piątek, 4 lutego 2011

Transformacja w GEO-MAP dla obszaru m. st. Warszawy

Od dnia 1 lutego 2011 na obszarze miasta stołecznego Warszawy obowiązuje PUWG 2000 w miejsce stosowanych dotychczas lokalnych układów Warszawa 25 i Warszawa 75.
Do wykonania transformacji plików tekstowych zawierających wykaz współrzędnych (Nr X Y) oraz plików zapisanych w formacie GEO-MAP (*.MAP) na stronie Urzędu Miasta dostępny jest Program Transformacji Współrzędnych. Do jego poprawnego działania wymagane są dwie biblioteki: GeoTrans.dll oraz TransWawa.dll, które są dystrybuowane razem z programem. Instrukcję korzystania z programu można znaleźć po kliknięciu w ten link lub w programie (ikonka Instrukcja).
Możliwość wykonania transformacji z uwzględnieniem parametrów dla Warszawy istnieje także z poziomu systemu GEO-MAP od wersji 9.90. W celu transformacji danych należy wybrać z menu głównego Plik > Modyfikacje > Transformacja na inne układy.
Kolejny krok, to wczytanie parametrów transformacji zapisanych w plikach w formacie TRS. W katalogu GMW\ParTrans\Warszawa znajdują się cztery pliki:
  • Warszawa_25_2000.TRS - zawiera parametry umożliwiające transformację z układu Warszawa 25 do PUWG 2000,
  • Warszawa_75_2000.TRS - zawiera parametry umożliwiające transformację z układu Warszawa 75 do PUWG 2000,
  • Warszawa_2000_25.TRS - zawiera parametry umożliwiające transformację z PUWG 2000 do układu Warszawa 25,
  • Warszawa_2000_75.TRS - zawiera parametry umożliwiające transformację z PUWG 2000 do układu Warszawa 75.

Po wybraniu właściwego pliku parametrowego należy zaznaczyć opcję "Korekta Hausbrandta" i nacisnąć OK. Po wykonaniu transformacji program zapyta "Czy dokonać zaokrąglenia współrzędnych punktów?" - po zatwierdzeniu wszystkie współrzędne zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc dziesiętnych.