wtorek, 22 grudnia 2015

1600 serwisów iMPA

Podsumowanie kończącego się 2015 roku w działalności firmy Geo-System wykazuje utrzymanie wysokiej dynamiki wdrożeń systemów iMPA, których liczba przekroczyła już 1600. Jubileuszowe wdrożenie przypada na Miasto Dąbrowa Górnicza (http://mdabrowagornicza.e-mapa.net/).
Podsumowując rok 2015 należy również wspomnieć o procesie zasilania Państwowego Rejestru Granic (PRG) danymi adresowymi z gmin. Firma Geo-System wykonała już ponad 1100 zasileń inicjalnych oraz około 4000 zasileń przyrostowych, co stanowi ponad 96% wszystkich zasileń PRG dokonanych przez systemy zewnętrzne (źródło: GUGIK).
Wobec powyższych informacji oraz faktu wydatkowania przez GUGiK  ponad 28 mln zł na projekty informatyczne związane z numeracją adresową niezrozumiałe są trwające trudności z ustaleniem przez GUGiK jak wygląda zasilanie PRG przy pomocy aplikacji gugik-emuia. O tych problemach pisaliśmy już w piśmie skierowanym do gmin, w którym zwracaliśmy uwagę na niepojętą sytuację, w której GUGiK wie ile zasileń realizują podmioty zewnętrzne, a nie jest w stanie odpowiedzieć na proste pytanie: ile zasileń dokonała aplikacja gugik-emuia.