środa, 15 lutego 2023

Ankieta KPRM dot. ustawy o otwartych danych

W związku z ankietą dot. otwartych danych, którą mogli Państwo otrzymać z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informujemy, że dotyczy ona przede wszystkich kwestii ponownego wykorzystania danych oraz funkcjonowania serwisu dane.gov.pl.

Mając na względzie fakt, że w ramach serwisów mapowych udostępniacie Państwo zbiory danych według tej logiki, przedstawiamy propozycje odpowiedzi na część z pytań technicznych dotyczących danych prowadzonych w systemie e-mapa:

P6. tak

P7. trudno powiedzieć*

P8. tak

P9. tak

P10. trudno powiedzieć*

P11. dane z rejestrów publicznych, dane geodezyjne

*w tym przypadku odpowiedź jest zależna od tego, czy urząd udostępnia inne dane poza portalem e-mapa

Pozostałe pytania dotyczą kwestii formalno-administracyjnych związanych z działaniami urzędu w odniesieniu do przepisów ustawy i wykraczają poza zakres objęty funkcjonowaniem systemu e-mapa wraz z modułami.