środa, 30 września 2009

Uruchomienie serwisu iGeoMap/ePODGiK w mieście Chełm

W dniu 1 października 2009 roku rusza internetowe zgłaszanie prac geodezyjnych bazujące na serwisie iGeoMap w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chełmie. Jest to obecnie dziewiąty ośrodek wykorzystujący technologię iGeoMap/ePODGiK do obsługi prac geodezyjnych.
Szczegółowe informacje nt. korzystania z serwisu można znaleźć pod następującym tutaj.
Wykonawcy prac geodezyjnych mogą się już rejestrować w serwisie wchodząc bezpośrednio do rejestracji ze strony MODGiK Chełm.
W serwisie iGeoMap prezentowane są m. in. następujące dane:
 • obręby i działki ewidencyjne,
 • budynki,
 • uzbrojenie (woda, kanalizacja, c.o., gaz, telekomunikacja, energia, specjalne),
 • uzbrojenie projektowane (woda, kanalizacja, c.o., gaz, telekomunikacja, energia, specjalne),
 • sekcje mapy 1 : 1000 w układach 1965 oraz 2000,
 • zakresy prac geodezyjnych,
 • osnowa geodezyjna (wraz z możliwością podglądu współrzędnych i opisów topograficznych),
 • ulice,
 • punkty adresowe,
 • ortofotomapa z Geoportal.gov.pl.
Do serwisu iGeoMap można także podłączyć dowolne serwisy WMS (Web Map Service). Ponadto miasto udostępnia także "węzeł powiatowy" Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

piątek, 25 września 2009

Prezentacja oprogramowania iRMK

Dnia 8 października 2009r organizowane jest spotkanie, na którym zaprezentowane zostanie oprogramowanie iRMK (internetowy Rejestr Mienia Komunalnego).

System pozwala na kompleksowe zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością gminy (w tym m.in. prowadzenie użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, dzierżawy itp.). Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami serwisu na stronie http://www.emienie.pl/
Spotkanie odbędzie sie w siedzibie firmy przy ul. Kubickiego 9/5 i rozpocznie sie o godzinie 10:00.
Zainteresowane spotkaniem osoby prosimy o rejestrację na stronie internetowej :
http://rejestracja.geo-system.com.pl/index.php?akcja=rejestruj&id=16

Serdecznie zapraszamy!

piątek, 11 września 2009

Referaty do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z treściami referatów:

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna nt. "Kartografia numeryczna i informatyka geodezyjna"

W dniach 14-16 września 2009 w Solinie odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna nt. "Kartografia numeryczna numeryczna i informatyka geodezyjna".
Konferencja będzie spotkaniem geodetów i kartografów zajmujących się tworzeniem i wykorzystaniem systemów map numerycznych oraz powiązanych z mimi baz danych jako elementów Systemów Informacji o Terenie (SIT). Tematyka konferencji obejmuje również szeroką problematykę współczesnych technik pozyskiwania i przetwarzania informacji, w tym zastosowanie serwisów systemu ASG-EUPOS; zagadnienia systemów odniesień i układów współrzędnych, transformacji i przetwarzania obrazów kartograficznych oraz konwersji baz danych; problemy dotyczące wdrożenia układu "2000". Przewiduje się prezentację i wymianę doświadczeń w zakresie teorii i aplikacji systemów map numerycznych.
Organizatorzy mają nadzieję, że wszystkie prezentacje i dyskusje przyczynią się do poszerzenia wiedzy i jej zastosowań w warunkach krajowych. Niech urocze zakątki Bieszczadów pozostawią również wiele miłych wspomnień i pożytków duchowych.
Źródło: organizatorzy konferencji
Wśród planowanych wystąpień znajdą się referaty przedstawicieli naszej firmy:
 • Aktualny stan wykorzystania oprogramowani "iGeoMap" do tworzenia internetowych serwisów Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - dr Waldemar Izdebski,
 • Wirtualna turystyka w 3D - Andrzej Bielasty

poniedziałek, 7 września 2009

GEO-MAP 9.59

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.59.
 • w rozliczeniu użytków na wartość wprowadzono zmianę polegającą na tym, że cena jest pobierana z A4 (wcześniej był to A3),
 • w eksporcie do PSQL wprowadzono zamianę pojedyńczego cudzysłowu na dwa pojedyńcze.
Dział "Download"

piątek, 4 września 2009

Konferencja w Wiśle poświęcona funkcjonowaniu nowoczesnych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W dniach 9-11 września 2009 w Wiśle odbędzie się konferencja pod hasłem "Wykorzystanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w działaniach instytucji publicznych".
Pierwszego dnia konferencji o godz. 18:00, dr Waldemar Izdebski zaprezentuje referat pt. "Rozwój technologii internetowych wykorzystywanych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej powiatu warszawskiego zachodniego".

