wtorek, 28 lutego 2023

Badanie usług oraz zbiorów MPZP i SUIKZP - monitoring #3

W nawiązaniu do ostatniego badania monitoring nr 2 usług i zbiorów z tematu zagospodarowanie przestrzenne, przedstawiamy aktualny stan usług zadeklarowanych w ramach zbiorów znajdujących się w rejestrze EZiUDP.

Na koniec lutego 2023r. stwierdzamy, że przybyło 31 nowych zbiorów. Spośród 4382 przebadanych zbiorów ocenę 0 uzyskało 423 (Spadek o 20), a 1405 dostało 10 punktów (wzrost o 30). Mamy więc wyraźny wzrost ocen pozytywnych.
Na dzień badania średnia ocena wszystkich zbiorów wzrosła z 6,05 pkt na 6,16 pkt.
 

 
Jednocześnie wzrosła liczba zbiorów z kompletem 3 usług (z 3057 na 3126), co również należy przyjąć z zadowoleniem. 
 
Badania kompletności rejestru EZiUDP i poszczególnych zbiorów będą powtarzane, a podsumowanie ich wyników będziemy dla Państwa sukcesywnie publikować na naszym blogu. Samo badanie wykonywane jest dla wszystkich zbiorów i każdy użytkownik z dowolnej gminy może zapoznać się ze szczegółowym wynikiem dla swojej jednostki. Wyniki badania poszczególnych zbiorów można sprawdzić w każdej chwili na stronie e-mapa.net/app pod przyciskiem "Wyniki badania zbiorów dla gmin". Zachęcamy do sprawdzenia wyniku dla swojej gminy.


Po przejściu do pozycji opisanej wyżej należy z rozwijalnej listy wybrać gminę lub wpisać fragment nazwy lub identyfikatora TERYT. Po wybraniu jednostki można zapoznać się z ogólnym wynikiem dla gminy oraz zobaczyć oceny obu zbiorów. Klikając na wybrany z nich możliwe jest zapoznanie się z dokładnym raportem, prezentującym m.in. cząstkową ocenę poszczególnych elementów każdej z usług oraz wyszczególnienie ew. braków lub błędów.

Przypominamy, że w celu ustandaryzowanego badania usług przygotowaliśmy odpowiednie mechanizmy, które wykonują automatyczne analizy zgłoszonych usług na podstawie zwracanych przez nie odpowiedzi. Aktualny zakres badania obejmuje:

 1. sprawdzenie, czy dla danego zbioru zgłoszono usługi:
  • wyszukiwania;
  • przeglądania;
  • pobierania;
 2. sprawdzenie, czy adresy ww. usług działają i odpowiadają na zapytania;
 3. sprawdzenie, czy usługa wyszukiwania posiada metadane dla zbioru ze zgłoszenia;
 4. sprawdzenie, czy usługa przeglądania posiada warstwy zgodne ze specyfikacją;
 5. sprawdzenie, czy usługa pobierania posiada warstwy odpowiadające obiektom APP z zał. nr 1 do rozporządzenia;
 6. dodatkowo, dla usługi pobierania ATOM, sprawdzenie występowania podpisu cyfrowego w pliku ze zbiorem.
Końcowa ocena zbioru przedstawiona jest w skali punktowej 0-10. Na wynik składa się suma ocen trzech usług. Usługa wyszukiwania może uzyskać maksymalnie 2 punkty, usługa przeglądania może uzyskać maksymalnie 3 punkty, a usługa pobierania może uzyskać maksymalnie 5 punktów. Oceny zwagowano pod kątem ważności - usługa pobierania ze względu na zapewnienie pełnego dostępu do zbioru APP ma też największą wartość punktową.
Czyli zbiór z oceną 0 punktów oznacza, że dla zbioru nie zgłoszono żadnej usługi, natomiast zbiór z oceną 10 oznacza kompletność usług, zgodność z wymogami technicznymi oraz dostępność zbioru APP  wraz z podpisem kierownika jednostki.

Podsumowanie miesiąca - luty 2023

W kończącym się miesiącu odnotowano nieznaczny spadek łącznej miesięcznej liczby odwiedzin portali e-mapa.net - wynika on jednak jedynie z mniejszej liczby dni w lutym. Średnie dzienne są bowiem wyższe niż w poprzednim miesiącu, który był rekordowy pod tym względem.

Suma wizyt na wszystkich portalach wyniosła 1,51 mln (średnio ponad 53 tys. odwiedzin dziennie), w porównaniu do 1,6 mln (dziennie 52 tys.) w styczniu. Największą liczbę odsłon zanotował portal polska.e-mapa.net, który odwiedzono 204 tys. razy - czyli ponad 7 tys. dziennie, co również stanowi wzrost względem stycznia.

