Pokazywanie postów oznaczonych etykietą dxf. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą dxf. Pokaż wszystkie posty

czwartek, 30 lipca 2020

Własne dane DXF w portalach e-mapa.net

W dniu 30 lipca 2020 r. w portalach mapowych w technologii e-mapa została dodana nowa funkcja, która umożliwia użytkownikom dodawanie do widoku mapy własnych danych w formacie DXF. Funkcja działa analogicznie do dodania własnej usługi WMS. Dane będą widoczne do czasu zamknięcia okna przeglądarki.


W celu dodania własnych danych należy:
1) otworzyć panel drzewka warstw po lewej stronie,
2) na dole użyć przycisku +DXF,
3) w oknie dialogowym należy wskazać plik DXF, który chcemy dodać do mapy,
4) po poprawnym dodaniu pliku na podkład mapowy zostanie naniesiona nowa warstwa.

Dane z pliku DXF na podkładzie będą wyświetlały się z symboliką wynikającą z pliki. Dodatkowo, dla rozróżnienia od danych znajdujących się na warstwach standardowo dostępnych w portalach, dane z własnego pliku DXF  będą oznaczone delikatną różową poświatą dookoła.

poniedziałek, 5 lutego 2018

GEO-MAP 10.43

Wprowadzono możliwość wykorzystania systemu GEO-MAP, jako bezpłatnej przeglądarki do plików w formacie (*.MAP) wydawanych z PODGiK w ramach prac geodezyjnych. W stosunku do takich danych oprócz przeglądania można wykorzystać także inne dodatkowe funkcje systemu jak: Export, Drukowanie, Kontrole. Funkcjonalność jest dostępna od wersji 10.43 systemu GEO-MAP i obowiązuje aktualnie w powiecie pruszkowskim, a docelowo funkcjonalność zapewne znajdzie się w innych powiatach korzystających z technologii iGeoMap/ePODGiK.Funkcja przeglądarki przeznaczona jest dla użytkowników systemu iGeoMap/ePODGiK, którzy nie posiadają zakupionej licencji na system GEO-MAP, a potrzebują wglądu w dane uzyskane z PODGiK, czy też mają potrzebę przekonwertowania danych do innych formatów np. DXF, TANGO. Aby uruchomić przeglądarkę należy mieć zainstalowany system GEO-MAP w wersji demonstracyjnej. Instalacja jest dostępna na stronie: www.igeomap.pl/index.php?inc=download.

Uwaga: Uruchomienie przeglądarki jest możliwe na dwa sposoby:
 1. Klikamy na pliku *.MAP wydanym z PODGiK w ramach pracy geodezyjnej.
 2. Uruchamiamy system GEO-MAP z nazwą pliku do wczytania, jako parametrem wywołania.

niedziela, 21 stycznia 2018

GEO-MAP 10.41

W dniu 19 stycznia 2018r. udostępniono pierwszą  w tym roku aktualizację systemu GEO-MAP.
Bieżąca wersja to 10.41 zarówno dla Win32 jaki i Win64. Instalacja jest dostępna pod adresem http://www.igeomap.pl/index.php?inc=download.

Do najważniejszych zmian należy:


poniedziałek, 3 kwietnia 2017

GEO-MAP 10.35

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.35.
 • wprowadzono eksport danych w formacie DXF w wersji "AutoCad 2000", który umożliwia zapis grubości linii,
 • dodano nowy zestaw danych instalacyjnych DemoData z danymi LIDAR.
Dział "Download"

poniedziałek, 7 listopada 2016

GEO-MAP 10.30

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.30.
 • ODGiK: wprowadzono możliwość wydawania pliku DXF do zgłoszonych prac,
 • zmieniono bibliotekę Geo-Map.sym przez wprowadzenie zapisów o generalizacji treści wydruków w skalach mniejszych niż skala opracowania,
 • wprowadzono parametr formularza wydruku $AutoSkala do wpisywania informacji o pomniejszeniu mapy,
 • wprowadzono parametr formularza wydruku $AutoGenSkala do automatycznej generalizacji i wpisywania informacji na wydruku,
 • przy wydruku mapy wprowadzono uwzględnianie siatki ze skali drukowanej mapy, a nie skali redakcyjnej.
Dział "Download"

