czwartek, 10 stycznia 2008

GEO-MAP 9.24

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.24. Najważniejsze zmiany w oprogramowaniu to:

 • ODGIK: zmiany w nowym sposobie wnoszenia zakresów w połączeniu z bazą PostgreSQL,
 • ODGIK: możliwość zmiany geometrii oraz wprowadzenia zakresów według starych zasad,
 • zmiany w wygładzeniu bloku,
 • nowe oprogramowanie do komunikacji z EGBV w wersji 6.

Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

Dział "Download"

poniedziałek, 7 stycznia 2008

GEO-MAP 9.23

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.23. Najważniejsze zmiany w oprogramowaniu to:

 • zmiany w bibliotece PGClient.dll,
 • wprowadzono rozdzielenie funkcji do wygładzania o odgładzania obiektów bloku,
 • w poleceniu GPR ImportAttributes wprowadzono dodatkowy parametr decydujący o standardzie polskich znaków w pliku CSV,
 • przy usuwaniu bloku obiektów do archiwum wprowadzono pytanie o numer KERG, w ramach którego następuje usunięcie,
 • w wykazie wartości atrybutów wprowadzono sygnalizację pustych wartości przez napis #PustaWartosc,
 • w wykazie wartości atrybutów wprowadzono w menu pozycję 'Zamiana na podstawie pliku',
 • wprowadzono możliwość ustawiania indywidualnego dla użytkowników koloru obiektu aktywnego i koloru bloku.

Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

Dział "Download"