Pokazywanie postów oznaczonych etykietą irmk. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą irmk. Pokaż wszystkie posty

wtorek, 7 stycznia 2020

Podsumowanie kolejnego roku wdrożeń technologii e-Gmina

Koniec roku 2019 pozwala na podsumowanie wdrożeń i rozwoju technologii e-Gmina w Polsce, z której korzysta 75% gmin. Jedno z ostatnich wdrożeń zostało wykonane w Urzędzie Miasta Krynica Morska. Istniejący system informacji przestrzennej (http://mkrynicamorska.e-mapa.net/) z modułem iMPA został rozbudowany o moduł iGeoPlan służący do obsługi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


Jest to jeden z ponad 120 samorządów, które w 2019 roku wykonały publikację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w postaci cyfrowej. Na koniec roku ponad 920 gmin ma już zinformatyzowane w technologii eGmina plany miejscowe wraz z uruchomioną publikacją usług sieciowych. Tylko w 2019 roku zinformatyzowanych zostało niemal 3000 dokumentów planistycznych. Sumaryczna liczba planów miejscowych opublikowanych we wszystkich portalach mapowych e-mapa.net to już ponad 20000.

Warto odnotować, że w 2019 roku liczba rysunków przetworzonych do postaci rastra z georeferencją przekroczyła 5700 - jest to o ponad 1200 więcej niż w roku 2018.

Mapa lokalizująca wdrożenia w gminach z podziałem na wersje wektorowe i rastrowe prezentowana jest poniżej:


W roku 2019 liczba jednostek korzystających z serwisu do prowadzenia rejestru mienia komunalnego – iRMK osiągnęła poziom 120 wdrożeń. Technologia cieszy się dużym zainteresowaniem i od początku 2019 r. jest wyposażona w obsługę przekształcania użytkowania wieczystego we własność. Jest dla nas niezmiernie miłe, że kontrola NIK wykazała, iż oprogramowanie iRMK jest wzorcowym rozwiązaniem do prowadzenia rejestru mienia komunalnego na przykładzie gminy Stare Babice (https://geoforum.pl/news/27221/nik-gminne-nieruchomosci-poza-kontrola)


Warto podkreślić, że stale rośnie wykorzystanie aplikacji iMPA (Internetowy manager punktów adresowych), co widać m.in. po statystykach automatycznej komunikacji z GUS. W 2019 roku zostało przekazane elektronicznie ponad 65 000 zawiadomień o nowych adresach, eliminując tym samym konieczność korespondencji papierowej. Wykres ukazujący statystyki przesyłania informacji w poszczególnych latach poniżej:


Na koniec godne zaznaczenia są statystyki dotyczące zasilania Państwowego Rejestru Granic nowymi i zmienionymi danymi o adresach. W 2019 roku wykonano 34.000 zasilenia PRG (w tym wiele zasileń inicjalnych), co jest wartością o 10% większą niż w 2018 roku.

piątek, 28 grudnia 2018

Podsumowanie kolejnego roku wdrożeń technologii e-Gmina

Koniec roku 2018 pozwala na podsumowanie wdrożeń i rozwoju technologii e-Gmina w Polsce, z której korzysta 75% gmin. Najnowsze wdrożenie w technologii e-Gmina wykonano w Urzędzie Gminy Ostróda, gdzie poza uruchomieniem systemu informacji przestrzennej (http://ostroda.e-mapa.net/) oraz modułu iMPA przeprowadzono również pełną cyfryzację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Jest to jeden z niemal stu samorządów, które w 2018 roku wykonały publikację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w postaci cyfrowej. Łącznie ponad 800 gmin ma już zinformatyzowane plany miejscowe wraz z uruchomioną publikacją usług sieciowych. Tylko w 2018 roku zinformatyzowanych zostało 2000 dokumentów planistycznych. Sumaryczna liczba planów miejscowych opublikowanych we wszystkich portalach mapowych to ponad 17000.
Rośnie zainteresowanie innowacyjną usługą zakupu wypisu z MPZP on-line. W gminie, która oferuje taką możliwość każdy użytkownik może bez wychodzenia z domu zakupić wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w postaci elektronicznej z wykorzystaniem płatności interenetowych.
Tego rodzaju funkcjonalność została w 2018 roku uruchomiona w sześciu jednostkach w kraju, tj:
W roku 2018 przekroczona została również liczba 100 jednostek korzystających z serwisu do prowadzenia rejestru mienia komunalnego – iRMK. Technologia cieszy się dużym zainteresowaniem i jest już wyposażona w obsługę przekształcania użytkowania wieczystego we własność.
Na koniec warto podkreślić, że stale rośnie wykorzystanie aplikacji iMPA (Internetowy manager punktów adresowych), co widać m.in. po statystykach automatycznej komunikacji z GUS. W 2018 roku zostało przekazane elektronicznie niemal 60 000 zawiadomień o nowych adresach, eliminując tym samym konieczność korespondencji papierowej. Wykres ukazujący statystyki przesyłania informacji w poszczególnych latach poniżej:

