Pokazywanie postów oznaczonych etykietą odgik. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą odgik. Pokaż wszystkie posty

wtorek, 30 czerwca 2020

Możliwość sprawdzenia stanu pracy geodezyjnej na podstawie protokołu weryfikacji w technologii ePODGiK

W związku ze zmianami prawnymi od dnia 29 czerwca w systemie ePODGIK wprowadzona została numeracja protokołów weryfikacji, aby zadośćuczynić wymaganiu art. 15zzzia pkt. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj:

5. Treść oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, zawiera dane identyfikujące zgłoszenie prac geodezyjnych, w tym nazwę organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych, wykonawcę prac geodezyjnych, imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych, a także numer oraz datę sporządzenia dokumentu potwierdzającego wynik pozytywnej weryfikacji.

Od tego dnia wszystkie protokoły, zarówno pozytywne jak i negatywne otrzymały indywidualną numerację składającą się z numeru pracy i kolejnego numeru porządkowego.
Jednocześnie uruchomiona została strona:
https://protokolweryfikacji.epodgik.pl/
umożliwiająca każdemu zainteresowanemu potwierdzenie pozytywnej weryfikacji na podstawie numeru protokołu. Dzięki temu wystarczy posiadać numer protokołu i wiedzę w którym ośrodku dokumentacji realizowana była praca, aby uzyskać on-line informację o stanie pracy. Ułatwi to realizację prac wykonawcom geodezyjnym i zwiększy transparentność całego procesu.


Na wymienionej stronie WWW wystarczy wpisać numeru dokumentu oraz wybrać właściwy ośrodek, a system  system powiadomi nas o wyniku weryfikacji.


poniedziałek, 22 października 2018

Już 2000 narad koordynacyjnych przeprowadzonych elektronicznie w 2018r. w technologii iGeoZUD

W dniu dzisiejszym przekroczona została łączna liczba 3000 wniosków skoordynowanych elektronicznie przy pomocy technologii iGeoZUD, przy czym aż 2000 wniosków zostało skoordynowanych w 2018r. Usługa iGeoZUD będąca elementem technologi iGeoMap/ePODGIK umożliwia skoordynowanie wniosku w pełni automatycznie od rejestracji i płatności po wygenerowanie protokółu z narady. Wykres pokazujący wzrost wykorzystania usługi poniżej:
Potwierdzeniem coraz większej popularności usługi jest wdrożenie technologii w ostatnim czasie w czterech kolejnych powiatach:
Natomiast od dłuższego czasu usługa iGeoZUD funkcjonuje już w powiatach mińskim (minski.e-mapa.net), piaseczyńskim (piaseczynski.e-mapa.net), pruszkowskim (pruszkowski.e-mapa.net), żyrardowskim (http://zyrardowski.e-mapa.net), międzychodzkim (http://miedzychodzki.e-mapa.net), bartoszyckim (http://bartoszycki.e-mapa.net) oraz węgrowskim (http://wegrowski.e-mapa.net).

W ramach rozwoju oprogramowania w ostatnim czasie została udostępniona, oczekiwana przez użytkowników, funkcja komunikatora on-line, za pomocą której administrator (koordynator narady) może w łatwy sposób skontaktować się z wnioskodawcą poprzez wygodny czat. Wszystkie dokumenty czy informacje, jak również wspomniane wiadomości, są dostępne on-line dla koordynatora, wnioskodawcy i gestorów,  co czyni cały proces prowadzenia narady przejrzystym.
Usługa nie ma ograniczeń technicznych i może być uruchomiona w dowolnym powiecie niezależnie od technologii informatycznej, w jakiej prowadzony jest ośrodek bez konieczności kosztownych zmian.

czwartek, 9 listopada 2017

iGeoMap/ePODGiK w powiecie bartoszyckim

W dniu 9 listopada 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach uruchomiono obsługę prac geodezyjnych przez Internet w technologii iGeoMap/ePODGiK oraz portal mapowy www.bartoszycki.e-mapa.net. Wdrożenie obejmowało również uruchomienie publikacji usługi WMS dla danych ewidencji gruntów i mapy zasadniczej. Uruchomione usługi zostały też włączone do odpowiednich zbiorczych usług krajowej integracji tj.: KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntów, KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu

