Pokazywanie postów oznaczonych etykietą transformacje. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą transformacje. Pokaż wszystkie posty

poniedziałek, 5 maja 2014

GEO-MAP 10.04

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.04.
 • powiązano generalizację obiektów punktowych z parametrem "Stopień generalizacji obrazu",
 • wprowadzono dodatkowe układy współrzędnych w transformacji plików parametrami programu Geo-Net (dla m. Poznania),
 • wprowadzono nową funkcję GPR: #CreateDifferentialFile - tworzenie pliku różnicowego,
 • wprowadzono nową funkcję GPR: #AddDifferentialFile - aktualizacja różnicą.

poniedziałek, 27 czerwca 2011

GEO-MAP 9.99

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.99.
 • przed zapisem obiektów do SWDE wprowadzono automatyczne ukrywanie podwójnych połączeń,
 • przy eksporcie SWDE wprowadzono kontrolę poprawności atrybutów budynków (identyfikator, funkcja, kondygnacje, powtarzalność identyfikatora, pusty identyfikator) oraz graniczników (STB, ZDR, OZR i BPP) - opcja jest standardowo włączona,
 • przy transformacji plików wprowadzono możliwość transformacji pliku EXT (nie tylko jak dotąd EXT zapisanego w pliku MAP),
 • w selekcji graniczników na podstawie zaznaczonego bloku wprowadzono selekcję na podstawie innych obiektów ewidencyjnych jak obręby, gmina, powiat (521?)
 • w rozliczeniu użytków GPR jako 4 parametr nie można używać 0 bo będzie i tak potraktowane jako 1 (używamy 1 lub 2 co oznacza  1 = pole obliczane albo 2 = Pole z A6, ujemna wartość powoduje rozliczenie bez uzupełnień i bez wyrównania,
  • w zapisie pliku CSV (bez wyrównywania) wprowadzono zapis pole_użytku@pole_sumy_uzytkow@pole_dzialki_albo_Obliczane_albo_z_A6 w zależności od parametru (1,2),
 • przebudowano menu kontroli obiektów na dwie pozycje Kontrola obiektów oraz Relacji przestrzennych między obiektami,
 • w pozycji Kontrola>Relacji przestrzennych miedzy obiektami dodano pozycje - dochodzenia obiektów liniowych do powierzchniowych służącą do wykrywania niedociągnięć przewodów do budynków lub ogólnie niedociągnięć obiektów liniowych do powierzchniowych,
 • w pozycji Kontrola>Relacji przestrzennych między obiektami dodano pozycje - złych połączeń obiektów liniowych,
 • w pozycji Kontrola>Relacji przestrzennych między obiektami dodano pozycje - sprawdzenie czy obiekty liniowe nie wchodzą zbyt głęboko w powierzchniowe,
 • w kontroli samoprzecięć wprowadzono możliwość ignorowania połączeń niewidocznych,
 • wprowadzono listę obiektów, dla których program podaje pola zredukowane EGB_ObjectListForPoleRed,
 • wprowadzono ograniczenie na 1500 znaków dla pól wypełnianych w formularzu wydruku, jeśli pole leży nad aktywnym obszarem, to jest on pomniejszany o wszystkie dodatkowe linie, które się wygenerowały,
 • zmieniono kontrolę kątów załamania tak, aby można było ignorować kąty z połączeniami niewidocznymi,
 • w kontrolach wprowadzono pozycję Kontrola atrybutów wprowadzając w niej: kontrole poprawności atrybutów taka jaka była w pozycji Blok, ale niezależnie rozszerzono ją o metodę pozyskania, datę i numer operatu,
 • wprowadzono zmienną ODGIK_Code_DocumentVariant decydującą czy nazwa bazy (pliku) ma być dodawana do ścieżki,
 • w kontroli oparcia działek na granicznikach wprowadzono sprawdzanie pokrywania się graniczników,
 • w kontroli relacji między obiektami wprowadzono kontrolę pokrywania się obiektów punktowych,
 • wprowadzono zapamiętywanie parametrów formalnych zapisu do SWDE (osoba, fima itp.)
 • przy automatycznym wydawaniu danych poprawiono generowanie wypisów dla budynków w przypadku wyspecyfikowanych działek,
 • przy kasowaniu obiektów dodano komunikat z zawartością kodu i opisu kasowanego obiektu.
   Dział "Download"