Sumaryczny wykres odwiedzin za ostatni rok dla wszystkich portali e-mapa przedstawiono poniżej:Wszystkie urzędowe portale e-mapa.net dla gmin są monitorowane również w ramach rządowego serwisu widok.gov.pl. W lutym odnotowano 306 tys. odwiedzin w stosunku do 316 tys. w styczniu (odpowiednio: 11 i 10 tys. dziennie).
piątek, 24 lutego 2023

Kolejne odrzucenie skargi przez WSA

W uzupełnieniu do wpisu o odrzuceniu jesiennej fali skarg ws. zapewnienia dostępu do danych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne", które były kierowane do sądów administracyjnych, informujemy, że pojawiły się już pierwsze odrzucenia przez WSA nowych skarg ze stycznia br.

Przypomnijmy, że tym razem osoba skarżąca najpierw składała do wójta/burmistrza/prezydenta miasta wniosek o udostępnienie zbiorów MPZP i SUIKZP poprzez usługę pobierania. W ocenie strony miało to nadać "indywidualny charakter relacji między nią a organem". Następnie (po otrzymaniu na swój wniosek odpowiedzi, która w opinii wnioskodawcy była odmową udostępnienia danych) składała kolejną skargę do WSA, powtarzającą w warstwie "merytorycznej" zarzuty z poprzedniej skargi, a dodatkowo powoływała się na liczne przepisy i interpretacje prawne, próbując uzasadnić, że przedmiot i charakter skargi dotyczą innych kwestii niż poprzednio.

Jak można się było spodziewać "argumentacja" ta nie przekonała sądów administracyjnych. W ostatnich dniach w bazie orzeczeń NSA zostały opublikowane postanowienia sądów o odrzuceniu nowych skarg:

 1.  II SA/Łd 77/23 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2023-02-17
 2. II SA/Gl 191/23 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2023-02-20
 3. IV SAB/Po 16/23 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2023-02-21 
 4. IV SAB/Po 13/23 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2023-02-21
 5. II SA/Gl 190/23 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2023-02-21
 6. II SA/Lu 88/23 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2023-02-22
 7. II SA/Lu 89/23 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2023-02-22
 8. II SA/Op 47/23 - Postanowienie WSA w Opolu z 2023-02-22
 9. IV SAB/Po 15/23 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2023-02-23 
 10. II SA/Gd 150/23 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2023-02-27
 11. II SA/Gd 148/23 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2023-02-27
 12. II SA/Gl 212/23 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2023-02-27
 13. IV SAB/Po 22/23 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2023-02-28
 14. IV SAB/Po 24/23 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2023-02-28
 15. II SA/Łd 152/23 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2023-02-28
 16. II SA/Lu 137/23 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2023-03-01
 17. II SA/Ol 134/23 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2023-03-01
 18. II SA/Bk 66/23 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2023-03-02
 19. II SA/Bk 93/23 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2023-03-02
 20. II SA/Bk 58/23 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2023-03-02
 21. II SA/Sz 185/23 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2023-03-03
 22. II SA/Ol 119/23 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2023-03-06
 23. II SA/Gl 239/23 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2023-03-06
 24. II SA/Gl 164/23 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2023-03-06
 25. II SA/Gl 187/23 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2023-03-06
 26. IV SAB/Wr 40/23 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2023-03-06
 27. IV SAB/Wr 52/23 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2023-03-06
 28. IV SAB/Po 26/23 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2023-03-07
 29. IV SAB/Po 30/23 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2023-03-07
 30. IV SAB/Po 23/23 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2023-03-07 
 31. II SAB/Bd 127/22 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2023-03-07
 32. II SA/Ol 135/23 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2023-03-08
 33. II SA/Ol 127/23 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2023-03-08 
 34. II SA/Ol 121/23 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2023-03-08 
 35. II SAB/Kr 27/23 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2023-03-09
 36. II SA/Gd 151/23 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2023-03-10
 37. II SA/Gd 149/23 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2023-03-10
 38. II SA/Łd 175/23 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2023-03-10
 39. IV SAB/Po 27/23 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2023-03-14
 40. VII SA/Wa 479/23 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2023-03-14
 41. IV SAB/Po 28/23 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2023-03-14
 42. II SAB/Rz 8/23 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2023-03-15
 43. II SA/Gd 152/23 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2023-03-16
 44. II SA/Go 65/23 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2023-03-16
 45. II SA/Łd 153/23 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2023-03-16
 46. II SA/Łd 176/23 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2023-03-16
 47. II SAB/Rz 15/23 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2023-03-16
 48. II SA/Op 35/23 - Postanowienie WSA w Opolu z 2023-03-17
 49. IV SAB/Wr 41/23 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2023-03-20
 50. VII SA/Wa 391/23 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2023-03-20
 51. II SA/Gl 224/23 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2023-03-20
 52. II SA/Sz 171/23 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2023-03-20
 53. IV SAB/Po 29/23 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2023-03-21
 54. II SA/Gd 153/23 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2023-03-23
 55. IV SAB/Wr 34/23 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2023-03-28 
 56. IV SAB/Wr 39/23 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2023-03-28 
 57. II SAB/Rz 16/23 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2023-03-29 
 58. II SA/Go 103/23 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2023-03-29
 59. IV SAB/Wr 122/23 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2023-03-30
 60. II SA/Op 61/23 - Postanowienie WSA w Opolu z 2023-03-30 
 61. II SA/Op 66/23 - Postanowienie WSA w Opolu z 2023-03-30
 62. II SA/Gd 160/23 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2023-03-30 
 63. VII SAB/Wa 2/23 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2023-03-31
 64. II SAB/Rz 12/23 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2023-03-31
 65. II SAB/Rz 13/23 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2023-03-31
 66. IV SAB/Po 37/23 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2023-04-04
 67. II SAB/Kr 32/23 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2023-04-06
 68. II SA/Sz 184/23 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2023-04-06 
 69. IV SAB/Wr 102/23 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2023-04-13
 70. II SA/Łd 177/23 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2023-04-14  

