piątek, 11 lutego 2011

Generowanie siatek krzyży w iGeoMap

W najnowszej wersji aplikacji iGeoMap wprowadziliśmy możliwość generowania siatki krzyży. Dla generowanej w ten sposób warstwy można ustalić odległość między sąsiednimi krzyżami zarówno w kierunku poziomym jak i pionowym. Siatki mogą być generowane również dla innych układów niż ten, w którym są prezentowane.
Po najechaniu kursorem na krzyż w chmurce pojawiają się współrzędne właściwego krzyża kresek w układzie współrzędnych w jakim został zdefiniowany. Na rysunku powyżej prezentujemy siatkę krzyży z PUWG 1965 (strefa IV), która jest prezentowana na tle danych w PUWG 2000 (strefa VI).
Przykład można znaleźć na stronie PODGiKu w Poznaniu, na mapie powiatu.
UWAGA! Wyświetlanie zostało ograniczone do maksymalnie 100 krzyży widocznych na ekranie - aby móc je zobaczyć należy ustawić odpowiednio duże powiększenie.