wtorek, 28 lutego 2023

Badanie usług oraz zbiorów MPZP i SUIKZP - monitoring #3

W nawiązaniu do ostatniego badania monitoring nr 2 usług i zbiorów z tematu zagospodarowanie przestrzenne, przedstawiamy aktualny stan usług zadeklarowanych w ramach zbiorów znajdujących się w rejestrze EZiUDP.

Na koniec lutego 2023r. stwierdzamy, że przybyło 31 nowych zbiorów. Spośród 4382 przebadanych zbiorów ocenę 0 uzyskało 423 (Spadek o 20), a 1405 dostało 10 punktów (wzrost o 30). Mamy więc wyraźny wzrost ocen pozytywnych.
Na dzień badania średnia ocena wszystkich zbiorów wzrosła z 6,05 pkt na 6,16 pkt.
 

 
Jednocześnie wzrosła liczba zbiorów z kompletem 3 usług (z 3057 na 3126), co również należy przyjąć z zadowoleniem. 
 
Badania kompletności rejestru EZiUDP i poszczególnych zbiorów będą powtarzane, a podsumowanie ich wyników będziemy dla Państwa sukcesywnie publikować na naszym blogu. Samo badanie wykonywane jest dla wszystkich zbiorów i każdy użytkownik z dowolnej gminy może zapoznać się ze szczegółowym wynikiem dla swojej jednostki. Wyniki badania poszczególnych zbiorów można sprawdzić w każdej chwili na stronie e-mapa.net/app pod przyciskiem "Wyniki badania zbiorów dla gmin". Zachęcamy do sprawdzenia wyniku dla swojej gminy.


Po przejściu do pozycji opisanej wyżej należy z rozwijalnej listy wybrać gminę lub wpisać fragment nazwy lub identyfikatora TERYT. Po wybraniu jednostki można zapoznać się z ogólnym wynikiem dla gminy oraz zobaczyć oceny obu zbiorów. Klikając na wybrany z nich możliwe jest zapoznanie się z dokładnym raportem, prezentującym m.in. cząstkową ocenę poszczególnych elementów każdej z usług oraz wyszczególnienie ew. braków lub błędów.

Przypominamy, że w celu ustandaryzowanego badania usług przygotowaliśmy odpowiednie mechanizmy, które wykonują automatyczne analizy zgłoszonych usług na podstawie zwracanych przez nie odpowiedzi. Aktualny zakres badania obejmuje:

 1. sprawdzenie, czy dla danego zbioru zgłoszono usługi:
  • wyszukiwania;
  • przeglądania;
  • pobierania;
 2. sprawdzenie, czy adresy ww. usług działają i odpowiadają na zapytania;
 3. sprawdzenie, czy usługa wyszukiwania posiada metadane dla zbioru ze zgłoszenia;
 4. sprawdzenie, czy usługa przeglądania posiada warstwy zgodne ze specyfikacją;
 5. sprawdzenie, czy usługa pobierania posiada warstwy odpowiadające obiektom APP z zał. nr 1 do rozporządzenia;
 6. dodatkowo, dla usługi pobierania ATOM, sprawdzenie występowania podpisu cyfrowego w pliku ze zbiorem.
Końcowa ocena zbioru przedstawiona jest w skali punktowej 0-10. Na wynik składa się suma ocen trzech usług. Usługa wyszukiwania może uzyskać maksymalnie 2 punkty, usługa przeglądania może uzyskać maksymalnie 3 punkty, a usługa pobierania może uzyskać maksymalnie 5 punktów. Oceny zwagowano pod kątem ważności - usługa pobierania ze względu na zapewnienie pełnego dostępu do zbioru APP ma też największą wartość punktową.
Czyli zbiór z oceną 0 punktów oznacza, że dla zbioru nie zgłoszono żadnej usługi, natomiast zbiór z oceną 10 oznacza kompletność usług, zgodność z wymogami technicznymi oraz dostępność zbioru APP  wraz z podpisem kierownika jednostki.