Powiat bartoszycki jest pierwszym powiatem w województwie warmińsko-mazurskim, w którym uruchomiono technologię iGeoMap/ePODGiK. Poniżej przedstawiono wykres obrazujący liczbę prac zgłoszonych przez Internet (kolor niebieski) na tle wszystkich prac w powiatach korzystających dotychczas z technologii iGeoMap/ePODGiK. Średni procentowy udział prac elektronicznych w powiatach wykorzystujących technologię wynosi już ponad 80%, a z serwisu korzysta już 2310 firm geodezyjnych i 2279 geodetów uprawnionych.

Po zgłoszeniu pracy w portalu www.bartoszycki.e-mapa.net, materiały do pracy przygotowywane są automatycznie przez pracujące w ośrodku dokumentacji oprogramowanie GEO-MAP. Wydawane są również dane w formacie Ewmapa.

Powiatowy portal mapowy http://bartoszycki.e-mapa.net udostępniony jest jednocześnie dla mieszkańców powiatu i integruje dane przestrzenne PODGIK (takie jak ewidencja gruntów i budynków) z danymi przestrzennymi gmin dotyczącymi głównie prowadzonej przez nie urzędowej numeracji adresowej oraz innych zasobów.

Ponadto w portalu mapowym udostępniono usługę zakupu mapy zasadniczej w/g stanu archiwalnego  z wykorzystaniem płatności elektronicznych. Wnioskodawca otrzyma mapę po kilku minutach od opłacenia usługi. Usługa działa cała dobę 7 dni w tygodniu. 
poniedziałek, 4 września 2017

Wywiad z Prezesem Waldemarem Izdebskim w Przeglądzie Geodezyjnym

We wrześniowym numerze miesięcznika Przegląd Geodezyjny znajdą Państwo obszerny wywiad z Prezesem Zarządu Geo-System Sp. z o. o. oraz wykładowcą akademickim dr. hab. inż. Waldemarem Izdebskim.

W wywiadzie poruszone zostały kwestie funkcjonowania geodezji i kartografii oraz pomysłów na rozwiązanie najistotniejszych i najbardziej palących problemów.

Pełna treść wywiadu dostępna jest do pobrania pod linkiem: WYWIAD

Kwestie najbardziej palących zmian w geodezji oraz diagnoza najistotniejszych spraw poruszane były również we wcześniejszych wystąpieniach Waldemara Izdebskiego, m.in:

poniedziałek, 7 listopada 2016

GEO-MAP 10.30

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.30.
 • ODGiK: wprowadzono możliwość wydawania pliku DXF do zgłoszonych prac,
 • zmieniono bibliotekę Geo-Map.sym przez wprowadzenie zapisów o generalizacji treści wydruków w skalach mniejszych niż skala opracowania,
 • wprowadzono parametr formularza wydruku $AutoSkala do wpisywania informacji o pomniejszeniu mapy,
 • wprowadzono parametr formularza wydruku $AutoGenSkala do automatycznej generalizacji i wpisywania informacji na wydruku,
 • przy wydruku mapy wprowadzono uwzględnianie siatki ze skali drukowanej mapy, a nie skali redakcyjnej.
Dział "Download"

czwartek, 30 czerwca 2016

Zamawianie wydruku mapy według stanu archiwalnego również w Garwolinie


30 czerwca br. w serwisie garwolinski.e-mapa.net została uruchomiona nowa usługa, umożliwiająca obywatelom zamawianie przez internet wydruków map zasadniczych wg stanu archiwalnego. Mapy uzyskuje się w postaci plików PDF, o parametrach zadeklarowanych przez zamawiających. Link do pliku z przygotowaną mapą przesyłany jest użytkownikowi e-mailem po dokonaniu stosownej opłaty, co realizuje się z wykorzystaniem mechanizmów płatności internetowych. Usługa dostępna jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, a czas oczekiwania na mapę wynosi na ogół kilkanaście minut. Opłaty wynikają z rozporządzenia Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