środa, 13 lipca 2011

Uruchomienie systemu iRMK w Gminie Dębno

W dniu 13 lipca uruchomiliśmy serwis "Internetowy Rejestr Mienia Komunalnego" dla gminy Dębno.
Jest to nowoczesny system pracujący w infrastrukturze sieciowej oparty o przeglądarkę internetową. System pozwala na kompleksowe zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością gminy (w tym m.in. prowadzenie użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, dzierżawy itp.) i prezentacją graficzną nieruchomości na tle różnych serwisów mapowych.
System umożliwia jednocześnie obsługę i prezentację ofert inwestycyjnych związanych ze sprzedażą mienia gminnego. Strona główna serwisu dostępna jest pod adresem www.emienie.pl.
Jest to już drugie wdrożenie internetowej aplikacji wspomagającej pracę urzędu na terenie powiatu myśliborskiego po Mieście i Gminie Myślibórz, które uruchomiło system iMPA dostępnym pod adresem www.mysliborz.punktyadresowe.pl

wtorek, 19 kwietnia 2011

Uruchomienie systemu iRMK w Gminie Rewal

W dniu 19 kwietnia uruchomiono serwis "Internetowy Rejestr Mienia Komunalnego" dla gminy Rewal (powiat gryficki).
Jest to nowoczesny system pracujący w infrastrukturze sieciowej oparty o przeglądarkę internetową. System pozwala na kompleksowe zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością gminy (w tym m.in. prowadzenie użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, dzierżawy itp.) i prezentacją graficzną nieruchomości na tle różnych serwisów mapowych.
System umożliwia jednocześnie obsługę i prezentację ofert inwestycyjnych związanych ze sprzedażą mienia gminnego. Strona główna serwisu dostępna jest pod adresem www.emienie.pl.
Jest to kolejne po iMPA wdrożenie nowoczesnego oprogramowania wspomagającego pracę urzędu gminy Rewal.
Portal adresowy dla obywateli dostępny jest pod adresem www.rewal.punktyadresowe.pl.

środa, 30 grudnia 2009

Wdrożenie oprogramowania iMPA oraz iRMK dla trzech gmin


W ostatnich dniach 2009 roku dokonaliśmy wdrożenia aplikacji internetowych Menadżer Punktów Adresowych oraz Rejestr Mienia Komunalnego w trzech lokalizacjach: Urzędzie Gminy Stare Babice, Urzędzie Miasta Pruszkowa oraz Urzędzie Miasta i Gminy Kostrzyn.

środa, 9 grudnia 2009

Wdrożenie iMPA oraz iRMK w Puszczykowie

Internetowy Manager Punktów Adresowych
W dniu 7 grudnia 2009  przekazaliśmy do użytkowania  Urzędowi Miasta Puszczykowo Internetowy Rejestr Mienia Komunalnego oraz Internetowy Manager Punktów Adresowych. Do obu tych aplikacji zostały zaimportowane dane posiadane przez gminę. Dzięki udostępnieniu przez powiat poznański serwisu WMS z danymi ewidencyjnymi praca jaką wykonują osoby zarządzające mieniem gminy oraz numeracją adresową została znacznie ułatwiona.
Portal adresowy dla obywateli dostępny jest na stronie www Urzędu Gminy w pasku menu poziomego pod pozycją "Mapa" a następnie "Punkty Adresowe" oraz pod adresem:
puszczykowo.punktyadresowe.pl

piątek, 25 września 2009

Prezentacja oprogramowania iRMK

Dnia 8 października 2009r organizowane jest spotkanie, na którym zaprezentowane zostanie oprogramowanie iRMK (internetowy Rejestr Mienia Komunalnego).

System pozwala na kompleksowe zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością gminy (w tym m.in. prowadzenie użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, dzierżawy itp.). Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami serwisu na stronie http://www.emienie.pl/
Spotkanie odbędzie sie w siedzibie firmy przy ul. Kubickiego 9/5 i rozpocznie sie o godzinie 10:00.
Zainteresowane spotkaniem osoby prosimy o rejestrację na stronie internetowej :
http://rejestracja.geo-system.com.pl/index.php?akcja=rejestruj&id=16

Serdecznie zapraszamy!