czwartek, 1 lipca 2010

GEO-MAP 9.77

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.77.
 • przy eksporcie do DXF wprowadzono zasadę, że jeśli widoczność jakiegoś odcinka jest wyłączona to przy zapisie do DXF z wykorzystaniem pełnej symbologii linii odcinek ten jest pomijany, czyli niewidoczny.
   Dział "Download"

   poniedziałek, 7 czerwca 2010

   GEO-MAP 9.72

   Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.72.
   • przy tworzeniu obiektów punktowych, w punktach załamania wprowadzono maskę kodów obiektów, których nie można tworzyć, jeśli już w tych punktach istnieją,
   • czytanie pliku tekstowego EWMAPY:
    • dopuszczono możliwość braku numeru operatu w warstwach tekstowych,
    • dopuszczono możliwość braku numeru operatu i dwóch poprzednich kolumn w warstwach liniowych,
   • przy imporcie punktów wprowadzono wpisywanie nazwy pliku źródłowego do atrybutu Uwagi TX (poprzednio A3),
   • eksport atrybutów wprowadzono również w pozycji Pliki\Eksport,
   • wprowadzono import punktów w formacie Nr X Y [ZRD BPP STB], gdzie: ZRD - źródło, BPP - błąd położenia, STB - stabilizacja (zgodnie z Wytycznymi technicznymi G-5),
   • wprowadzono eksport punktów w formacie Nr X Y [ZRD BPP STB],
   • wprowadzono czwartą zakładkę w opcjach EG, zawierającą ustawienia związane z generowaniem rozszerzonej informacji o atrybutach graniczników,
   • włączenie opcji "Widoczność atrybutów ZRD BPP STB" powoduje:
    • generowanie pliku tekstowego z granicznikami dla wykonawców w postaci Nr X Y [ZRD BPP STB],
    • wydruk wykazu punktów granicznych dla pracy w postaci Nr X Y [ZRD BPP STB Operat],
    • w zestawieniu działek z punktami również generowane są cechy ZRD, BPP, STB,
   • ODGiK: wprowadzono import KERG dla działek i graniczników z plików MAP,
   • zmiany w module GEO-RASTER,
   • zmiany w module DXF-IN.
     Dział "Download"

     poniedziałek, 8 lutego 2010

     GEO-MAP 9.67

     Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.67.
     • poprawiono zapis do DXF obiektów o kodzie 2820. Obecnie obiekt 2820 nie jest zapisywany jako blok lecz jako linia, co daje możliwość wpisywania właściwych wysokości wierzchołków,
     • wprowadzono możliwość zakupu licencji czasowych z wykorzystaniem systemu platnosci.pl (dotychczas można było korzystać jedynie z płatności SMS).
      Dział "Download"

      piątek, 20 listopada 2009

      GEO-MAP 9.63

      Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.63.
      W najnowszej wersji dokonano następujących zmian:
      • w eksporcie do formatu DXF wprowadzono współczynnik szerokości tekstu,
      • ODGIK: w raporcie o przenumerowaniu graniczników wprowadzono informacje o układzie współrzędnych,
      • w wyszukiwaniu ulicy wprowadzono zasadę wyszukiwania na podstawie całej nazwy,
      • wprowadzono możliwość aktywacji oprogramowania kodem otrzymanym SMS-em (aktywacja na 6h lub 24h).
      Dział "Download"

      Poniżej znajduje się szczegółowy opis zmian.
       
