czwartek, 31 grudnia 2015

Podsumowanie roku wdrożeń technologii e-Gmina

Kończący się rok 2015 charakteryzuje się dalszą dynamiczną informatyzacja rejestrów numeracji adresowej oraz cyfryzacją zbiorów danych z zakresu zagospodarowania przestrzennego. W ciągu roku wdrożonych zostało ponad 350 nowych instalacji systemu iMPA, co daje już łącznie 1600 wdrożeń, czyli 64% gmin korzysta z aplikacji iMPA i tym samym wdrożyło portal mapowy w technologii e-Gmina.


Ciekawe przedstawia się również statystyka wdrożeń w rozbiciu na poszczególne województwa, gdyż już w 5 województwach udział gmin wykorzystujących system iMPA przekroczył 80%.


Powodem do zadowolenia jest też skuteczność w zasilaniu Państwowego Rejestru Granic (PRG) danymi adresowymi prowadzonymi w aplikacji iMPA. Z opublikowanych statystyk jednoznacznie wynika, że 98% zasileń przypadających na oprogramowanie komercyjne jest realizowane przez aplikację iMPA. System automatycznie realizuje również obowiązek komunikacji z Urzędem Statystycznym, a w samym roku 2015 zostało przekazane elektronicznie ponad 36.000 zawiadomień o nowych adresach, eliminując tym samym konieczność korespondencji papierowej.

wtorek, 22 grudnia 2015

1600 serwisów iMPA

Podsumowanie kończącego się 2015 roku w działalności firmy Geo-System wykazuje utrzymanie wysokiej dynamiki wdrożeń systemów iMPA, których liczba przekroczyła już 1600. Jubileuszowe wdrożenie przypada na Miasto Dąbrowa Górnicza (http://mdabrowagornicza.e-mapa.net/).
Podsumowując rok 2015 należy również wspomnieć o procesie zasilania Państwowego Rejestru Granic (PRG) danymi adresowymi z gmin. Firma Geo-System wykonała już ponad 1100 zasileń inicjalnych oraz około 4000 zasileń przyrostowych, co stanowi ponad 96% wszystkich zasileń PRG dokonanych przez systemy zewnętrzne (źródło: GUGIK).
Wobec powyższych informacji oraz faktu wydatkowania przez GUGiK  ponad 28 mln zł na projekty informatyczne związane z numeracją adresową niezrozumiałe są trwające trudności z ustaleniem przez GUGiK jak wygląda zasilanie PRG przy pomocy aplikacji gugik-emuia. O tych problemach pisaliśmy już w piśmie skierowanym do gmin, w którym zwracaliśmy uwagę na niepojętą sytuację, w której GUGiK wie ile zasileń realizują podmioty zewnętrzne, a nie jest w stanie odpowiedzieć na proste pytanie: ile zasileń dokonała aplikacja gugik-emuia.

piątek, 18 grudnia 2015

GUGiK ma trudności z ustaleniem danymi których gmin zasilił Państwowy Rejestr Granic

W związku z uzasadnionymi wątpliwościami dotyczącymi procesu zasilania PRG danymi adresowymi za pomocą aplikacji gugik-emuia oraz ewidentnym unikaniem odpowiedzi w tej sprawie ze strony GUGiK w dniu dzisiejszym Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował pismo do Wójtów Burmistrzów i Prezydentów Miast odnoszące się do zaistniałej sytuacji.

poniedziałek, 14 grudnia 2015

Wnioski z Konferencji w Jachrance przekazane do Ministra Infrastruktury i Budownictwa

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację, że wnioski z Konferencji w Jachrance zostały przekazane do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka. Pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w załączeniu.