   środa, 27 kwietnia 2011

   GEO-MAP 9.98

   Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.98.
   Nowy interfejs eksportu do SWDE
   • w kontroli poprawności geometrycznej obiektów powierzchniowych wprowadzono dodatkową kontrolę sprawdzającą czy obiekt nie zawiera sąsiadujących ze sobą enklaw,
   • zmiany w eksporcie do SWDE oraz SWDE/SWING:
    • wprowadzono do edycji dane o instytucjach: generującej plik i dla której jest on tworzony,
    • zrezygnowano z opcji "rozdzielania obiektów złożonych" (od teraz rozdzielane są zawsze),
   • w imporcie SWDE wprowadzono możliwość decydowania czy importowane są obiekty archiwalne. Obiekty archiwalne mają przed kodem zapisywanym w uwagach (atrybut TX) znak #,
   • w transformacji plików procedurami GeoNet wprowadzono nowe parametry dla miasta Poznań (transformacja między układem lokalnym a PUWG 2000),
   • nowa wersja programu Geo-Osnowa 6.68:
    • poprawiono eksport w formacie XML (format daty i czasu),
    • dodano import raportów ASG-EUPOS (z serwisu post-processingu) w oknie edycji punktu,
    • poprawiono wygląd okien programu w środowisku Windows Vista/7,
    • wprowadzono ograniczenie rozmiaru pliku opisu topograficznego (teraz program zwraca użytkownikowi uwagę o dużym rozmiarze dodawanego pliku),
    • poprawiono procedury kompresji opisów topograficznych.
    Dział "Download"

    poniedziałek, 18 kwietnia 2011

    GEO-MAP 9.97

    Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.97.
    • zmiany związane z budową obiektów złożonych (enklawy, wyspy), aby ułatwić działanie na tych obiektach przyjęto zasadę, że enklawy należy dodawanie nie od dowolnego punktu, lecz od punktu zamknięcia obiektu powierzchniowego czyniąc tworzone dodatkowe połączenie niewidocznym (postępowanie takie sprawia, że można rozszerzyć zakres kontroli na takich obiektach, co uczyniono w tej wersji oprogramowania),
    • dowolne definiowanie enklaw jeszcze obecnie jest dozwolone, ale od wersji 10 pozostanie jedynie nowy sposób definiowania enklaw,
    • w kontroli poprawności budowy geometrycznej obiektów powierzchniowych (Plik > Kontrola > poprawności geometrycznej obiektów) wprowadzono możliwość kontroli poprawności enklaw,
    • enklawy, które są niepoprawne można naprawić w menu Blok > Operacje na punktach > Naprawa enklaw,
     • Wartiant I - przenosi punkt zamknięcia obiektu do miejsca, gdzie rozpoczyna się pierwsza enklawa,
     • Wariant II - włącza kolejne enklawy w obiekt, tak aby zaczynały się od punktu zamknięcia,
    • do poprawy danych najlepiej stosować najpierw Wariant I (jednokrotnie), a następnie Wariant II, tak długo jak będą występować błędne enklawy,
    • w generowaniu SWDE i SWDE/SWING wprowadzono możliwość włączenia opcji kontrola geometrii obiektów, jeśli kontrola wykaże błędy generowanie SWDE jest niemożliwe,
    • w generowaniu SWDE i SWDE/SWING wprowadzono zasadę, że jeśli jest aktywny "Zapis obiektów EG ze wskazaniem na graniczniki", to zanim będzie generowany plik nastąpi sprawdzenie oparcia obiektów na granicznikach i ewentualnie pojawi się lista brakujących graniczników,
    • przy eksporcie SWDE/SWING wprowadzono zasadę, że eksportowane są wszystkie etykiety, również na budynkach, na których wyłączone są etykiety ze względu na wielkość obiektów,
    • w transformacji plików wprowadzono pasek postępu,
    • w transformacji plików wprowadzono transformację EXT zapisanego w pliku MAP,
    • w transformacji plików procedurami GeoNet wprowadzono nowe parametry dla 8 powiatów:
     • miasto Łódź: Układ lokalny Łódź <-> Układ 2000 (6 strefa),
     • powiat opolski: Układ 1965 (IV strefa) <-> Układ 2000 (6 strefa)
     • powiat płoński: Układ 1965 (II strefa) <-> Układ 2000 (7 strefa)
     • powiat policki: Układ 1965 (III strefa) -> Układ 2000 (5 strefa)
     • powiat pyrzycki: Układ 1965 (III strefa) <-> Układ 2000 (5 strefa)
     • powiat rzeszowski: Układ 1965 (I strefa) <-> Układ 2000 (7 strefa)
     • powiat stargardzki: Układ 1965 (III strefa) <-> Układ 2000 (5 strefa)
     • powiat zgierski: Układ 1965 (I strefa) -> Układ 2000 (6 strefa)
    • w transformacji plików procedurami GeoNet wprowadzono możliwość dodawania do nazw wynikowych plików frazy "Trans",
    • w transformacji plików procedurami GeoNet wprowadzono możliwość ustawienia komunikatów widocznych w procesie transformacji (standardowo interaktywne komunikaty są wyłączone, a wszelkie informacje z przebiegu transformacji są zapisywane do pliku batch.log).
     Dział "Download"

