poniedziałek, 31 marca 2008

GEO-MAP 9.27

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.27. Najważniejsze zmiany w oprogramowaniu to:

  • ODGIK: zmiany w generowaniu informacji o pracach, poprawiono wyświetlanie kolumny na nr operatu
  • zmiany w Imporcie do SWDE
  • Eksport pliku MAP został wzbogacony o obsługę niewidocznych linii
Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

Dział "Download"

sobota, 22 marca 2008

GEO-MAP 9.26

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.26. Najważniejsze zmiany w oprogramowaniu to:

  • ODGIK: dodano ograniczenie automatycznego wydawanych danych, gdy ich objętość przekroczy 50 ha (a maksymalna liczba stron wydruku 200) , w takim przypadku użytkownik otrzyma informację o odebraniu danych w ośrodku. Wprowadzono również automatyczne uporzadkowanie ujemnej kolejności punktów zakresu
  • użytkownik bez praw nie może zmieniać danych firm i wykonawców podczas dodawania pracy, wyłąćzono możliwośc edycji parametrów zakresu, gdy jest już wpisany wykonawca (w celu edycji nalezy wpisać hasło)
  • pojawiło sie nowe polecenie GPR #ExportSQL [plik] [wzorzec] [użycie UTF]
  • zmiany w module RASTER.
Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

Dział "Download"

poniedziałek, 17 marca 2008

Nowe serwisy WMS w PODGiK-ach

15 marca 2008 r. w powiatach mińskim, warszawskim zachodnim oraz wołomińskim uruchomiono serwisy WMS zawierające obręby, działki ewidencyjne, budynki i ortofotomapę. Serwisy bazują na danych oprogramowania GEO-MAP oraz iGeoMap firmy GEO-SYSTEM Sp. z o.o.

Dostęp do nich możliwy jest ze stron ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej funkcjonujących w wymienionych powiatach lub ze strony internetowej, na której utworzono projekt łączący dane tych powiatów.

Inicjatywa jest zgodna z nową koncepcją Geoportalu, w której wprowadzono zasadę bezpośredniego pobierania danych dla klienta Geoportalu z serwera powiatowego, zamiast udostępniania ich z repliki utworzonej na serwerze Geoportalu. Przewiduje się wykorzystywanie w tym celu serwisów WMS i WFS, dla których Zespół ds. Krajowej Infrastruktury Danych Przestrzennych powołany przez głównego geodetę kraju opracował specjalne wytyczne, aby ujednolicić udostępnianą treść i sposób jej prezentacji. Opracowane przez firmę GEO-SYSTEM serwisy są zgodne z ustaleniami zespołu.

O serwisie łączącym różne dane prezentującym wyniki pracy Zespołu ds. Krajowej Infrastruktury Danych Przestrzennych można przeczytać tutaj.środa, 12 marca 2008

Wydawanie danych również w Wejherowie

Od 10 marca 2008 r. identyczną funkcjonalność w zakresie zgłaszania prac geodezyjnych drogą internetową uruchomiono w Ośrodku Dokumentacji w Wejherowie.

Więcej o możliwości zgłaszania prac geodezyjnych drogą internetową tutaj.

wtorek, 11 marca 2008

Ponad 1000 elektronicznych zgłoszeń robót geodezyjnych w iGeoMap

W Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ożarowie, Mińsku Mazowieckim i Wołominie zgłoszono od początku roku już ponad 1000 prac z wykorzystaniem internetowego serwisu iGeoMap.

Od 1 lutego prace zgłoszone drogą internetową, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, są przetwarzane 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Oznacza to praktycznie, że w kilka minut po zgłoszeniu pracy w serwisie iGeoMap utworzony zakres jest odbierany przez system GEO-MAP pracujący w PODGiK. Po zgłoszeniu pracy wykonawcy otrzymują standardowo dokumenty w formacie PDF: zgłoszenie pracy, wykaz materiałów do wykorzystania, mapę porównania z terenem oraz dane wsadowe do systemu GEO-MAP. W najbliższym czasie planowane jest automatyczne wydawanie wypisów z ewidencji gruntów i budynków dla działek objętych zakresem danej pracy. Dostęp do wszystkich dokumentów jest realizowany z poziomu serwisu ePODGiK.