środa, 26 stycznia 2011

XVI seminarium GIS w praktyce

Zapraszamy na XVI edycję seminarium z cyklu GIS w praktyce pt. "Interaktywne systemy mapowe oraz przestrzenne mapy cyfrowe", które odbędzie się 16 marca 2011 roku w Warszawie.
O godzinie 10:00 dr inż. Waldemar Izdebski przeprowadzi wykład pt. "Najnowsze rozwiązania map cyfrowych i interaktywnych w zadaniach administracji (planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, działania służb komunalnych)".
Serdecznie zapraszamy.

środa, 19 stycznia 2011

Uruchomienie iMPA w mieście i gminie Płoty

W dniu dzisiejszym uruchomiono serwis "Internetowy Manager Punktów Adresowych" dla miasta i gminy Płoty (powiat gryficki) służący do nowoczesnego prowadzenia rejestru miejscowości, ulic i adresów w postaci elektronicznej. Informacje o aktualnej numeracji porządkowej trafiają również do Starostwa Powiatowego tworząc warstwę Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu.
Portal adresowy dla obywateli dostępny jest pod adresem www.ploty.punktyadresowe.pl.
Więcej informacji o systemie i wdrożeniach dostępnych jest na stronie: www.punktyadresowe.pl.

wtorek, 18 stycznia 2011

PUWG 2000 w powiecie kościerskim

W powiecie kościerskim od dnia 17 stycznia 2011 roku obowiązuje PUWG 2000 (strefa 6) w miejsce PUWG 1965 (strefa III). Transformację danych dokonano za pomocą systemu GEO-MAP z wykorzystaniem parametrów wyznaczonych w programie UniTrans.
Transformacja danych między układami możliwa jest za pomocą systemu GEO-MAP (od wersji 9.92). W celu jej przeprowadzenia należy wybrać pozycję Plik z głównego menu a następnie Narzędzia > Operacje na plikach > Transformacja procedurami programu GeoNet. W oknie dialogowym należy wybrać "Powiat Kościerski" i wskazać plik, który ma zostać poddany transformacji.

piątek, 14 stycznia 2011

GEO-MAP 9.93

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.93.
 • eksport do formatu DGN (Microstation): wprowadzono eksport symboli,
 • w pliku definicji kolorów GEO-MAP.CDF dodano wypełnienie kolorem dla obiektów 5221 (kompleks przydatności rolniczej).
   Dział "Download"

   czwartek, 13 stycznia 2011

   Prezentacje video Internetowego Managera Punktów Adresowych

   Zapraszamy do obejrzenia krótkich filmów informacyjnych dotyczących Internetowego Managera Punktów Adresowych.

   Prezentacja Internetowego Managera Punktów Adresowych


   iMPA cz. 1 - użytkownik niezalogowany


   iMPA cz. 2 - podstawowe zakładki i rejestr punktów


   iMPA cz. 3 - dodawanie i edycja punktów adresowych


   iMPA cz. 4 - dodawanie i edycja punktów adresowych (cd.)

   Więcej informacji można znaleźć na stronie www.punktyadresowe.pl

   poniedziałek, 10 stycznia 2011

   Podsumowania rozwoju oprogramowania iMPA w 2010r.

   31 grudnia br. podsumowano kolejny rok wdrożeń systemu iMPA w gminach. W 2010 roku wdrożono 30 serwisów do prowadzenia rejestrów adresowych w gminach na terenie całego kraju.
   Średnio dziennie we funkcjonujących wdrożeniach nadawanych jest 20 nowych numerów adresowych.
   System iMPA w ramach prowadzenia rejestrów realizuje m.in. przesyłanie dokumentów w postaci elektronicznej do wszystkich wskazanych instytucji. Taka współpraca zaowocowała uzyskaniem rekomendacji Urzędu Statystycznego w Warszawie, do którego trafiają zawiadomienia ze wszystkich gmin na Mazowszu.
   W dotychczas funkcjonujących bazach adresowych znajduje się w sumie 300 tys. punktów adresowych oraz ok. 30 tys. ulic – wszystkie włączone do usługi lokalizacji i udostępniania adresów, za którą firma Geo-System Sp. z o.o. otrzymała wyróżnienie na forum krajowym w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – Edycja 2010.

