Pokazywanie postów oznaczonych etykietą geo-rciwn. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą geo-rciwn. Pokaż wszystkie posty

czwartek, 28 czerwca 2012

Uruchomienie serwisu www.rciwn.pl

W dniu 27 czerwca 2012r. uruchomiono serwis www.rciwn.pl służący do sprzedaży informacji z rejestru cen i wartości nieruchomości z wykorzystaniem płatności internetowych. Pierwszym powiatem włączonym do serwisu jest powiat drawski. Dane udostępniane są na podstawie prowadzonego w starostwie systemu EGBV, w którym rejestrowane są również dane Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości.
Usługa jest dostępna 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Bezpośrednio po opłaceniu zamówienia, użytkownik otrzymuje informacje z rejestru dotyczące transakcji dla wskazanej w zamówieniu jednostki ewidencyjnej.

środa, 7 lipca 2010

Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości w powiecie wołomińskim

Pod koniec czerwca 2010 roku w powiecie wołomińskim został uruchomiony system GEO-RCiWN (Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości) oparty na technologii www.
Na podstawie § 74 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. nr 38 z dnia 2 maja 2001 r. poz. 454) starosta prowadzi rejestr cen nieruchomości, określonych w aktach notarialnych oraz wartości nieruchomości, określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych. Na podstawie tego rozporządzenia, starosta odpłatnie udostępnia informacje objęte rejestrem.
System GEO-RCiWN jest narzędziem w pełni realizującym opisane zadanie. Służy do prowadzenia bazy cen i wartości nieruchomości na podstawie zarejestrowanych aktów notarialnych i wycen rzeczoznawców oraz ich udostępniania. Dzięki współpracy z systemem informacji o terenie GEO-MAP, możliwa jest graficzna prezentacja zgromadzonych danych oraz ich powiązanie z danymi systemu GEO-MAP, gromadzonymi w PODGIK. System zapewnia jednoczesny dostęp do bazy cen i wartości nieruchomości wielu użytkownikom z wykorzystaniem internetu lub intranetu i umożliwia różnicowanie ich praw dostępu, w zależności od regulacji zawartych w umowach podpisanych z użytkownikami.

Informacje dotyczące systemu GEO-RCiWN: