środa, 26 sierpnia 2009

Nowości w iGeoMap

W najnowszej wersji iGeoMap 3.3.1.2 została dodana rozszrzona możliwość dodawania serwisów WMS. Aby tego dokonać należy kliknąć w ikonę dodawania serwisu WMS w dolnym lewym rogu appletu. Następnie pojawi się okno, gdzie można wpisać dowolny adres lub wybrać interesujący serwis ze zdefiniowanej listy. Lista jest na bieżąco uaktualniana przez naszą firmę.
Obok ikony dodawania serwisu WMS dodana została druga, która umożlwia w prosty sposób wczytanie plików MAP (format GEO-MAP).

Spotkanie informacyjne w Poznaniu

W dniu 7 września 2009 przedstawiciele firmy Geo-System odwiedzą Starostwo Powiatowe w Poznaniu. O godzinie 11:00 w budynku starostwa w sali konferencyjnej na III piętrze odbędzie się prezentacja oprogramowania do prowadzenia numeracji porządkowej nieruchomości i nazw ulic. Będziemy prezentować przygotowany już moduł na danych z gminy Kórnik.
O godzinie 15:00 będzie miało miejsce spotkanie dotyczące oprogramowania iGeoMap i serwisu do automatycznego zgłaszania prac geodezyjnych. Prosimy o przyjście wykonawców geodezyjnych oraz osoby zainteresowane. Zachęcamy do dyskusji i uwag na temat działającego już serwisu.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie PODGiK Poznań (http://podgik.poznan.pl/).

piątek, 21 sierpnia 2009

GEO-MAP 9.58

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.58.
  • wprowadzono kasowanie (standardowym klawiszem DEL) aktywnego obiektu będacego zakresem pracy geodezyjnej z bazy PostgreSQL,
  • w menu kontekstowym aktywnego obiektu w pozycji ODGIK wprowadzono funkcję przeniesienia zakresu do edycji,
  • w menu kontekstowym aktywnego obiektu w pozycji ODGIK wprowadzono funkcję aktualizacja geometrii. Funkcja pojawia się po wcześniejszym wykonaniu funkcji poprzedniej,
  • wprowadzono możliwość wykonania pliku DFR również z zakresu zakończonego,
  • zmieniono sposób zapisywania serwisów WMS, obecnie użytkownik może sobie samodzielnie skonfigurować zestaw własnych serwisów WMS,
  • nowe wersje bibliotek: HTTPClient, OsrodekG oraz PgClient.
Dział "Download"