PROBLEMATYKA KONFERENCJI
 • wykorzystanie danych i materiałów pzgik w instytucjach i komórkach administracji publicznej zajmujących się statystyką, zarządzaniem kryzysowym, gospodarką przestrzenną, ochroną środowiska i innych,
 • geoportale wyróżnione w konkursie "The SDI Best Practice Award 2009",
 • systemy mobilne jako niestandardowe formy udostępniania zasobu geodezyjno-kartograficznego,
 • nowe wyzwania służby geodezyjnej i kartograficznej poprzez pryzmat prac ODGiK,
 • zastosowanie wolnego oprogramowania w instytucjach publicznych.
W trzecim dniu konferencji odbędą się warsztaty szkoleniowe poświęcone technologii skaningu laserowego.
źródło: WODGiK Katowice

czwartek, 3 września 2009

Konferencja "Koordynacja inwestycji infrastrukturalnych w pasie drogowym" w Warszawie

W dniach 10-11 września 2009 w Warszawie, w Pałacu Staszica odbędzie się konferencja organizowana przez Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
Oto krótka informacja nt. konferencji:
Warszawa, tak jak wiele innych miast w Polsce, intensywnie się rozwija. Skutkuje to coraz większą ilością inwestycji i remontów, które są źródłem utrudnień i uciążliwości dla mieszkańców. Zagęszczenie prac powoduje, że wiele z nich zbiega się w czasie, a to komplikuje realizację zadań ich wykonawcom i właścicielom infrastruktury, a przede wszystkim niesie za sobą duże koszty społeczne. Z tego powodu w 2008 r w urzędzie powołane zostało Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym, które zajmuje się synchronizowaniem robót różnych podmiotów w czasie i miejscu. Efektem jest przeprowadzanie prac w odpowiedniej kolejności (np. wymiana przewodu wodociągowego przed remontem nawierzchni), czasie (np. bez zamknięć ruchu w bezpośredniej bliskości), przy jak najmniejszych kosztach społecznych. Pragniemy podzielić się z przedstawicielami innych miast Polski doświadczeniem w rozwiązywaniu tych problemów w procesie inwestycyjnym w pasie drogowym. Wśród zagadnień poruszanych na konferencji będą m.in.: wspomaganie procesu koordynacji narzędziami informatycznymi, polityka informacyjna, współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym
W trakcie konferencji, 10 września między godziną 10:00 a 11:30 będzie zaprezentowany referat przez dr Waldemara Izdebskiego pt. "Wykorzystanie zasobów geodezyjnych do koordynacji miejskich inwestycji drogowych".
Zapraszamy na stronę poświęconą warszawskim inwestycjom - http://inwestmapa.um.warszawa.pl/.

VI Podlaskie Forum GIS

W dniach 3-5 września 2009 odbędzie się Podlaskie Forum GIS w Supraślu pt. "Interoperacyjność instytucjonalna i technologiczna do zastosowania w geoinformacji". Wśród wystąpień w czasie konferencji znajdą się referaty przygotowane przez pracowników naszej firmy.

3 września 2009
 • 14:20 - 14:45 - Wykorzystanie danych serwisu geoportal.gov.pl w lokalnych serwisach internetowych - Zbigniew Malinowski
 • 16:50 - 17:15 - Modelowanie miast/budynków 3D i ch zastosowania w Internecie - Andrzej Bielasty
4 września 2009
 • 11:00 - 11:30 - Wykorzystanie Internetu do usprawnienia obsługi prac geodezyjnych w Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - dr inż. Waldemar Izdebski
Więcej informacji o konferencji i szczegółowy program można znaleźć na Wrotach Podlasia.