poniedziałek, 14 stycznia 2013

GEO-MAP 10.02

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.02.
 • wprowadzono zmiany w plikach LAY dotyczące obiektów projektowanych: atrybut A3 staje się "Datą posiedzenia ZUDP",
 • w słowniku rodzaju przewodu gazowego dodano pod pozycją 4 przewody podwyższonego ciśnienia,
 • ODGIK: zmodyfikowano procedury automatycznego wydawania map wg stanu archiwalnego, tak aby można łączyć w obszarze oczekiwanej mapy dane z wielu baz.
Dział "Download"

poniedziałek, 7 stycznia 2013

GEO-MAP 10.01

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.01.
 • ODGIK: wprowadzono plik AsortymentyPracGeodezyjnych.MNU w podstawowych plikach LAY,
 • ODGIK: wprowadzono dodatkowe asortymenty prac geodezyjnych: Podział, Rozgraniczenie, Wznowienie znaków granicznych,
 • ODGIK: ze względu na nowe asortymenty zmieniono biblioteki OdgikStd.dll,
 • wprowadzono polecenie GPR #ReadLayersStatus do wczytywania statusów warstw informacyjnych.
Dział "Download"

poniedziałek, 27 czerwca 2011

GEO-MAP 9.99

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.99.
 • przed zapisem obiektów do SWDE wprowadzono automatyczne ukrywanie podwójnych połączeń,
 • przy eksporcie SWDE wprowadzono kontrolę poprawności atrybutów budynków (identyfikator, funkcja, kondygnacje, powtarzalność identyfikatora, pusty identyfikator) oraz graniczników (STB, ZDR, OZR i BPP) - opcja jest standardowo włączona,
 • przy transformacji plików wprowadzono możliwość transformacji pliku EXT (nie tylko jak dotąd EXT zapisanego w pliku MAP),
 • w selekcji graniczników na podstawie zaznaczonego bloku wprowadzono selekcję na podstawie innych obiektów ewidencyjnych jak obręby, gmina, powiat (521?)
 • w rozliczeniu użytków GPR jako 4 parametr nie można używać 0 bo będzie i tak potraktowane jako 1 (używamy 1 lub 2 co oznacza  1 = pole obliczane albo 2 = Pole z A6, ujemna wartość powoduje rozliczenie bez uzupełnień i bez wyrównania,
  • w zapisie pliku CSV (bez wyrównywania) wprowadzono zapis pole_użytku@pole_sumy_uzytkow@pole_dzialki_albo_Obliczane_albo_z_A6 w zależności od parametru (1,2),
 • przebudowano menu kontroli obiektów na dwie pozycje Kontrola obiektów oraz Relacji przestrzennych między obiektami,
 • w pozycji Kontrola>Relacji przestrzennych miedzy obiektami dodano pozycje - dochodzenia obiektów liniowych do powierzchniowych służącą do wykrywania niedociągnięć przewodów do budynków lub ogólnie niedociągnięć obiektów liniowych do powierzchniowych,
 • w pozycji Kontrola>Relacji przestrzennych między obiektami dodano pozycje - złych połączeń obiektów liniowych,
 • w pozycji Kontrola>Relacji przestrzennych między obiektami dodano pozycje - sprawdzenie czy obiekty liniowe nie wchodzą zbyt głęboko w powierzchniowe,
 • w kontroli samoprzecięć wprowadzono możliwość ignorowania połączeń niewidocznych,
 • wprowadzono listę obiektów, dla których program podaje pola zredukowane EGB_ObjectListForPoleRed,
 • wprowadzono ograniczenie na 1500 znaków dla pól wypełnianych w formularzu wydruku, jeśli pole leży nad aktywnym obszarem, to jest on pomniejszany o wszystkie dodatkowe linie, które się wygenerowały,
 • zmieniono kontrolę kątów załamania tak, aby można było ignorować kąty z połączeniami niewidocznymi,
 • w kontrolach wprowadzono pozycję Kontrola atrybutów wprowadzając w niej: kontrole poprawności atrybutów taka jaka była w pozycji Blok, ale niezależnie rozszerzono ją o metodę pozyskania, datę i numer operatu,
 • wprowadzono zmienną ODGIK_Code_DocumentVariant decydującą czy nazwa bazy (pliku) ma być dodawana do ścieżki,
 • w kontroli oparcia działek na granicznikach wprowadzono sprawdzanie pokrywania się graniczników,
 • w kontroli relacji między obiektami wprowadzono kontrolę pokrywania się obiektów punktowych,
 • wprowadzono zapamiętywanie parametrów formalnych zapisu do SWDE (osoba, fima itp.)
 • przy automatycznym wydawaniu danych poprawiono generowanie wypisów dla budynków w przypadku wyspecyfikowanych działek,
 • przy kasowaniu obiektów dodano komunikat z zawartością kodu i opisu kasowanego obiektu.
   Dział "Download"

