wtorek, 17 stycznia 2017

K-GESUT "zamówienie uzupełniające"

Po piśmie interwencyjnym z dnia 11 stycznia 2017r., w dniu 16 stycznia 2017r. otrzymaliśmy wreszcie dokument obliczenia opłaty wraz z pismem wyjaśniającym CODGiK.  Z odpowiedzi wynika, że CODGiK posiada dane jedynie dla 9 z 42 wnioskowanych obszarów. W związku z powyższym, dociekając prawdy o K-GESUT, wystosowaliśmy  w dniu 17 stycznia 2017r. pismo do CODGiK, w którym informujemy o nowym zamówieniu, tym razem dotyczącym wszystkich danych K-GESUT z  terenu wymienionych 42 powiatów. Oznacza to, że spodziewamy się otrzymać cała bazę K-GESUT. Nasze pismo oraz wniosek do CODGiK poniżej:
 

piątek, 13 stycznia 2017

Dane K-GESUT z 28 powiatów przepadły bez wieści

W dniu 13 stycznia 2017r. otrzymaliśmy uzupełnienie odpowiedzi GGK na nasze zapytanie z dnia 13 grudnia 2016r. w trybie dostępu do informacji publicznej. Z pierwszej, niepełnej, odpowiedzi udzielonej pismem IP.0133.99.2016 z dnia 28.12.2016r., wynikało, że 42 powiaty zasiliły krajową bazę K-GESUT, Druga odpowiedź wskazuje, że jest to już 14 powiatów:
 

Prezes Zarządu Waldemar Izdebski komentuje sprawę w sposób następujący:

"Z odpowiedzi wynika, że liczba powiatów zmniejszyła się od 28 grudnia 2016r o 28 i pozostało tylko 14. Oczywiście problemy jak zwykle są obiektywne i pełna wina za brak danych spoczywa na powiatach i ich systemach, w których ręcznie trzeba wpisywać identyfikator IIP:). Ponieważ w dniu 29 grudnia 2016r. postanowiłem kupić w CODGiK dane K-GESUT ze wszystkich powiatów, to zobaczymy ile ostatecznie z tej listy zostanie. A swoją drogą do złożonego zamówienia do dzisiaj nie otrzymałem z CODGiK żadnej odpowiedzi, mimo pisma interwencyjnego z dnia 11.01.2017r..
To jest w końcu ten K-GESUT, czy go nie ma?"


środa, 11 stycznia 2017

Czas płynie, a w sprawie K-GESUT cisza

Ponieważ dotychczas nie otrzymaliśmy żadnej informacji, w dniu dzisiejszym Prezes Zarządu Waldemar Izdebski zwrócił się z pytaniem do CODGiK dotyczącym złożonego kilkanaście dni temu wniosku o udostępnienie danych z bazy K-GESUT. Załączniki do pisma:
Wniosek
Pismo GGK

poniedziałek, 9 stycznia 2017

Informacja o otrzymanej odpowiedzi w sprawie aplikacji adresowej

W nawiązaniu do zapytania z 21 grudnia 2016 r. w trybie dostępu do informacji publicznej, złożonego do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii otrzymaliśmy w dniu 5.01.2017 r. odpowiedź, którą udostępniamy poniżej:
Załączniki:
 1. Rejestr umów GUGiK 2012
 2. Rejestr umów GUGiK 2013
 3. Rejestr umów GUGiK 2014
 4. Rejestr umów GUGiK 2015
 5. Rejestr umów GUGiK 2016
W piśmie przedstawiono odpowiedzi na pytania 4,5 i 6, natomiast odpowiedź na pytanie 1,2 i 3 ma zostać udzielona do 22 lutego 2017 r.

poniedziałek, 2 stycznia 2017

K-GESUT - mówimy "Sprawdzam!" - Zakup kontrolowany

W związku z odpowiedzią GGK na zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej udzielonej pismem IP.0133.99.2016 z dnia 28.12.2016r., z którego wynika, że 42 powiaty zasiliły krajową bazę K-GESUT, w dniu 29 grudnia 2016r. Prezes Zarządu Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski zwrócił się z do CODGiK z zamówieniem danych z baz K-GESUT z poszczególnych powiatów.


 

Aktualnie oczekujemy na odpowiedź CODGiK na złożone zamówienie i o wszelkich postępach w tej sprawie będziemy na bieżąco informować.

[Aktualizacja]
Ponadto informujemy, że w dniu dzisiejszym złożyliśmy odwołania od trzech decyzji GGK o nieudostępnianiu danych dotyczących wynagrodzeń kierowników projektów K-GESUT, Geoportal2 (Moduł SDI) oraz  TERYT2i3 (aplikacja adresowa).

GEO-MAP 10.33

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.33.
 • ODGIK: w przetwarzaniu prac geodezyjnych wprowadzono możliwość włączenia jako dodatkowych materiałów mapy ewidencyjnej z obszaru zgłoszonej pracy,
 • wprowadzono maskę kodów (Opcje|Tworzenie), dla których można ustawić kontrolę geometrii obiektu przed zamknięciem, aby jednak pozwolić zakończyć ewentualny błędny obiekt i nie stracić utworzonej geometrii wprowadzono możliwość zmiany kodu dla obiektu tworzonego (Edycja|Atrybuty tworzonego) na taki kod, który nie będzie kontrolowany np. 5100,
 • do biblioteki znaków Geo-Map.sym dodano kod 1820 służący do przechowywania punktów przeczytanych ze zbiorów LAS, obiekty są na warstwie DTM-TIN
 • wszystkie funkcje związane z obsługą plików LAS są dostępne w Menu Głównym w pozycji GEO-DTM/Chmura punktów
 • funkcje związane z "Chmurą punktów" korzystają z plików LAS, których parametry zapisane są pliku "LasFiles.txt" znajdującego się w katalogu pliku MAP, linia taka zawiera:
  xmin,ymin,xmax,ymax oraz sciezke do pliku, przykładowy plik "LasFiles.txt" ponizej:
  487129.200   672927.870   487248.690   673038.580 LAS\0401.las
  487129.200   673038.590   487248.690   673149.300 LAS\0402.las
  487248.700   672927.870   487368.190   673038.580 LAS\0501.las
  487248.700   673038.590   487368.190   673149.300 LAS\0502.las
 • do tworzenia indeksu plików LAS (tzn. LasFiles.txt) służy pozycja Geo-Dtm|Chmura punktów|Tworzenie indeksu plików LAS.
 • przykładowe dane z plikami ze skaningu laserowego dostepne są w katalogu GEO-DTM/LIDAR lub na niniejszej stronie
Dział "Download"