     piątek, 4 lutego 2011

     Transformacja w GEO-MAP dla obszaru m. st. Warszawy

     Od dnia 1 lutego 2011 na obszarze miasta stołecznego Warszawy obowiązuje PUWG 2000 w miejsce stosowanych dotychczas lokalnych układów Warszawa 25 i Warszawa 75.
     Do wykonania transformacji plików tekstowych zawierających wykaz współrzędnych (Nr X Y) oraz plików zapisanych w formacie GEO-MAP (*.MAP) na stronie Urzędu Miasta dostępny jest Program Transformacji Współrzędnych. Do jego poprawnego działania wymagane są dwie biblioteki: GeoTrans.dll oraz TransWawa.dll, które są dystrybuowane razem z programem. Instrukcję korzystania z programu można znaleźć po kliknięciu w ten link lub w programie (ikonka Instrukcja).
     Możliwość wykonania transformacji z uwzględnieniem parametrów dla Warszawy istnieje także z poziomu systemu GEO-MAP od wersji 9.90. W celu transformacji danych należy wybrać z menu głównego Plik > Modyfikacje > Transformacja na inne układy.
     Kolejny krok, to wczytanie parametrów transformacji zapisanych w plikach w formacie TRS. W katalogu GMW\ParTrans\Warszawa znajdują się cztery pliki:
     • Warszawa_25_2000.TRS - zawiera parametry umożliwiające transformację z układu Warszawa 25 do PUWG 2000,
     • Warszawa_75_2000.TRS - zawiera parametry umożliwiające transformację z układu Warszawa 75 do PUWG 2000,
     • Warszawa_2000_25.TRS - zawiera parametry umożliwiające transformację z PUWG 2000 do układu Warszawa 25,
     • Warszawa_2000_75.TRS - zawiera parametry umożliwiające transformację z PUWG 2000 do układu Warszawa 75.