Orzeczenia dotyczą skarg wniesionych w styczniu 2023 r. W uzasadnieniu sądy powtarzają sformułowania o niedopuszczalności skargi, które pojawiały się już we wcześniejszych postanowieniach i podzielają stanowiska innych WSA. Podkreślają, że sprawa nie ma charakteru indywidualnego, osoba skarżąca nie posiada interesu prawnego - zatem, podobnie jak poprzednie, skarga musi zostać odrzucona.

Razem z poprzednimi postanowieniami jest już ponad 130 postanowień sądów o odrzuceniu skarg kierowanych do WSA. A w sprawie skarg kierowanych do rady gminy/miasta wydano niemal 350 uchwał o uznaniu ich za bezzasadne.

Ponadto, skargi kasacyjne wniesione w sprawie wcześniej odrzuconych skarg także zostały oddalone:

 1. II OSK 2660/22 - Postanowienie NSA z 2023-01-24
 2. II OSK 2662/22 - Postanowienie NSA z 2023-01-24
 3. II OSK 2675/22 - Postanowienie NSA z 2023-01-24
 4. II OSK 2676/22 - Postanowienie NSA z 2023-01-24
Przywołujemy fragmenty uzasadnienia:
 • "NSA uznał, że skarga kasacyjna nie jest zasadna"
 • "powołane przez skarżącą przepisy prawa, mające uzasadniać dopuszczalność skargi, okazały się nietrafne"
 • "skarżąca nie wskazała przepisu prawa, który stanowiłby, że w zakresie udostępniania danych przestrzennych określony podmiot może domagać się udostępnienia danych przestrzennych. Zatem skarżąca kierując do organu wskazane żądanie nie realizowała żadnego uprawnienia wynikającego z przepisu prawa. Dodać należy, że w ramach tej argumentacji skarżąca niejako przyznaje, że udostępnianie danych przestrzennych ma ogólny, a nie indywidulany charakter."
 • "NSA uznał, że skarga kasacyjna nie zawiera uzasadnionych podstaw i na podstawie art. 184 p.p.s.a. podlega oddaleniu"

wtorek, 21 lutego 2023

Startuje rejestracja na VIII Konferencję Techniczną „Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK"

Serdecznie zapraszamy Państwa na VIII już edycję konferencji technicznej pt.: „Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK”. Konferencja odbędzie się tak jak w latach poprzednich w Centrum Konferencyjnym Warszawianka w Jachrance. Inny jest za to termin konferencji - w tym roku zamiast we wrześniu spotykamy się w dniach 12-14 czerwca.

Zapisy i szczegóły związane z konferencją dostępne są na stronie internetowej:

www.podgik.pl

Koszt konferencji z noclegiem, wyżywieniem i wszystkimi materiałami wynosi:

 • 1000,00 zł + 23% VAT w przypadku zakwaterowania w pokoju dwuosobowym
 • 1400,00 zł + 23% VAT w przypadku pokoju jednoosobowego.
Dla osób przyjeżdżających pociągiem zapewniony jest bezpłatny transport z Dworca Centralnego do Jachranki i potem z Jachranki do Dworca Centralnego.

