poniedziałek, 23 lutego 2015

Ciąg dalszy korespondencji z GGK w sprawie zasilania rejestru PRG danymi adresowymi

W uzupełnieniu do poprzedniej korespondencji Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował pismo do GUGiK i MAiC w sprawie zasilania Państwowego Rejestru Granic (PRG) aktualnymi danymi adresowymi. (Treść pisma)

piątek, 20 lutego 2015

Ciąg dalszy korespondencji z GGK w sprawie zasilania rejestru PRG danymi adresowymi

W odpowiedzi na pismo KN-PRG-5012-21/2014 z dnia 16 lutego 2015 roku Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował pismo do GUGiK i MAiC w sprawie zasilania Państwowego Rejestru Granic (PRG) aktualnymi danymi adresowymi. (Treść pisma)

poniedziałek, 16 lutego 2015

Bezpłatne seminarium iMPA w Wieliczce

Zapraszamy na bezpłatne seminarium dotyczące wykorzystania aplikacji iMPA do prowadzenia gminnej bazy adresowej.
Seminarium kierowane jest zarówno do obecnych użytkowników systemu iMPA, jak też do pracowników miast i gmin, którzy dotychczas korzystają z innych metod prowadzenia rejestru adresowego. Dotychczasowych 5 spotkań zorganizowanych w Olsztynie, Warszawie, Sandomierzu, Sycowie i Turznie cieszyły się dużym zainteresowaniem gromadząc ponad 500 uczestników.
Seminarium odbędzie się w Wieliczce dnia 11 marca 2015r. w Hotelu Soray , ul. Krakowska 14c w godzinach 10:00-15:00. Udział w seminarium jest bezpłatny, a jedynym warunkiem uczestnictwa w nim jest rejestracja na stronie punktyadresowe.pl/index.php?strona=szkolenia gdzie znajduje się również szczegółowy program seminarium.

GEO-MAP 10.18

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.18.
  • w menu Szukaj wprowadzono pozycję Szukaj punktu adresowego (usługa ULA), która służy do lokalizacji podanego punktu adresowego. Usługa działa tylko jeśli komputer ma podłączenie do Internetu i bazuje na wszystkich wdrożeniach systemu iMPA firmy Geo-System. Wyszukiwany adres podajemy w postaci np.: Marki, Andersa 1. Jeśli w GEO-MAP jest ustawiony TERYT dla danej bazy, to wyszukiwanie działa w obrębie tego TERYT.
Dział "Download"

środa, 11 lutego 2015

Ciąg dalszy korespondencji z GGK w sprawie zasilania rejestru PRG danymi adresowymi

W odpowiedzi na pismo KN-PRG-5012-21/2014 z dnia 5 lutego 2015 roku Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował pismo do GUGiK i MAiC w sprawie zasilania Państwowego Rejestru Granic (PRG) aktualnymi danymi adresowymi. Mimo publicznych deklaracji Głównego Geodety Kraju sprawnego działania mechanizmów aktualizacji danymi adresowymi, usługa ta jest powolna i sprawia problemy techniczne uniemożliwiające sprawne zasilanie PRG. (Treść pisma)

wtorek, 10 lutego 2015

W Łysomicach na seminarium firmy Geo-System samorządy dyskutowały o zarządzaniu danymi przestrzennymi

Seminarium pt. "Prowadzenie gminnych rejestrów związanych z danymi przestrzennymi w technologii firmy Geo-system", które zorganizowane było wczoraj w Turznie (gm. Łysomice) zgromadziło ponad 100 przedstawicieli jednostek administracji samorządowej. Organizatorem spotkania była firma Geo-System Sp. z o. o. W seminarium wzięli udział również zaproszeni przedstawiciele z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a także firm Geosystems Polska Sp. z o.o. i Lehmann+Partner Sp. z o.o..

Podczas seminarium prezes firmy Geo-System Waldemar Izdebski omówił podstawowe założenia i elementy konstrukcyjne systemu e-Gmina, którego jednym z elementów jest program iMPA służący do prowadzenia numeracji adresowej. Następnie przedstawił stan prawny i przepływ informacji związany z prowadzoną przez gminy ewidencją miejscowości ulic i adresów. Z bardzo dużym zainteresowaniem spotkała się część prelekcji poświęcona funkcjonowaniu aplikacji iMPA z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.
Pani Katarzyna Kostrzak z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy przybliżyła aktualny stan komunikacji gmin z Urzędem Statystycznym w zakresie przesyłania informacji o adresach. Przedstawicielka Urzędu Statystycznego podkreślała, że komunikacja elektroniczna już dziś wydajnie usprawnia ten proces zarówno z punktu widzenia Urzędu Statystycznego jak i JST.
Pani Dyrektor Agnieszka Gładysz z Urzędu Komunikacji Elektronicznej przybliżyła zadania UKE oraz przedstawiła zagadnienia w których UKE wykorzystuje dane z numeracji adresowej. Wskazała także na pilną potrzebę funkcjonowania baz adresowych we wszystkich gminach, zwłaszcza mając na względzie szeroką akcję tworzenia i modernizacji telekomunikacyjnych sieci szerokopasmowych w oparciu o fundusze unijne.
Pan Przemysław Turos, przedstawiciel firmy Geosystems Polska, producenta nawigacji samochodowej Automapa, wskazał na przykładzie danych z kilku gmin wykorzystujących system iMPA, że punkty adresowe prowadzone przez gminy są ważnym elementem we współczesnych metodach lokalizacji i pozwalają, zwłaszcza na terenach wiejskich, wydatnie usprawnić dojazd do poszukiwanych adresów.
Pan Łukasz Żabicki z firmy Lehmann+Partner Polska przedstawił możliwości wykorzystania systemu RoadMan do prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych. Bardzo istotnym aspektem funkcjonowania tej technologii jest współpraca z systemem e-Gmina, co pozwala na integrację i bezpośrednią prezentację danych ewidencji dróg w portalu mapowym gminy.