   poniedziałek, 10 stycznia 2011

   GEO-MAP 9.92

   Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.92.
   • dodano nowe polecenie GPR #ImportWarstwEwmapa,
   • dodano pole $G5RZG (oznaczające rząd granicy dla punktów granicznych) w zapisie do pliku XLS (przykład wykorzystania znajduje się w pliku GranicznikiDoPRG.xls),
   • dodano możliwość wykorzystywania plików *.lok z programu UniTrans w celu wykonywania transformacji współrzędnych między układami,
   • w Transformacji plików procedurami GeoNet dodano parametry dla powiatu kościerskiego,
   • poszerzono listę budynków do zapisu w SWDE i SWDE/SWING do kompletnej listy ze zmiennej EGB_ObjectListForEgbBuilding,
   • PgClient.dll: wprowadzono możliwość uwidocznienia na zgłoszeniu numeru umowy z PODGiK.
     Dział "Download"

     środa, 1 grudnia 2010

     GEO-MAP 9.88

     Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.88.
     • przy eksporcie do formatu TANGO wprowadzono interpretację braku źródła przewodu jako "Pomiar",
     • przy imporcie działek z formatu SWDE wprowadzono czytanie atrybutu G5PEW do A6 (Pole ewidencyjne),
     • przy imporcie pliku TTX wprowadzono sprawdzanie czy w pliku są nagłówki, które należy pominąć (dotychczas przyjmowano, że nagłówki były zawsze),
     • GEO-ODGIK: wprowadzono poszerzenie pola na asortyment pracy.
        Dział "Download"

        środa, 9 czerwca 2010

        GEO-MAP 9.73

        Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.73.
        • wprowadzono import graniczników z plików ACS z EWMAPY,
        • ODGiK: wprowadzono wpisywanie rozszerzonych atrybutów graniczników do pliku TXT wydawanego Wykonawcy przy zgłoszeniu pracy,
        • EG: w opcjach EG/Wydruki wprowadzono wybieranie pliku konwersji cech granicznika (było tylko cechy.a2a); obecnie można wprowadzić dowolne tabele konwersji,
        • w bibliotece K-1 zmieniono znaki:
         • żywopłot,
         • strzałka nurtu,
         • brama,
         • furtka,
        • w bibliotece K-1 ustawiono, aby armatura kanalizacji była widoczna przy wymiarze 0.7 mm w skali mapy (poprzednio 1 mm).
          Dział "Download"