      Aktywacja programu GEO-MAP SMS-em.
      Wykorzystując system płatności SMS w łatwy i szybki sposób możemy wykupić 6 lub 24 godzinna aktywacje programu GEO-MAP. Umożliwia to użytkownikom nieposiadającym licencji na oprogramowanie wykorzystanie go w pełnej funkcjonalności przez określony czas.
      Sposób aktywacji programu wygląda następująco:
      1. Po uruchomieniu programu GEO-MAP, pojawi się okno w którym zostaniemy poinformowani o demonstracyjnej wersji programu. Jednocześnie zostanie zadane pytanie czy chcemy aktywować SMS-em pełnowartościową wersję programu, klikamy przycisk Yes.


      2. Kolejnym krokiem aktywacji programu jest okno dialogowe, w którym należy podać swój adres e-mail oraz hasło otrzymane SMS-em. Aby otrzymać kod należy wysłać SMS o treści WP A3135 na numer:
      • 79280 (9zł +22% VAT) aktywacja programu na 6 godzin,
      • 91928 (19zł+22%VAT) aktywacja programu na 24 godziny.

      Następnie naciskamy przycisk OK i przechodzimy do dalszej części aktywacji.

      3. W momencie, gdy hasło zostało poprawnie wpisane pojawi się komunikat informujący nas o sukcesie aktywacji oraz o czasie, przez który będziemy mogli korzystać z programu.

      Od tego momentu możemy korzystać z pełnej funkcjonalności programu GEO-MAP.

      Eksport pliku MAP do formatu DXF.
      Przy eksporcie pliku w formacie GEO-MAP do formatu DXF wprowadzono możliwość ustalania szerokości tekstu poprzez wprowadzenie współczynnika. Kolejną ważną zmianą jest dodawanie nazwy obiektów do wyeksportowanych warstw. W opcjach eksportu należy zaznaczyć:
      • Tworznie warstw zgodnych z kodami obiektów,
      • Dodać nazwy obiektów.

      Wyeksportowane w ten sposób obiekty pliku MAP zostaną przyporządkowane do warstwy o nazwie składającej się z kodu obiektu i nazwy warstwy (np. 5216 Działki) w pliku DXF.
      Życzymy miłej pracy.

      wtorek, 9 września 2008

      GEO-MAP 9.37

      Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.37.

      • wprowadzono nowy sposób zapisu plików TMP,
      • wprowadzono zmienną ODGIK_ZUDBasesMAP oraz ODGIK_ZUDFeaturs do śledzenia
       usuwania obiektów ZUD
       ,
      • wprowadzono działanie rolki jako powiększenie, pomniejszanie, stary sposób działania jest dostepny z klawiszem klawiatury CTRL lub do ustawienia na stałe w opcjach użytkownika,
      • wprowadzono prezentację granicznika zależną od parametru stabilizacji,
       o aktywności decyduje opcja w prezentacji graficznej graniczników
       ,
      • zmiany w poleceniu AddReference i AddReferenceInExt,
      • w zarzadzaniu plikami referencyjnymi dodano skrot klawiszowy Alt+F2,
      • nowa wersja programu Osnowa 4.39
      • zmiany w DXF-IN

      Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.
      Dział "Download"

      piątek, 13 czerwca 2008

      GEO-MAP 9.32

      Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.32.
      • wprowadzono możliwość wykorzystywania serwisów OGC Web Map Service (WMS),
      • wprowadzono nową funkcję w menu EG > Operacje na działkach > Zaznaczenie projektowanych działek przyjętych do EG
      • w poleceniach GPR wprowadzono 3 nowe zmienne $PathMap, $DirMAP, $DirPRJ dotyczące pliku MAP i projektu,
      • ODGIK: zmiany w bazie wykonawców: wprowadzono pola telefon i email, usunięto pola NIP, REGON, kod, ulica, nr
      • w poleceniu #PackFileGzip wprowadzono trzeci parametr Encode służący do szyfrowania plików,
      • w rzutowaniu obiektów na łamaną wprowadzono możliwość tworzenia kopii obiektów,
      • wprowadzono zmienną GmwBlockSaveStatus decydującą o tym czy zapisywać ustawienie bloku,
      • zmiany w module GEO-RASTER,
      • zmiany w module DXF-IN
      Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.
      Dział "Download"