku weryfikacji.


wtorek, 31 marca 2020

Wykorzystanie kodów QR w ePODGiK

Do systemu ePODGiK wprowadzone zostały mechanizmy generowanie kodów QR przy pracach geodezyjnych oraz na protokołach z koordynacji wniosków ZUDP.

W przypadku prac geodezyjnych wprowadzono drobne ułatwienie polegające na zapisaniu w postaci kodu QR lokalizacji pracy geodezyjnej w sposób umożliwiający uruchomienie nawigacji na urządzeniu mobilnym. Aby wygenerować kod QR w pracach geodezyjnych należy najechać kursorem w tabelce z informacjami o pracy na wiersz "Pozycja GPS".


Kod po zeskanowaniu uruchomi domyślną aplikację nawigacyjną w urządzeniu mobilnym i ustawi go jako cel podróży.


W przypadku narad koordynacyjnych dotyczących projektowanych sieci uzbrojenia terenu w postaci elektronicznej kod QR zawierający informację o położeniu koordynowanego obszaru drukowany jest w dolnej sekcji protokołu.


Po zeskanowaniu użytkownik zostanie przeniesiony do przeglądarki internetowej, gdzie otwarta zostanie mobilna wersja portalu mapowego z naniesionym zakresem koordynowanej sieci.

piątek, 12 czerwca 2015

Specjalna oferta na GEO-MAP dla prenumeratorów „Geodety”

Uprzejmie informujemy, że w najnowszym numerze miesięcznika „Geodeta” został zamieszczony kupon uprawniający prenumeratorów do zakupu oprogramowania GEO-MAP z 50% rabatem. Oferta jest ważna do końca lipca 2015 r.

środa, 13 lutego 2013

Wspieramy najbiedniejsze gminy Mazowsza

Blisko 1/3 gmin w Polsce nie ma jeszcze wdrożonego systemu do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Redakcja miesięcznika GEODETA i portalu Geoforum.pl obejmuje patronat medialny nad akcją informatyzacji gmin w tym zakresie prowadzoną przez firmę Geo-System z Warszawy.
Do tej pory firma Geo-System wdrożyła swoje oprogramowanie iMPA do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów w 414 gminach w Polsce, w tym w 80 miastach i gminach województwa mazowieckiego. W pierwszej setce najbogatszych gmin mazowieckich (ranking wydatków inwestycyjnych według portalu www.gminy.pl) aż 60% korzysta z tego rozwiązania, a w pierwszej pięćdziesiątce nawet 70%. Tym razem przed szansą staną gminy z samego dołu tabeli przychodów.
W ramach akcji Geo-System praktycznie bezpłatnie (1,00 zł + 23% VAT) wdroży swoje oprogramowanie do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz wykona bazy inicjalne dla 10 mazowieckich gmin. Do 50 mazowieckich gmin o najniższych dochodach jeszcze dzisiaj, tj. 12 lutego 2013 r., zostanie skierowana mailowa propozycja udziału w akcji. Wdrożenie zostanie zrealizowane w tych 10 gminach, które jako pierwsze zgłoszą swój akces. Warunkiem udziału jest posiadanie przez gminę komputera z dostępem do internetu.
Oprócz utworzonej bazy adresowej i wdrożenia aplikacji firma udostępni również każdej gminie portal mapowy w technologii e-mapa do publikacji innych danych mapowych będących w posiadaniu gminy.
Od 17 lutego 2013 r. gminy są zobowiązane prowadzić ewidencję miejscowości, ulic i adresów za pomocą systemu teleinformatycznego spełniającego wymogi określone w rozporządzeniu ministra administracji i cyfryzacji z 9 stycznia 2012 w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (DzU z 2012 r., poz. 125). Według oficjalnych informacji do końca stycznia br. 1280 gmin podpisało porozumienia z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii na korzystanie z bezpłatnej aplikacji komputerowej opracowanej w ramach projektu TERYT 2, którego całkowity koszt wyniósł 45 mln złotych.
Ponieważ znaczący udział w rynku mają tylko te dwie aplikacje, możemy przyjąć, że na 5 dni przed terminem ustalonym w rozporządzeniu blisko 1/3 z 2479 gmin w Polsce nie wdrożyła żadnego oprogramowania do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Stąd pomysł na akcję firmy Geo-System, której GEODETA i Geoforum.pl będą się z bliska przyglądały. Być może w najbliższym czasie podobne akcje będą przeprowadzone w kolejnych województwach.

poniedziałek, 23 stycznia 2012

Geo-System wyróżniony przez "Geodetę"

W tradycyjnym podsumowaniu najważniejszych geodezyjnych wydarzeń ubiegłego roku dostaliśmy PLUSA od miesięcznika "Geodeta" za wdrożenie managera punktów adresowych w 140 miastach i gminach. Dziękujemy!

wtorek, 16 grudnia 2008

Artykuł w Geodecie

W grudniowym wydaniu miesięcznika Geodeta mogą Państwo przeczytać m.in. artykuł pt. "WMS - usługa z przyszłością" autorstwa Waldemara Izdebskiego. W niniejszym artykule w sposób przystępny opisane zostały istota, specyfika oraz szerokie pole zastosowań tej technologii.
Więcej na stronie geoforum.pl.

czwartek, 12 czerwca 2008

O serwisie ePODGiK w czerwcowym "Geodecie"

W czerwcowym wydaniu magazynu geoinformacyjnego "Geodeta" ukazał się artykuł poświęcony internetowemu zgłaszaniu prac oraz serwisowi ePODGiK.
W artykule "Dostęp 24/7" można uzyskać informacje na temat zgłaszania prac przez geodetę, zakresu otrzymywanych materiałów drogą internetową, a także statystyki korzystania z serwisu. Zapraszamy do lektury.
fragment artykułu na stronie internetowej Geodety