          poniedziałek, 7 czerwca 2010

          GEO-MAP 9.72

          Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.72.
          • przy tworzeniu obiektów punktowych, w punktach załamania wprowadzono maskę kodów obiektów, których nie można tworzyć, jeśli już w tych punktach istnieją,
          • czytanie pliku tekstowego EWMAPY:
           • dopuszczono możliwość braku numeru operatu w warstwach tekstowych,
           • dopuszczono możliwość braku numeru operatu i dwóch poprzednich kolumn w warstwach liniowych,
          • przy imporcie punktów wprowadzono wpisywanie nazwy pliku źródłowego do atrybutu Uwagi TX (poprzednio A3),
          • eksport atrybutów wprowadzono również w pozycji Pliki\Eksport,
          • wprowadzono import punktów w formacie Nr X Y [ZRD BPP STB], gdzie: ZRD - źródło, BPP - błąd położenia, STB - stabilizacja (zgodnie z Wytycznymi technicznymi G-5),
          • wprowadzono eksport punktów w formacie Nr X Y [ZRD BPP STB],
          • wprowadzono czwartą zakładkę w opcjach EG, zawierającą ustawienia związane z generowaniem rozszerzonej informacji o atrybutach graniczników,
          • włączenie opcji "Widoczność atrybutów ZRD BPP STB" powoduje:
           • generowanie pliku tekstowego z granicznikami dla wykonawców w postaci Nr X Y [ZRD BPP STB],
           • wydruk wykazu punktów granicznych dla pracy w postaci Nr X Y [ZRD BPP STB Operat],
           • w zestawieniu działek z punktami również generowane są cechy ZRD, BPP, STB,
          • ODGiK: wprowadzono import KERG dla działek i graniczników z plików MAP,
          • zmiany w module GEO-RASTER,
          • zmiany w module DXF-IN.
            Dział "Download"

            środa, 21 kwietnia 2010

            GEO-MAP tymczasowym systemem w powiecie piaseczyńskim

            W związku z realizacją projektu "Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacji usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną" GEO-MAP został wybrany jako system tymczasowy w powiecie piaseczyńskim do chwili opracowania i wdrożenia systemu docelowego.
            Jednocześnie rozpoczęto proces publikacji danych zasobu i internetowe wspomaganie prac geodezyjnych z wykorzystaniem technologii iGeoMap/ePODGIK, których pierwsze efekty znajdziecie Państwo na nowej stronie PODGiK. W pierwszej kolejności udostępniono współrzędne i opisy topograficzne punktów osnowy geodezyjnej. Osnowa publikowana jest na tle ortofotomapy, danych ewidencyjnych lub dostępnych serwisów WMS. Dostęp do tych danych możliwy jest po uzyskaniu kodu dostępu z PODGiK. Dalsze dane i nowe funkcjonalności będą pojawiały się sukcesywnie w najbliższym czasie. Pierwsze efekty znajdziecie Państwo na nowej stronie www.podgik-piaseczno.pl.

            poniedziałek, 4 stycznia 2010

            GEO-MAP 9.65

            Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.65.
            • ODGiK: przy wydawaniu danych w PODGiK wprowadzono interpretację czy wydawać opisy dla działek przedmiotowych do zgłoszonej pracy,
            • wprowadzono nową wersję sterownika klucza sprzętowego (HASP) działającego pod systemem  operacyjnym Windows 7.
             Dział "Download"

             wtorek, 17 listopada 2009

             Powiat warszawski zachodni: zmiana obowiązującego układu współrzędnych

             Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ożarowie Mazowieckim informuje:

             Stosownie do terminu zawartego w §4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 roku w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821) uprzejmie informujemy, że:
             1. Z dniem 13 listopada 2009 roku w serwisie iGeoMap udostępniono współrzędne punktów osnowy poziomej w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych 2000 strefa 7 (południk 21). Współrzędne punktów osnowy, które nie miały określonych współrzędnych w układzie 2000 w wyniku modernizacji osnowy poziomej, określono na podstawie transformacji w oparciu o osnowę I i II klasy z wykorzystaniem korekt Hausbrandta.
             2. Z dniem 1 grudnia 2009 roku będą udostępniane dane wektorowe w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych 2000.
             3. Z dniem 1 stycznia 2010 roku będą przyjmowane tylko opracowania geodezyjne wykonane w oparciu o nowo przyjęty układ współrzędnych prostokątnych płaskich 2000.
             Parametry transformacji do wykorzystania w oprogramowaniu GEO-MAP znajdują się na stronie PODGiK w dziale PLIKI. Opis wykorzystania parametrów do transformacji w programie GEO-MAP znajduje się w dziale POMOC na stronie firmy Geo-System Sp. z o.o.

