poniedziałek, 18 kwietnia 2016

GEO-MAP 10.25

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.25.
  • dodano skrót klawiszowy do pomiaru odległości i azymutu (Ctrl+9),
  • wprowadzono nowe kody obiektów: inna budowla infrastruktury technicznej,
  • w wyszukiwaniu adresu z wykorzystaniem usługi ULA dodano możliwość określenia TERYT na etapie szukania.
Dział "Download"

piątek, 8 kwietnia 2016

Gmina Chełm - iGeoPlan

W dniu 7 kwietnia 2016r. w Gminie Chełm uruchomiono moduł iGeoPlan, będący rozbudową funkcjonującego w Urzędzie Gminy od lat systemu informacji przestrzennej (http://chelm.e-mapa.net) o warstwę wektorowych planów zagospodarowania przestrzennego.
W ramach wdrożenia utworzono również metadane dla planów, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.Wdrożony moduł iGeoPlan umożliwia pracownikom automatyczne generowanie wypisu i wyrysu, a w serwisie dla mieszkańca dostępne są wszelkie informacje dotyczące zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Dyrektywą INSPIRE. Ponadto portal umożliwia prezentację informacji o obiektach użyteczności publicznej, terenach inwestycyjnych, działkach na sprzedaż, wyborach i innych elementach.