     Po wybraniu właściwego pliku parametrowego należy zaznaczyć opcję "Korekta Hausbrandta" i nacisnąć OK. Po wykonaniu transformacji program zapyta "Czy dokonać zaokrąglenia współrzędnych punktów?" - po zatwierdzeniu wszystkie współrzędne zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc dziesiętnych.

     wtorek, 18 stycznia 2011

     PUWG 2000 w powiecie kościerskim

     W powiecie kościerskim od dnia 17 stycznia 2011 roku obowiązuje PUWG 2000 (strefa 6) w miejsce PUWG 1965 (strefa III). Transformację danych dokonano za pomocą systemu GEO-MAP z wykorzystaniem parametrów wyznaczonych w programie UniTrans.
     Transformacja danych między układami możliwa jest za pomocą systemu GEO-MAP (od wersji 9.92). W celu jej przeprowadzenia należy wybrać pozycję Plik z głównego menu a następnie Narzędzia > Operacje na plikach > Transformacja procedurami programu GeoNet. W oknie dialogowym należy wybrać "Powiat Kościerski" i wskazać plik, który ma zostać poddany transformacji.

     poniedziałek, 10 stycznia 2011

     GEO-MAP 9.92

     Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.92.
     • dodano nowe polecenie GPR #ImportWarstwEwmapa,
     • dodano pole $G5RZG (oznaczające rząd granicy dla punktów granicznych) w zapisie do pliku XLS (przykład wykorzystania znajduje się w pliku GranicznikiDoPRG.xls),
     • dodano możliwość wykorzystywania plików *.lok z programu UniTrans w celu wykonywania transformacji współrzędnych między układami,
     • w Transformacji plików procedurami GeoNet dodano parametry dla powiatu kościerskiego,
     • poszerzono listę budynków do zapisu w SWDE i SWDE/SWING do kompletnej listy ze zmiennej EGB_ObjectListForEgbBuilding,
     • PgClient.dll: wprowadzono możliwość uwidocznienia na zgłoszeniu numeru umowy z PODGiK.
       Dział "Download"

       piątek, 19 marca 2010

       GEO-MAP 9.70

       Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.70.
       • w opcjach EG > Prezentacja graficzna wprowadzono możliwości:
        • ustawiania pomijania opisu budynków, jeśli są jednokondygnacyjne,
        • ustawiania minimalnego pola powierzchni, przy którym budynki są opisywane,
       • do listy  obiektów ewidencyjnych, dla których dokonywane jest zaokrąglenie współrzędnych dodano kody: 5218 oraz 4218,
       • do transformacji plików procedurami GeoNet dodano parametry dla powiatu ryckiego.
         Dział "Download"

         poniedziałek, 7 grudnia 2009

         Powiat wołomiński: od dnia 7 grudnia 2009 roku obowiązuje PUWG 2000


         Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od dnia 7 grudnia 2009 roku obowiązuje PUWG 2000 (strefa 7) w miejsce układów Warszawa 75 i PUWG 1965 - strefa II. Transformację danych dokonano za pomocą systemu GEO-MAP.
         Parametry transformacji do wykorzystania w oprogramowaniu GEO-MAP znajdują się na stronie PODGiK w dziale PLIKI. Opis wykorzystania parametrów do transformacji w programie GEO-MAP znajduje się w dziale POMOC na stronie firmy Geo-System Sp. z o.o.
         Dostęp do wartości współrzędnych w obu układach jest możliwy z poziomu serwisu iGeoMap po kliknięciu prawym klawiszem myszy na symbolu wybranego punktu osnowy i wybrania z menu kontekstowego pozycji Stowarzyszone pliki | Współrzędne. Po wpisaniu numeru uprawnień i hasła pojawi się tabela zawierającą współrzędne w obu układach, z poziomu której można również pobierać opis topograficzny.

         wtorek, 1 grudnia 2009

         Powiat warszawski zachodni: od dzisiaj obowiązuje PUWG 2000

         Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od dnia 1 grudnia 2009 roku obowiązuje PUWG 2000 (strefa 7) w miejsce układu Warszawa 75. Transformację danych dokonano za pomocą systemu GEO-MAP.
         Szczegóły można znaleźć na stronie PODGiKu w Ożarowie Mazowieckim.

