piątek, 25 lipca 2008

GEO-MAP 9.36

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.36.
  • wprowadzono nową bibliotekę OsrodekDLL,
  • przeniesiono parametr graficzny w wiatach (5343) do atrybutu A6,
  • przeniesiono cieplarnie i wiaty do warstwy budynki,
  • wprowadzono funkcję dołączania geometrii do pliku opisowego SWDE,
  • ODGIK: w trybie automatycznym wprowadzono możliwość ponownego wydawania danych dla zgłoszonej pracy,
  • ODGIK: rozszerzono opcję wydawania wypisów z ewidencji gruntów,
  • nowa wersja programu Osnowa 4.37
Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.
Dział "Download"