środa, 23 lutego 2011

Zmiana wysokości punktów w GEO-MAP

W GEO-MAP można przeprowadzać operacje matematyczne nie tylko na atrybutach, lecz także na wysokościach punktów. Aby zmienić wysokość dla punktów zaznaczonych do bloku o 12.34 m należy wykonać następujące czynności:
Zaznaczamy wybrane punkty do bloku.
Z menu wybieramy pozycję Blok > Operacje na atrybutach > Obliczanie wartości > na podstawie innych atrybutów obiektu.
W oknie "Obliczenie wartości atrybutów na podstawie innych atrybutów" wybieramy następujące ustawienia:
Argument 1: Pkt H (w przypadku obiektów składających się z więcej niż jednego punktu do obliczeń będzie wykorzystywany pierwszy punkt obiektu)
Operacja: + (dodaj) (dostępne są także operacje: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, zaokrąglenie, wartość bezwzględna, pierwiastek)
Argument 2: Liczba użytkownika
Wynik: Pkt H (miejsce, w które ma zostać wpisany wynik operacji)
Liczba użytkownika: 12.34 (czyli wartość o jaką chcemy zmienić wysokości punktów).
Po naciśnięciu OK wysokości punktów w bloku zostaną zmienione.
Aby sprawdzić wysokości w wykazie współrzędnych zaznaczamy dowolny punkt i wciskamy klawisz Q.