piątek, 19 września 2014

Do GGK przekazano 250 deklaracji poparcia wniosków konferencji w Jachrance

W dniu dzisiejszym wraz ze stosownym pismem przewodnim zostały przekazane Głównemu Geodecie Kraju kopie deklaracji poparcia dla wniosków z konferencji w Jachrance dotyczących likwidacji licencji i przywrócenia opłat ryczałtowych.
Akcja cały czas trwa. Możecie Państwo jeszcze wyrazić swoje poparcie przesyłając do nas podpisane deklaracje. Treść deklaracji jest dostępna w plikach DOC i PDF. Po podpisaniu deklaracji prosimy o przesłanie zeskanowanej wersji na adres e-mail: geo-system@geo-system.com.pl. Ze swojej strony obiecujemy, że otrzymane poparcia dla naszej wspólnej inicjatywy przekażemy na ręce Głównego Geodety Kraju.

poniedziałek, 15 września 2014

1150 serwisów iMPA

W dniu 15 września 2014r. uruchomiono serwis iMPA dla Miasta Iławy (http://milawa.e-mapa.net/). Jest to już 1150 wdrożenie serwisu w Polsce i jednocześnie 61 w województwie warmińsko-mazurskim. W serwisie dla mieszkańca dostępne są informacje dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji zabytków, działek na sprzedaż oraz prezentacja zrealizowanych w ostatnim czasie inwestycji (w tym z wykorzystaniem środków unijnych).




Łączna liczba wdrożeń systemu iMPA przekroczyła 45% jednostek samorządowych, a aktualna statystyka wdrożeń systemu eGmina w najbardziej zaawansowanych województwach przedstawiono na wykresie.

czwartek, 11 września 2014

Wyraź poparcie dla likwidacji licencji i przywróceniu opłaty ryczałtowej

W związku z wyrażaną przez środowisko geodezyjne chęcią poparcia wniosków z konferencji w Jachrance dotyczących likwidacji licencji i przywrócenia opłat ryczałtowych udostępniamy przygotowane pisma w plikach DOC i PDF, którymi możecie Państwo takie poparcie wyrazić. Po podpisaniu pisma prosimy o przesłanie jego zeskanowanej wersji na adres e-mail: geo-system@geo-system.com.pl. Ze swojej strony obiecujemy, że otrzymane poparcia dla naszej wspólnej inicjatywy przekażemy na ręce Głównego Geodety Kraju.

środa, 10 września 2014

List otwarty VI-2014 do Głównego Geodety Kraju

W dniu 10 września 2014r. Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował kolejny list otwarty do Głównego Geodety Kraju Kazimierza Bujakowskiego, w sprawie sytuacji w polskiej geodezji.

Wnioski podsumowujące Konferencję Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK

Dziś zakończyła się Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK", podczas której zebrani przedstawiciele powiatów i miast dyskutowali o problemach powstałych po zmianach w prawie oraz o sposobach ich rozwiązania.
Na bazie doświadczeń naszej firmy opartych na współpracy z samorządami omówiona została tematyka zgłaszania prac geodezyjnych, obsług płatności internetowych, funkcjonowania zadań powiatowych w oparciu o usługi sieciowe własne i dystrybuowane przez inne instytucje, w tym gminy. Po zakończeniu obrad uczestnicy konferencji przygotowali wnioski, które zostały sygnowane i przesłane na ręce Głównego geodety Kraju, Pana Kazimierza Bujakowskiego. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.