   Zgłaszanie prac przez Internet w Drawsku Pomorskim

   W ramach wdrożenia 3 stycznia 2011 roku została uruchomiona obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych przez Internet w technologii ePODGiK. Baza w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, tak jak dotychczas, prowadzona będzie w systemie EWMAPA, natomiast do zgłoszeń internetowych wykorzystywany jest system GEO-MAP zasilany danymi z EWMAPY. Jest to pierwsze wdrożenie wiążące technologię iGeoMap/ePODGiK z systemem EWMAPA. Szczegóły dostępne są na stronie PODGiK w Drawsku Pomorskim.

   GEO-MAP 9.92

   Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.92.
   • dodano nowe polecenie GPR #ImportWarstwEwmapa,
   • dodano pole $G5RZG (oznaczające rząd granicy dla punktów granicznych) w zapisie do pliku XLS (przykład wykorzystania znajduje się w pliku GranicznikiDoPRG.xls),
   • dodano możliwość wykorzystywania plików *.lok z programu UniTrans w celu wykonywania transformacji współrzędnych między układami,
   • w Transformacji plików procedurami GeoNet dodano parametry dla powiatu kościerskiego,
   • poszerzono listę budynków do zapisu w SWDE i SWDE/SWING do kompletnej listy ze zmiennej EGB_ObjectListForEgbBuilding,
   • PgClient.dll: wprowadzono możliwość uwidocznienia na zgłoszeniu numeru umowy z PODGiK.
     Dział "Download"

     środa, 5 stycznia 2011

     Podsumowania serwisu ePODGiK 2010

     W dniu 5 stycznia 2011 podsumowaliśmy kolejny rok funkcjonowania serwisu ePODGiK oraz przyznaliśmy nagrody dla firm wyróżniających się liczbą zgłoszonych tą drogą prac geodezyjnych. 
     Z serwisu korzysta obecnie 10 ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (włączony został powiat drawski), zarejestrowanych jest w nim 826 firm geodezyjnych (wzrost o 43%) oraz 1316 geodetów uprawnionych (wzrost o 17%). Dotychczas zgłoszono elektronicznie 71 800 prac geodezyjnych, z czego na rok 2010 przypadło 38 000.
     Wyróżnienie za największą liczbę zgłoszonych dotychczas prac otrzymały firmy:
     1. UGiK Urbanowicz Cezary, Kobyłka (1649 prac),
     2. Biuro Usług Geodezyjnych Grażyna i Czesław W. Żółkowscy, Mińsk Mazowiecki (860 prac).
     3. MK GEO s.c. M. Wierzchoń, J. Kwerko, Zielonka (831 prac).

     wtorek, 4 stycznia 2011

     Aktualizacja licencji na kluczu sprzętowym

     System GEO-MAP przechowuje informacje o licencjach na kluczu sprzętowym HASP. Po dokonaniu zakupu nowego stanowiska GEO-MAP dostają Państwo oprogramowanie na nośniku danych (pamięć USB lub płyta CD) oraz klucz sprzętowy HASP (wkładany do portu USB). Klucz taki pozwala na wykonywanie aktualizacji przez 1 rok od momentu zakupu. Datę tą można sprawdzić w GEO-MAP w menu Help > Użytkownik w pozycji "Nowe wersje do dnia:". Data ta oznacza ostatni dzień z jakiego uaktualniane jest oprogramowanie (aby sprawdzić datę oprogramowania wybieramy Help > Informacja).
     Po upływie tej daty, w celu zakupu subskrypcji aktualizacji oprogramowania na następny rok, należy się skontaktować z działem handlowym naszej firmy. Aktualizacja realizowana jest natychmiastowo i w ciągu kilku minut od złożenia zamówienia można pobrać aktualizację klucza. Od wersji GEO-MAP 9.89 należy w tym celu w menu Help > Użytkownik (to samo okno co wcześniej) klikamy w przycisk "Uaktualnienie klucza". GEO-MAP sam pobierze z Internetu plik aktualizujący i zaktualizuje klucz. W przypadku, gdy komputer, na którym dokonujemy aktualizacji nie posiada dostępu do Internetu program zapyta o wskazanie pliku o rozszerzeniu UPD, który należy pobrać na komputerze z dostępem do Internetu ze strony Aktualizacja licencji.Operacji dokonujemy tej tylko raz na jednym komputerze, gdyż zmieniane są dane zapisane na kluczu. Po przeniesieniu klucza na inne stanowisko przenosimy ze sobą zaktualizowaną licencję.
     UWAGA! Oddzielnym zagadnieniem jest aktualizacja samego programu. Jak zrobić to w bardzo prosty sposób można przeczytać w tym artykule.