czwartek, 30 października 2014

GEO-MAP 10.09

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.09.
 • wprowadzono nowe polecenie GPR oznaczone jako #CreateFeatureInsidePolygon KodTworzonychObiektow PrzepisacAtrybuty UtworzycEtykiety służące do utworzenia obiektów punktowych wewnątrz poligonów,
 • poprawiono zbędne zabieranie pamięci przy drukowaniu powstałe w wersji 10.08.
Dział "Download"

Interwencja do Głównego Geodety Kraju w sprawie zasilania danymi PRG

W dniu 30 października 2014r. Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował pismo do GUGiK i MAiC w sprawie zasilania Państwowego Rejestru Granic (PRG) aktualnymi danymi adresowymi.

środa, 29 października 2014

GEO-MAP 10.08

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.08.
 • wprowadzono możliwość indywidualnego ustalania adresu serwera PROXY dla każdego użytkownika,
 • wprowadzono możliwość przesuwania opisów numerów działek do obszaru wydruku (w pliku PGD),
 • poprawiono znak 2527 przez wstawienie kodu 1527, co powoduje właściwe skalowanie w eksporcie do formatu DXF,
 • dodano odczyt pliku z URL (pozycja w menu Narzędzia > Otwórz plik z adresu URL),
 • wprowadzono możliwość pomijania wydruku obiektów z digitalizacji/wektoryzacji (poprzednio można było sterować kolorem, teraz można dodatkowo włączyć lub wyłączyć).
Dział "Download"

piątek, 24 października 2014

GEO-MAP 10.07

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.07.
 • ODGIK: nowa wersja programu do prowadzenie osnowy geodezyjnej umożliwiająca filtrowanie wydawanych danych według statusu punktu,
 • ODGIK: aktualizacja biblioteki do komunikacji z programem Ośrodek,
 • dodano nowe polecenie GPR: #SetScale, w którym parametrem jest mianownik skali, np. #SetScale 1000,
 • dodano nowe polecenie GPR #LoadWMS, w którym parametrem jest nazwa pliku z konfiguracją WMS.
Dział "Download"

wtorek, 21 października 2014

1175 serwisów iMPA

W dniu 20 października 2014r. uruchomiono serwis iMPA dla Miasta i Gminy Wieluń (http://wielun.e-mapa.net/). Jest to już 1175 wdrożenie serwisu w Polsce i jednocześnie 54 w województwie łódzkim. W serwisie dla mieszkańca dostępne są informacje dotyczące lokalizacji zabytków, działek na sprzedaż oraz prezentacja zrealizowanych w ostatnim czasie inwestycji (w tym z wykorzystaniem środków unijnych). Nową funkcjonalnością jest monitoring obiektów ruchomych pozwalający na prezentację w czasie rzeczywistym położenia obiektów na terenie gminy.
Łączna liczba wdrożeń systemu iMPA w województwie łódzkim przekroczyła 30% jednostek samorządowych, a aktualna statystyka wdrożeń systemu eGmina w najbardziej zaawansowanych województwach przedstawiono na wykresie.