             wtorek, 3 listopada 2009

             Internetowe zgłaszanie prac na obszarze całego powiatu pruszkowskiego


             Od dnia 30 października 2009r. została uruchomiona  możliwość internetowego zgłaszania prac geodezyjnych na terenie wszystkich gmin powiatu pruszkowskiego.
             Ze względu na fakt, iż na wyżej wymienionych obszarach prowadzona jest analogowa mapa zasadnicza, w chwili obecnej do zgłoszonej pracy geodeta otrzyma następujące dokumenty, wygenerowane na podstawie dostępnych materiałów: - zgłoszenie pracy geodezyjnej, - wykaz materiałów, - wydruk zakresu pracy na tle mapy ewidencyjnej, - fragment mapy ewidencyjnej w formacie Geo-Map i informacje o osnowie.
             Wydruki i wydane materiały do prac zgłoszonych na obszarach objętych analogowa mapą zasadniczą należy w chwili obecnej uzupełniać materiałami wydanymi przez PODGiK w tradycyjny sposób.
             Na obszarach objętych numeryczną mapą zasadniczą wykonawcy otrzymują komplet materiałów do zgłoszonych prac tak jak dotychczas.

             poniedziałek, 12 października 2009

             GEO-MAP 9.60

             Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.60.
             • ODGiK: wprowadzono funkcję "Przyjęcia pracy bez zmian" na podstawie takich samych praw jak aktualizacja bazy,
             • ODGiK: przy kasowaniu katalogu związanego z generowaniem nowych materiałów wprowadzono pomijanie usuwania katalogu o nazwie Uzupelnienia,
             • w prezentacji osnowy geodezyjnej wprowadzono zasadę polegającą na tym, że kolor dla punktów z opisem topograficznym jest niebieski, dla punktów bez opisu jest żółty. Jednocześnie w obydwu przypadkach pojawia się dodatkowe wypełnienie kolorem czerwonym jeśli punkt jest zniszczony lub uszkodzony,
             • nowa wersja programu Osnowa (wersja 6) przeznaczona do współpracy z bazą danych PostgreSQL,
             • wprowadzono nowy rodzaj transformacji plików oparty o procedury programu GeoNet.

             Transformacja danych procedurami GeoNet

             Transformacja danych dla powiatu chełmskiego i miasta Chełm
             Dział "Download"

             piątek, 21 sierpnia 2009

             GEO-MAP 9.58

             Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.58.
             • wprowadzono kasowanie (standardowym klawiszem DEL) aktywnego obiektu będacego zakresem pracy geodezyjnej z bazy PostgreSQL,
             • w menu kontekstowym aktywnego obiektu w pozycji ODGIK wprowadzono funkcję przeniesienia zakresu do edycji,
             • w menu kontekstowym aktywnego obiektu w pozycji ODGIK wprowadzono funkcję aktualizacja geometrii. Funkcja pojawia się po wcześniejszym wykonaniu funkcji poprzedniej,
             • wprowadzono możliwość wykonania pliku DFR również z zakresu zakończonego,
             • zmieniono sposób zapisywania serwisów WMS, obecnie użytkownik może sobie samodzielnie skonfigurować zestaw własnych serwisów WMS,
             • nowe wersje bibliotek: HTTPClient, OsrodekG oraz PgClient.
             Dział "Download"

             czwartek, 7 maja 2009

             GEO-MAP 9.54

             Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.54.
             • zmiany w obsłudze serwisów WMS przez dodanie edycji nazwy serwisu,
             • uzupełniono listę zdefiniowanych serwisów WMS,
             • w menu kontekstowym dodano pozycję WMS związaną z obsługą serwisów WMS, obecnie zawiera dwie pozycje Warstwy i Informacja:
              pozycja Warstwy - służy do decydowania o widoczności (aktywności) poszczególnych serwisów i jej działanie jest identyczne z kliknięciem prawym klawiszem myszy na ikonie WMS,
              pozycja Informacja - służy do pobrania informacji w danej pozycji kursora o obiektach z aktywnych serwisów WMS funkcją GetFeatureInfo,
             • w menu Plik/Import/Punkty wprowadzono import punktów z pliku CSV, informacja o przyporządkowaniu pól w nagłówku pliku np. @X@Y@KD@A1@A2
             • zmiany w module Geo-raster
             • zmiany w bibliotece OsrodekG.dll
             • zmiany w programie EgbV_v6.exe
             Dział "Download"