poniedziałek, 17 marca 2008

Nowe serwisy WMS w PODGiK-ach

15 marca 2008 r. w powiatach mińskim, warszawskim zachodnim oraz wołomińskim uruchomiono serwisy WMS zawierające obręby, działki ewidencyjne, budynki i ortofotomapę. Serwisy bazują na danych oprogramowania GEO-MAP oraz iGeoMap firmy GEO-SYSTEM Sp. z o.o.

Dostęp do nich możliwy jest ze stron ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej funkcjonujących w wymienionych powiatach lub ze strony internetowej, na której utworzono projekt łączący dane tych powiatów.

Inicjatywa jest zgodna z nową koncepcją Geoportalu, w której wprowadzono zasadę bezpośredniego pobierania danych dla klienta Geoportalu z serwera powiatowego, zamiast udostępniania ich z repliki utworzonej na serwerze Geoportalu. Przewiduje się wykorzystywanie w tym celu serwisów WMS i WFS, dla których Zespół ds. Krajowej Infrastruktury Danych Przestrzennych powołany przez głównego geodetę kraju opracował specjalne wytyczne, aby ujednolicić udostępnianą treść i sposób jej prezentacji. Opracowane przez firmę GEO-SYSTEM serwisy są zgodne z ustaleniami zespołu.

O serwisie łączącym różne dane prezentującym wyniki pracy Zespołu ds. Krajowej Infrastruktury Danych Przestrzennych można przeczytać tutaj.