Pokazywanie postów oznaczonych etykietą geo-rciwn. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą geo-rciwn. Pokaż wszystkie posty

wtorek, 13 marca 2018

Powiat żyrardowski uruchamia elektroniczny ZUD i RCiWN w technologii iGeoMap/ePODGiK

W dniu 13.03.2018r. w powiatowym portalu mapowym Starostwa Powiatowego w Żyrardowie (http://zyrardowski.e-mapa.net) uruchomiono w technologii iGeoMap/ePODGiK dwie nowe usługi:
  • iGeoZUD - usługa służąca do elektronicznej obsługi procesu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (tzw. ZUD)
  • iGeoRCiWN - usługa do prowadzenia RCiWN i udostepniania danych w internecie.
Usługa iGeoZUD funkcjonująca obecnie w powiatach mińskim (minski.e-mapa.net), piaseczyńskim (piaseczynski.e-mapa.net) i pruszkowskim (pruszkowski.e-mapa.net) umożliwia przeprowadzenie całego procesu koordynacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - od złożenia wniosku, przez naradę koordynacyjną po protokół. 
Druga z usług, czyli iGeoRCiWN służy do prowadzenia Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości i udostępniania danych w internecie. W portalu mapowym udostępnione są transakcje z dwóch ostatnich lat wraz z ich lokalizacją przestrzenną oraz możliwością zakupienia bezpośrednio z mapy.
 
Co ważne, analogicznie jak w przypadku powiatów mińskiego i pruszkowskiego, powiat żyrardowski dzięki uruchomieniu usługi iGeoRCiWN umożliwia również zakup transakcji bezpośrednio w Geoportalu Otwartych Danych Przestrzennych polska.e-mapa.net - poniżej przedstawiono na mapie transakcje z trzech powiatów oferujących taką możliwość.

czwartek, 28 czerwca 2012

Uruchomienie serwisu www.rciwn.pl

W dniu 27 czerwca 2012r. uruchomiono serwis www.rciwn.pl służący do sprzedaży informacji z rejestru cen i wartości nieruchomości z wykorzystaniem płatności internetowych. Pierwszym powiatem włączonym do serwisu jest powiat drawski. Dane udostępniane są na podstawie prowadzonego w starostwie systemu EGBV, w którym rejestrowane są również dane Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości.
Usługa jest dostępna 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Bezpośrednio po opłaceniu zamówienia, użytkownik otrzymuje informacje z rejestru dotyczące transakcji dla wskazanej w zamówieniu jednostki ewidencyjnej.

środa, 7 lipca 2010

Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości w powiecie wołomińskim

Pod koniec czerwca 2010 roku w powiecie wołomińskim został uruchomiony system GEO-RCiWN (Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości) oparty na technologii www.
Na podstawie § 74 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. nr 38 z dnia 2 maja 2001 r. poz. 454) starosta prowadzi rejestr cen nieruchomości, określonych w aktach notarialnych oraz wartości nieruchomości, określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych. Na podstawie tego rozporządzenia, starosta odpłatnie udostępnia informacje objęte rejestrem.
System GEO-RCiWN jest narzędziem w pełni realizującym opisane zadanie. Służy do prowadzenia bazy cen i wartości nieruchomości na podstawie zarejestrowanych aktów notarialnych i wycen rzeczoznawców oraz ich udostępniania. Dzięki współpracy z systemem informacji o terenie GEO-MAP, możliwa jest graficzna prezentacja zgromadzonych danych oraz ich powiązanie z danymi systemu GEO-MAP, gromadzonymi w PODGIK. System zapewnia jednoczesny dostęp do bazy cen i wartości nieruchomości wielu użytkownikom z wykorzystaniem internetu lub intranetu i umożliwia różnicowanie ich praw dostępu, w zależności od regulacji zawartych w umowach podpisanych z użytkownikami.

Informacje dotyczące systemu GEO-RCiWN: