wtorek, 31 grudnia 2013

VII list otwarty do Głównego Geodety Kraju

W dniu 31 grudnia 2013r. Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował kolejny list otwarty do Głównego Geodety Kraju Kazimierza Bujakowskiego związany z udostępnieniem przez GUGiK treści umowy dotyczącej systemu teleinformatycznego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego powstałego w wyniku projektu "Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną".

piątek, 20 grudnia 2013

800 serwisów iMPA

W dniu 19 grudnia 2013r. uruchomiono serwis iMPA dla Miasta Opole http://opole.e-mapa.net/. Jest to kolejna jednostka w województwie opolskim pracująca w systemie iMPA, a liczba wdrożeń systemu w Polsce osiągnęła 800.
Na chwilę obecną liczba jednostek w województwie opolskim wykorzystujących system iMPA wzrosła do 17%. wszystkich gmin Aktualny rozkład wdrożeń w wiodących województwach przedstawia wykres.
Na uwagę zasługuje fakt, że w roku 2013 liczba wdrożeń systemu iMPA zwiększyła się o 400 nowych lokalizacji.

czwartek, 12 grudnia 2013

iGeoMap/ePODGiK w powiecie garwolińskim

W dniu 11 grudnia 2013 roku w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Garwolinie uruchomiono obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych przez Internet w technologii iGeoMap/ePODGiK. Dostęp możliwy jest ze strony internetowej PODGiKu w Garwolinie – http://garwolin.podgik.pl.

 Powiat garwoliński jest kolejnym powiatem województwie mazowieckim, w którym uruchomiono system zgłaszania prac geodezyjnych przez Internet. W tym roku w powiecie pruszkowskim w ten sposób zgłoszono 91% prac a w powiecie mińskim 89%. Poniżej przedstawiamy wykres obrazujący liczbę prac zgłoszonych przez Internet (kolor niebieski) i tradycyjnie (kolor zielony) w powiatach korzystających z technologii iGeoMap/ePODGiK. Średni procentowy udział prac elektronicznych zgłoszonych przez ePODGiK wynosi już ponad 70%.

Aktualnie w serwisie zarejestrowanych jest 1586 firm geodezyjnych oraz 1841 geodetów uprawnionych, a liczba zgłoszonych dotychczas prac przekroczyła już 240 tys.
Po elektronicznym wysłaniu zgłoszenia, materiały do pracy przygotowywane są automatycznie przez pracujące w Ośrodku Dokumentacji oprogramowanie GEO-MAP. Oprócz standardowych danych (zgłoszenia pracy geodezyjnej, danych wektorowych w formacie MAP, wykazu materiałów, opisów topograficznych, wypisów z ewidencji gruntów) wydawane są także dane w systemie EWMAPA.
Jednocześnie dla mieszkańców powiatu funkcjonuje powiatowy portal mapowy, dostępny pod adresem http://garwolinski.e-mapa.net integrujący dane przestrzenne PODGIK (takie jak ewidencja gruntów i budynków) z danymi przestrzennymi gmin dotyczącymi głównie prowadzonej przez nie urzędowej numeracji adresowej oraz innych zasobów. Istnienie kompletnej i aktualnej numeracji adresowej usprawnia korzystanie z portalu oraz jest podstawą do automatyzacji wielu innych rejestrów związanych z informacją przestrzenną.

wtorek, 10 grudnia 2013

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2012

Z satysfakcją informujemy, że międzynarodowa wywiadownia gospodarcza Dun&Bradstreet Poland po raz kolejny przyznała nam Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej nadany za najwyższą ocenę stabilności firmy w roku 2012. 

poniedziałek, 2 grudnia 2013

777 serwisów iMPA

W dniu 2 grudnia 2013r. został uruchomiony serwis iMPA dla Miasta i Gminy Mikołajki (http://mikolajki.e-mapa.net/). Jest to kolejna jednostka w województwie warmińsko-mazurskim pracująca w systemie iMPA oraz 777 wdrożenie w Polsce. W serwisie mapowym zostały opublikowane także miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Na chwilę obecną liczba jednostek wykorzystujących system iMPA wzrosła w tym województwie do 27%. Aktualny rozkład wdrożeń w wiodących województwach przedstawia wykres.