Wprowadzanie nazewnictwa ulic, alei, placów i innych obiektów do systemu iMPA

W związku z coraz częstszym nadawaniem nazw ulic w gminach o charakterze wiejskim, nasi użytkownicy kierują do nas liczne zapytania związane z tą procedurą. Choć samo ustalenie nazwy charakteryzuje się sporą dowolnością ze strony gminy, to warto omówić kilka aspektów z tym związanych, w kontekście prowadzenia gminnej ewidencji miejscowości, ulic i adresów w programie iMPA.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o drogach publicznych, nadawanie nazw m.in. gminnych ulic, placów i mostów oraz dróg wewnętrznych, należy do zadań własnych oraz wyłącznej właściwości gminy. Jest to istotne zadanie, które pozwala na porządkowanie przestrzeni oraz integrację społeczności lokalnej poprzez upamiętnianie istotnych dla niej osób i wydarzeń. 

Uchwała i co dalej? 

Po podjęciu uchwały o nadaniu nazwy, konieczne jest wprowadzenie obiektu do gminnej bazy EMUiA, prowadzonej w systemie teleinformatycznym. O ile w przypadku ulic przy których nadawane są adresy,  jest to realizowane na bieżąco, to niestety inne obiekty, takie jak ronda, place czy skwery, często zostają pomijane. Jeżeli nie zostaną dodane oraz przekazane do Państwowego Rejestru Granic, nie będą widoczne w innych portalach mapowych (jak poradzić sobie z brakiem widoczności adresu, ulicy czy placu, m.in. na Google Maps wspominaliśmy we wcześniejszym wpisie), co utrudni lokalizowanie ich w terenie.

Nowy obiekt można dodać w programie iMPA od razu po podjęciu uchwały przez radę gminy, ale należy pamiętać o prawidłowym określeniu statusu podczas tworzenia. Przed uprawomocnieniem uchwały status określamy jako “planowany”, natomiast “istniejący” można wskazać dopiero po 14 dniach od publikacji uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym. W tabeli Szczegóły ulicy wskazujemy także miejscowość, cechę, nazwę, numer i datę uchwały oraz datę obowiązywania. Po zatwierdzeniu należy także dołączyć uchwałę poprzez opcję Dodanie dokumentu.

Kolejnym ważnym etapem, jest przekazanie informacji o utworzeniu obiektu do właściwego Urzędu Statystycznego - co najwygodniej można zrealizować bezpośrednio z programu iMPA, w formie elektronicznej. Przekazanie informacji powinno nastąpić w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały, zgodnie z § 11 ust 1 pkt 2 rozporządzenia z 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

Centralny katalog ulic

Katalog ULIC jest elementem Krajowego Rejestru Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT) i stanowi ogólnopolski zbiór ulic przypisanych do miejscowości, wprowadzanych na podstawie podjętych przez rady gmin uchwał. Każdy obiekt tworzy się określając cechę i nazwę, a następnie nadaje się unikalny pięciocyfrowy identyfikator. Urząd Statystyczny ma możliwość nadania identyfikatora ULIC tylko w przypadku opublikowania uchwały w dzienniku urzędowym. W związku z tym, że identyfikator ULIC jest niezbędny do zasilenia Państwowego Rejestru Granic, do gminnej bazy EMUiA można wprowadzać tylko te obiekty, których uchwała o nadaniu nazwy została opublikowana.

Cecha i nazwa

Każdy obiekt musi posiadać dwa określające go atrybuty - cechę, która określa jego rodzaj oraz determinuje geometrię, oraz nazwę. W uchwale istotne jest prawidłowe określenie obu tych elementów, tak aby uniknąć późniejszych wątpliwości. Rozpatrzmy przykład Placu Wolności, który na podstawie zapisu uchwały może być określony na trzy sposoby, przy czym każdy z nich będzie prawidłowy, ale wpłynie na sposób przedstawienia obiektu. W uchwale można nadać nazwę ulicy “Plac Wolności” - w tej sytuacji mamy do czynienia z obiektem liniowym, którego zapis z cechą będzie miał postać ul. Plac Wolności. Można także nadać nazwę placowi, obiektowi powierzchniowemu, “Plac Wolności” lub “Wolności”, w tej sytuacji zapis z cechą wygląda następująco pl. Plac Wolności lub pl. Wolności. Co istotne każdy z wymienionych przypadków posiada inny identyfikator w katalogu ULIC - dlatego uchwała powinna być precyzyjna aby nie powstała rozbieżność pomiędzy gminną ewidencją a rejestrem Głównego Urzędu Statystycznego.

Ulice na granicach miejscowości

W sytuacji, gdy ulica, której nadawana jest nazwa stanowi granicę dwóch lub więcej miejscowości, warto uwzględnić taką informację przygotowując projekt uchwały. Dzięki nadaniu nazwy ulicy w dwóch miejscowościach, możliwe staje się prowadzenie wspólnej i ciągłej numeracji, do tej samej nazwy ulicy, w sąsiednich miejscowościach - co w praktyce ułatwia mieszkańcom posługiwanie się nadanym adresem.