Pokazywanie postów oznaczonych etykietą osnowa. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą osnowa. Pokaż wszystkie posty

środa, 14 października 2020

Pobieranie wykazu punktów osnowy za pomocą markera powierzchniowego

W dniu 14 października 2020 r. w powiatowych portalach mapowych w technologii e-mapa korzystających z technologii iGeoMap/ePODGiK została dodana nowa funkcja, która umożliwia użytkownikom pobranie listy punktów osnowy geodezyjnej znajdujących się wewnątrz zadanego markera powierzchniowego.


W celu wygenerowania zestawienia należy uprzednio stworzyć marker powierzchniowy korzystając z narzędzia na pasku nad mapą (czerwone zaznaczenie). Po utworzeniu należy wybrać opcję Działania w oknie markera powierzchniowego a następnie skorzystać z funkcji Punkty osnowy do pliku csv.


Dodatkowo na prośbę użytkowników korzystających z portali mapowych e-mapa została dodana funkcja drukowania opisu topograficznego dowolnego punktu osnowy geodezyjnej.


piątek, 10 lipca 2020

Osnowa szczegółowa dostępna dla wszystkich użytkowników w powiatowych portalach mapowych

W uzupełnieniu do wiadomości z dnia 24 czerwca o wprowadzonych zmianach dotyczących wejścia w życie ustawy Tarcza 4.0 informujemy, że osnowa geodezyjna, która od dnia wejścia w życie zmian prawnych była udostępniania bezpłatnie na potrzeby realizacji prac geodezyjnych, została również dodatkowo uzupełniona o możliwość pobierania informacji o dowolnym punkcie beż żadnych ograniczeń. Każdy użytkownik portali mapowych może jednym kliknięciem uzyskać informację o danym punkcie czy zapoznać się z jego opisem topograficznym, tam gdzie jest on dostępny.


Punkt osnowy odnaleźć można zarówno poprzez kliknięcie na mapie na wybranych punkcie, jak też poprzez wyszukanie punktu osnowy na podstawie jego numeru. Do tego służy menu "Funkcje specjalne" -  Wyszukiwanie punktów osnowy.
Osnowa z powiatów publikujących ją za pośrednictwem technologii ePODGiK jest również widoczna w portalu polska.e-mapa.net oraz w geoportalu krajowym na warstwie Osnowa szczegółowa w grupie Specjalistyczne dane geodezyjne.


środa, 27 kwietnia 2011

GEO-MAP 9.98

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.98.
Nowy interfejs eksportu do SWDE
 • w kontroli poprawności geometrycznej obiektów powierzchniowych wprowadzono dodatkową kontrolę sprawdzającą czy obiekt nie zawiera sąsiadujących ze sobą enklaw,
 • zmiany w eksporcie do SWDE oraz SWDE/SWING:
  • wprowadzono do edycji dane o instytucjach: generującej plik i dla której jest on tworzony,
  • zrezygnowano z opcji "rozdzielania obiektów złożonych" (od teraz rozdzielane są zawsze),
 • w imporcie SWDE wprowadzono możliwość decydowania czy importowane są obiekty archiwalne. Obiekty archiwalne mają przed kodem zapisywanym w uwagach (atrybut TX) znak #,
 • w transformacji plików procedurami GeoNet wprowadzono nowe parametry dla miasta Poznań (transformacja między układem lokalnym a PUWG 2000),
 • nowa wersja programu Geo-Osnowa 6.68:
  • poprawiono eksport w formacie XML (format daty i czasu),
  • dodano import raportów ASG-EUPOS (z serwisu post-processingu) w oknie edycji punktu,
  • poprawiono wygląd okien programu w środowisku Windows Vista/7,
  • wprowadzono ograniczenie rozmiaru pliku opisu topograficznego (teraz program zwraca użytkownikowi uwagę o dużym rozmiarze dodawanego pliku),
  • poprawiono procedury kompresji opisów topograficznych.
  Dział "Download"

  piątek, 15 kwietnia 2011

  Geo-Osnowa importuje współrzędne z raportów ASG-EUPOS

  Okno informacji o współrzędnych
  W najnowszej wersji aplikacji Geo-Osnowa (6.68) wprowadziliśmy możliwość importu współrzędnych z raportów generowanych przez serwis POZGEO z systemu ASG-EUPOS. Dzięki nowej funkcji nie trzeba przenosić ręcznie współrzędnych z pliku tekstowego do aplikacji. Program potrafi wpisać od razu współrzędne do wielu układów jednocześnie. Praca użytkownika sprowadza się jedynie do kontroli poprawności rozpoznania układów współrzędnych w pliku raportu.
  Program Geo-Osnowa służy do zarządzania danymi dotyczącymi osnowy geodezyjnej. Więcej informacji można uzyskać klikając tutaj.

  środa, 16 marca 2011

  Geo-Osnowa eksportuje dane w formacie GPX

  W aplikacji Geo-Osnowa 6.66 wprowadziliśmy opcję eksportu w formacie GPX (GPS eXchange Format), który umożliwia przekazywanie do urządzeń mobilnych wyposażonych w GPS.
  Fragment wygenerowanego pliku GPX
  Dane eksportowane w tym formacie mogą być wczytane do wielu innych aplikacji np. MapGuide czy QuantumGIS.

