Pokazywanie postów oznaczonych etykietą osnowa. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą osnowa. Pokaż wszystkie posty

środa, 27 kwietnia 2011

GEO-MAP 9.98

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.98.
Nowy interfejs eksportu do SWDE
 • w kontroli poprawności geometrycznej obiektów powierzchniowych wprowadzono dodatkową kontrolę sprawdzającą czy obiekt nie zawiera sąsiadujących ze sobą enklaw,
 • zmiany w eksporcie do SWDE oraz SWDE/SWING:
  • wprowadzono do edycji dane o instytucjach: generującej plik i dla której jest on tworzony,
  • zrezygnowano z opcji "rozdzielania obiektów złożonych" (od teraz rozdzielane są zawsze),
 • w imporcie SWDE wprowadzono możliwość decydowania czy importowane są obiekty archiwalne. Obiekty archiwalne mają przed kodem zapisywanym w uwagach (atrybut TX) znak #,
 • w transformacji plików procedurami GeoNet wprowadzono nowe parametry dla miasta Poznań (transformacja między układem lokalnym a PUWG 2000),
 • nowa wersja programu Geo-Osnowa 6.68:
  • poprawiono eksport w formacie XML (format daty i czasu),
  • dodano import raportów ASG-EUPOS (z serwisu post-processingu) w oknie edycji punktu,
  • poprawiono wygląd okien programu w środowisku Windows Vista/7,
  • wprowadzono ograniczenie rozmiaru pliku opisu topograficznego (teraz program zwraca użytkownikowi uwagę o dużym rozmiarze dodawanego pliku),
  • poprawiono procedury kompresji opisów topograficznych.
  Dział "Download"

  piątek, 15 kwietnia 2011

  Geo-Osnowa importuje współrzędne z raportów ASG-EUPOS

  Okno informacji o współrzędnych
  W najnowszej wersji aplikacji Geo-Osnowa (6.68) wprowadziliśmy możliwość importu współrzędnych z raportów generowanych przez serwis POZGEO z systemu ASG-EUPOS. Dzięki nowej funkcji nie trzeba przenosić ręcznie współrzędnych z pliku tekstowego do aplikacji. Program potrafi wpisać od razu współrzędne do wielu układów jednocześnie. Praca użytkownika sprowadza się jedynie do kontroli poprawności rozpoznania układów współrzędnych w pliku raportu.
  Program Geo-Osnowa służy do zarządzania danymi dotyczącymi osnowy geodezyjnej. Więcej informacji można uzyskać klikając tutaj.

  środa, 16 marca 2011

  Geo-Osnowa eksportuje dane w formacie GPX

  W aplikacji Geo-Osnowa 6.66 wprowadziliśmy opcję eksportu w formacie GPX (GPS eXchange Format), który umożliwia przekazywanie do urządzeń mobilnych wyposażonych w GPS.
  Fragment wygenerowanego pliku GPX
  Dane eksportowane w tym formacie mogą być wczytane do wielu innych aplikacji np. MapGuide czy QuantumGIS.

  środa, 17 listopada 2010

  GEO-MAP 9.85

  Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.85.
  • GEO-MPA 4.40: wprowadzono zmiany pozwalające na nadawanie niestandardowych numerów adresowych,
  • GEO-OSNOWA 6.61:
   • zmiana wyglądu okienka do ustawiania czasu aktualności współrzędnych,
   • dodano możliwość anulowania operacji definiowania bloku na podstawie atrybutów punktów,
   • nowa stylistka programu,
   • dodano możliwość eksportu zestawienia punktów w formacie XML.
    Dział "Download"

    wtorek, 13 października 2009

    Osnowa korzysta z PostgreSQL


    W związku ze zmianą systemu bazy danych z Firebird na PostgreSQL (+PostGIS) program Osnowa w wersji 4 przestaje być rozwijany. Jego następcą jest Osnowa 6, który umożliwia wykorzystanie o wiele szybszego silnika najpopularniejszej wolnodostępnej bazy danych.
    W tej chwili dane zostały już przeniesione we wszystkich ośrodkach dokumentacji, gdzie do zarządzania bazą osnowy używa się programu Osnowa. Najnowsza wersja została dołączona do instalacji systemu GEO-MAP od wersji 9.60.

    wtorek, 9 września 2008

    GEO-MAP 9.37

    Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.37.