         poniedziałek, 23 listopada 2009

         GEO-MAP 9.64

         Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.64.
         • transformacje procedurami GeoNet zostały przeniesione do pozycji Pliki > Narzędzia > Operacje na plikach > Transformacja plików procedurami GeoNet; obecnie aby wykonywać transformację nie musi być otwarty jakikolwiek plik MAP,
         • w menu Plik > Narzędzia wydzielono pozycję Operacje na plikach i wydzielono tam pozycje:
          • Konwersja plików,
          • Zamiana frazy w plikach,
          • Zamiana frazy w nazwach plików,
          • Kopiowanie plików poziom wyżej.
         Dział "Download"

         piątek, 20 listopada 2009

         Transformacje z uwzględnieniem korekt Hausbrandta w GEO-MAP

         Na stronie pomocy technicznej naszej firmy (http://faq.geo-system.com.pl) został opublikowany artykuł dotyczący wykonywania transformacji danych wektorowych i rastrowych z uwzględnieniem korekt Hausbrandta. Artykuł może być pomocny dla tych użytkowników systemu GEO-MAP, który wykonują prace geodezyjne na terenie powiatów: warszawskiego zachodniego, wołomińskiego i pruszkowskiego. Parametry transformacji zostały już przygotowane dla powiatu warszawskiego zachodniego, a na dniach opublikowane zostaną także parametry dla powiatu wołomińskiego. Więcej informacji nt. przejścia ODGiKów na nowy układ odniesienia znajdziecie Państwo na ich stronach internetowych.

         czwartek, 19 listopada 2009

         Powiat wołomiński: zmiana obowiązujących układów współrzędnych

         Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie informuje:

         Stosownie do terminu zawartego w §4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 roku w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821) uprzejmie informujemy, że:
         1. Z dniem 17 listopada 2009 roku w serwisie iGeoMap udostępniono współrzędne punktów osnowy poziomej w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych 2000 strefa 7 (południk 21). Współrzędne punktów osnowy, które nie miały określonych współrzędnych w układzie 2000 w wyniku modernizacji osnowy poziomej, określono na podstawie transformacji w oparciu o osnowę I i II klasy z wykorzystaniem korekt Hausbrandta.
         2. Z dniem 7 grudnia 2009 roku będą udostępniane dane wektorowe w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych 2000.
         3. Z dniem 4 stycznia 2010 roku będą przyjmowane tylko opracowania geodezyjne wykonane w oparciu o nowo przyjęty układ współrzędnych prostokątnych płaskich 2000.

         czwartek, 15 października 2009

         Zmiana obowiązującego układu współrzędnych w Chełmie

         Od dnia 15 października 2009 roku w mieście Chełm obowiązuje PUWG 2000 (strefa 8) w miejsce PUWG 1965 (strefa I). Transformację danych dokonano za pomocą systemu GEO-MAP 9.60.
         Do transformacji danych można wykorzystywać bezpłatny program firmy GeoNet (do pobrania pod tym linkiem: Trans65_2000) lub oprogramowanie GEO-MAP (od wersji min. 9.60), które również wykorzystuje identyczny zestaw parametrów.

         poniedziałek, 12 października 2009

         Układ 2000 w mieście Chełm i powiecie Chełmskim

         W GEO-MAP 9.60 wprowadzono funkcję transformacji dla powiatu chełmskiego i miasta Chełm. Transformacja jest oparta na algorytmie wykorzystywanym w programie GeoNet.
         Dostępne transformacje to: Układ 1965 (strefa I) do Układu 2000 (strefa 8) oraz Układ 2000 (strefa 8) do Układu 1965 (strefa I). W zależności od wybranego obszaru współrzędne można przeliczać tylko w obrębie miasta lub powiatu (oraz w strefie buforowej 1000 m).
         W mieście Chełm PUWG 2000 będzie obowiązywał od 15 października 2009 roku. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie MODGiK Chełm - http://mchelm.podgik.pl.