Pan Witold Kuźnicki z firmy MGGP AERO przybliżył korzyści płynące z wykorzystania wysokorozdzielczych ortofotomap oraz sposoby ich pozyskania.

Dyrektor Handlowy firmy Geo-system Zbigniew Malinowski omówił konieczność informatyzacji danych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym nie tylko ze względu na nowe regulacje prawne w tym zakresie, ale przede wszystkim z punktu widzenia korzyści wynikających z automatyzacji pracy jednostki samorządowej. Na przykładzie miasta Pruszków, które od wielu lat posiada zinforamatyzowane plany miejscowe w technologii firmy Geo-system, pokazane zostały funkcje realizacji wypisu i wyrysu z planu, a także obsługi rejestrów wydanych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za obecność.
Więcej zdjęć w galerii, Prezentacja do pobraniaśroda, 4 lutego 2015

1300 serwisów iMPA

W dniu 30 stycznia 2015r. uruchomiono serwis iMPA dla Miasta Puławy (http://mpulawy.e-mapa.net/). Jest to 1300 wdrożenie w Polsce i jednocześnie 128 w województwie lubelskim. Wdrożenie obejmuje również moduł iRMK realizujący automatyzację obsługi rejestru mienia komunalnego.
Łączna liczba wdrożeń systemu iMPA przekroczyła 53% jednostek samorządowych, a w województwie lubelskim przekroczyła 60%. Aktualną statystykę wdrożeń systemu eGmina w najbardziej zaawansowanych województwach przedstawiono na wykresie. 

PTG chce powołać Komisję Kodyfikacyjną Prawa Geodezyjnego

Zebrane deklaracje poparcia wniosków z Konferencji w Jachrance (ponad 700 deklaracji) oprócz przekazania w 2014 roku na ręce Głównego Geodety Kraju w dniu 2 lutego 2015r. przekazano również na ręce Ministra Administracji i Cyfryzacji Pana Andrzeja Halickiego. Niezależnie od tego toczą się też inne działania zmierzające do usunięcia wad z prawa geodezyjnego. Jednym z ostatnich działań jest wniosek Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego do Pani Premier Ewy Kopacz w sprawie powołania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Geodezyjnego, który został przekazany w dniu 3 lutego 2015r. Oprócz tego uruchomiona została petycja on-line, która umożliwia wyrażenie poparcia zawartych w nim postulatów przez szerokie grono osób zainteresowanych powołaniem ww. komisji.
Jeżeli akceptują Państwo zawarte w nim postulaty, to można wyrazić poparcie dla tego działania pod niniejszym linkiem. PTG zapewnia, że poparcia zostaną przekazane jako uzupełnienie złożonego wniosku. Dotychczas pod wnioskiem podpisało się już około 400 osób. 

GEO-MAP 10.17

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.17.
  • usprawnienie importu obiektów z systemu EWMAPA,
  • w bibliotece znaków umownych dodano obiekt (1729 i 5729 szambo), do tej pory do oznaczania szamb używany był obiekt komora na przewodzie kanalizacyjnym, ale takie rozwiązanie będzie bardziej klarowne i jest też zgodne z obowiązującymi przepisami,
  • w widoku warstw EG włączono wartwę Siatka kwadratów, aby znajdowała się na potencjalnych wydrukach,
  • wprowadzono zapis nowego dokumentu zgłoszenia w materiałach dla wykonawcy.
Dział "Download"

poniedziałek, 2 lutego 2015

Korespondencja z Głównym Geodetą Kraju w sprawie zasilania rejestru PRG danymi adresowymi

W odpowiedzi na pismo KN-5012-21/2014 z dnia 27 stycznia 2015 roku Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował pismo do GUGiK i MAiC w sprawie zasilania Państwowego Rejestru Granic (PRG) aktualnymi danymi adresowymi (Treść pisma).