  środa, 17 listopada 2010

  GEO-MAP 9.85

  Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.85.
  • GEO-MPA 4.40: wprowadzono zmiany pozwalające na nadawanie niestandardowych numerów adresowych,
  • GEO-OSNOWA 6.61:
   • zmiana wyglądu okienka do ustawiania czasu aktualności współrzędnych,
   • dodano możliwość anulowania operacji definiowania bloku na podstawie atrybutów punktów,
   • nowa stylistka programu,
   • dodano możliwość eksportu zestawienia punktów w formacie XML.
    Dział "Download"

    wtorek, 13 października 2009

    Osnowa korzysta z PostgreSQL


    W związku ze zmianą systemu bazy danych z Firebird na PostgreSQL (+PostGIS) program Osnowa w wersji 4 przestaje być rozwijany. Jego następcą jest Osnowa 6, który umożliwia wykorzystanie o wiele szybszego silnika najpopularniejszej wolnodostępnej bazy danych.
    W tej chwili dane zostały już przeniesione we wszystkich ośrodkach dokumentacji, gdzie do zarządzania bazą osnowy używa się programu Osnowa. Najnowsza wersja została dołączona do instalacji systemu GEO-MAP od wersji 9.60.

    wtorek, 9 września 2008

    GEO-MAP 9.37

    Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.37.

    • wprowadzono nowy sposób zapisu plików TMP,
    • wprowadzono zmienną ODGIK_ZUDBasesMAP oraz ODGIK_ZUDFeaturs do śledzenia
     usuwania obiektów ZUD
     ,
    • wprowadzono działanie rolki jako powiększenie, pomniejszanie, stary sposób działania jest dostepny z klawiszem klawiatury CTRL lub do ustawienia na stałe w opcjach użytkownika,
    • wprowadzono prezentację granicznika zależną od parametru stabilizacji,
     o aktywności decyduje opcja w prezentacji graficznej graniczników
     ,
    • zmiany w poleceniu AddReference i AddReferenceInExt,
    • w zarzadzaniu plikami referencyjnymi dodano skrot klawiszowy Alt+F2,
    • nowa wersja programu Osnowa 4.39
    • zmiany w DXF-IN

    Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.
    Dział "Download"

    piątek, 25 lipca 2008

    GEO-MAP 9.36

    Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.36.
    • wprowadzono nową bibliotekę OsrodekDLL,
    • przeniesiono parametr graficzny w wiatach (5343) do atrybutu A6,
    • przeniesiono cieplarnie i wiaty do warstwy budynki,
    • wprowadzono funkcję dołączania geometrii do pliku opisowego SWDE,
    • ODGIK: w trybie automatycznym wprowadzono możliwość ponownego wydawania danych dla zgłoszonej pracy,
    • ODGIK: rozszerzono opcję wydawania wypisów z ewidencji gruntów,
    • nowa wersja programu Osnowa 4.37
    Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.
    Dział "Download"

    poniedziałek, 26 listopada 2007

    GEO-MAP 9.19

    Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.19. Najważniejsze zmiany w oprogramowaniu to:
    • wprowadzono edycję wysokości aktywnego punktu w aktywnym obiekcie, skrót klawiszowy H oraz dostępne z menu Edycja i menu kontekstowego,
    • wprowadzono możliwoś ustawienia liczby ostatnio zapamiętywanych plików do 20 (ostatnio było do 8),
    • wprowadzono możliwość zapamiętywania koloru obiektu aktywnego w parametrach użytkownika,
    • OSNOWA 4.15: W menu "Blok" dodano procedurę "Zaznacz według zakresu H" umożliwiającą definiowanie/modyfikowanie bloku na podstawie zakresu rzędnych H w określonym układzie.
    • Zmiany w MPA.
    Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

    Dział "Download"

    poniedziałek, 5 listopada 2007

    GEO-MAP 9.16

    Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.16. Najważniejsze zmiany w oprogramowaniu to:
    • wprowadzono zmienną WWWCoordinateSystem informującą z jakiego systemu transformować zakresy prac geodezyjnych przy pobieraniu ich z Internetu,
    • przy wykonywaniu informacji o pracach wprowadzono działanie na warstwach niewidocznych np. 5172,
    • wprowadzono wydawanie operatów podłączonych do zakresów prac 5172,
    • zmiany w programie Osnowa.

    Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

    Dział "Download"

    poniedziałek, 17 września 2007

    GEO-MAP 9.14

    Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.14.
    Najważniejsze wprowadzone zmiany:
    • przy zliczaniu obiektów wewnątrz obiektów bloku wprowadzono możliwość pomijania wpisywania wyników pozostawiając jedynie zaznaczenie obiektów wykorzystanych,
    • zmieniono domyślne kolory punktów adresowych z czerwonego na niebieski,
    • zmiany w module Osnowa 4.07.
    Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

    Dział "Download"

    poniedziałek, 10 września 2007

    GEO-MAP 9.13

    Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.13.
    Najważniejsze wprowadzone zmiany:
    • poprawiono drukowanie opisów topograficznych,
    • zmiany w programie Osnowa,
    • wprowadzono kolory i decydowanie o wyswietlaniu punktów adresowych,
    • zmiany w MPA.
    Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

    Dział "Download"