    • wprowadzono nowy sposób zapisu plików TMP,
    • wprowadzono zmienną ODGIK_ZUDBasesMAP oraz ODGIK_ZUDFeaturs do śledzenia
     usuwania obiektów ZUD
     ,
    • wprowadzono działanie rolki jako powiększenie, pomniejszanie, stary sposób działania jest dostepny z klawiszem klawiatury CTRL lub do ustawienia na stałe w opcjach użytkownika,
    • wprowadzono prezentację granicznika zależną od parametru stabilizacji,
     o aktywności decyduje opcja w prezentacji graficznej graniczników
     ,
    • zmiany w poleceniu AddReference i AddReferenceInExt,
    • w zarzadzaniu plikami referencyjnymi dodano skrot klawiszowy Alt+F2,
    • nowa wersja programu Osnowa 4.39
    • zmiany w DXF-IN

    Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.
    Dział "Download"

    piątek, 25 lipca 2008

    GEO-MAP 9.36

    Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.36.
    • wprowadzono nową bibliotekę OsrodekDLL,
    • przeniesiono parametr graficzny w wiatach (5343) do atrybutu A6,
    • przeniesiono cieplarnie i wiaty do warstwy budynki,
    • wprowadzono funkcję dołączania geometrii do pliku opisowego SWDE,
    • ODGIK: w trybie automatycznym wprowadzono możliwość ponownego wydawania danych dla zgłoszonej pracy,
    • ODGIK: rozszerzono opcję wydawania wypisów z ewidencji gruntów,
    • nowa wersja programu Osnowa 4.37
    Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.
    Dział "Download"

    poniedziałek, 26 listopada 2007

    GEO-MAP 9.19

    Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.19. Najważniejsze zmiany w oprogramowaniu to:
    • wprowadzono edycję wysokości aktywnego punktu w aktywnym obiekcie, skrót klawiszowy H oraz dostępne z menu Edycja i menu kontekstowego,
    • wprowadzono możliwoś ustawienia liczby ostatnio zapamiętywanych plików do 20 (ostatnio było do 8),
    • wprowadzono możliwość zapamiętywania koloru obiektu aktywnego w parametrach użytkownika,
    • OSNOWA 4.15: W menu "Blok" dodano procedurę "Zaznacz według zakresu H" umożliwiającą definiowanie/modyfikowanie bloku na podstawie zakresu rzędnych H w określonym układzie.
    • Zmiany w MPA.
    Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

    Dział "Download"

    poniedziałek, 5 listopada 2007

    GEO-MAP 9.16

    Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.16. Najważniejsze zmiany w oprogramowaniu to:
    • wprowadzono zmienną WWWCoordinateSystem informującą z jakiego systemu transformować zakresy prac geodezyjnych przy pobieraniu ich z Internetu,
    • przy wykonywaniu informacji o pracach wprowadzono działanie na warstwach niewidocznych np. 5172,
    • wprowadzono wydawanie operatów podłączonych do zakresów prac 5172,
    • zmiany w programie Osnowa.

    Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

    Dział "Download"

    poniedziałek, 17 września 2007

    GEO-MAP 9.14

    Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.14.
    Najważniejsze wprowadzone zmiany:
    • przy zliczaniu obiektów wewnątrz obiektów bloku wprowadzono możliwość pomijania wpisywania wyników pozostawiając jedynie zaznaczenie obiektów wykorzystanych,
    • zmieniono domyślne kolory punktów adresowych z czerwonego na niebieski,
    • zmiany w module Osnowa 4.07.
    Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

    Dział "Download"

    poniedziałek, 10 września 2007

    GEO-MAP 9.13

    Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.13.
    Najważniejsze wprowadzone zmiany:
    • poprawiono drukowanie opisów topograficznych,
    • zmiany w programie Osnowa,
    • wprowadzono kolory i decydowanie o wyswietlaniu punktów adresowych,
    • zmiany w MPA.
    Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

    Dział "Download"