Pokazywanie postów oznaczonych etykietą eg. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą eg. Pokaż wszystkie posty

poniedziałek, 11 marca 2019

System e-property do prowadzenia EGiB wdrożony w powiecie mińskim

Od 1 marca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim uruchomiono nowy system do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków o nazwie e-property, opracowany przez firmę Geo-System Sp. z o.o. Tworzenie systemu trwało ponad dwa lata, ale w jego powstaniu mają udział kilkunastoletnie doświadczenia firmy dotyczące budowy systemów dla samorządów i automatyzacji procesów związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. System e-property jest elementem technologii GEO MAP, za pomocą której prowadzona jest powiatowa część zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Wdrożenie systemu w Mińsku Mazowieckim poprzedziła migracja bazy danych z systemu EGB2000 z zachowaniem pełnej historii wszystkich obiektów ewidencyjnych. Niezależnie od tego system może być zasilony danymi z dowolnego funkcjonującego w Polsce systemu EGiB. Istotnym jest fakt, że dla dotychczasowych użytkowników technologii GEO-MAP wdrożenie systemu e-property jest bezpłatne.
Poza standardowymi funkcjonalnościami typowymi dla systemów do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w e-property zaimplementowano wielu funkcji automatyzujących i upraszczających pracę z rejestrem EGiB, w szczególności ułatwiających proces wprowadzania zmian. Wprowadzono także powiązanie z Elektroniczną Księgą Wieczystą obejmujące zarówno możliwość podejrzenia treści księgi dla wskazanych obiektów, jak też mechanizmy kontrolne pozwalające na uzupełnienie numerów KW. Duży nacisk położono także na integrację z dokumentacją będąca podstawą zmian, m.in. na automatyczną obsługę zawiadomień o nadaniu numeracji adresowej, która dzięki integracji z systemami iMPA w gminach jest obsługiwana automatycznie.

piątek, 1 grudnia 2017

Rośnie popularność serwisu polska.e-mapa.net

Geoportal Otwartych Danych Przestrzennych firmy Geo-System Sp. z o.o., dostępny pod adresem http://polska.e-mapa.net z miesiąca na miesiąc cieszy się coraz większą popularnością. Obecnie przekroczony został poziom 30 tys. odwiedzin miesięcznie. Zwłaszcza ostatnie trzy miesiące przyniosły dwukrotny wzrost odwiedzin, co pokazano na ilustracji poniżej:Portal http://polska.e-mapa.net poza wieloma zborami udostępnianymi przez instytucje w ramach funkcjonowania IIP prezentuje m.in. zintegrowane usługi:
 1. KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntów - obejmującą dane ewidencji i budynków z ponad 220 powiatów prowadzących ewidencję w różnych systemach informatycznych. 
 2. KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu - obejmującą dane o uzbrojeniu terenu z 44 powiatów prowadzących uzbrojenie w różnych systemach informatycznych. Usługa była szerzej opisywana w lipcowym numerze miesięcznika GEODETA
 3. KrajowaIntegracjaMiejscowychPlanowZagospodarowaniaPrzestrzennego – obejmująca miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w postaci wektorowej z ponad 130 gmin oraz ponad 700 gmin w postaci rastrowej.

piątek, 17 listopada 2017

Wypisy z rejestru gruntów przez Internet również w Żyrardowie

Od 17 listopada 2017 roku powiat żyrardowski (http://zyrardowski.e-mapa.net/) korzystający z technologii iGeoMap/ePODGiK udostępnił możliwość zamawiania wypisów z rejestru gruntów przez Internet. Z możliwości mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciel działek. Jest to już trzeci powiat w województwie mazowieckim oferujący taką funkcjonalność.

Potwierdzenie tożsamości zamawiającego następuje przez logowanie do Profilu Zaufanego. Należna opłata jest wnoszona przez płatności internetowe, a po jej zaksięgowaniu i automatycznym zarejestrowaniu wniosku w starostwie powiatowym następuje wygenerowanie wypisów oraz wysłanie wiadomości z informacją o wygenerowanych wypisach na adres e-mail wnioskodawcy. W ramach usługi wydawane są tzw. wypisy uproszczone określone w ustawie Pgik w tabeli 11 pkt 13.

Powiat żyrardowski dołączył do powiatu mińskiego, pruszkowskiego i wejherowskiego oraz miasta Chełm, które taką usługę już uruchomiły. W najbliższym czasie kolejne jednostki także udostępnią taką funkcjonalność swoim dla obywateli.

wtorek, 24 października 2017

Wypisy z rejestru gruntów przez Internet w Wejherowie

Od 24 października 2017 roku powiat wejherowski (http://wejherowski.e-mapa.net/) korzystający z technologii iGeoMap/ePODGiK udostępnił możliwość zamawiania wypisów z rejestru gruntów przez Internet. Z możliwości mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciel działek. Jest to pierwszy powiat w województwie pomorskim oferujący taką funkcjonalność.

Potwierdzenie tożsamości zamawiającego następuje przez logowanie do Profilu Zaufanego. Należna opłata jest wnoszona przez płatności internetowe, a po jej zaksięgowaniu i automatycznym zarejestrowaniu wniosku w starostwie powiatowym następuje wygenerowanie wypisów oraz wysłanie wiadomości z informacją o wygenerowanych wypisach na adres e-mail wnioskodawcy. W ramach usługi wydawane są tzw. wypisy uproszczone określone w ustawie Pgik w tabeli 11 pkt 13.

Powiat wejherowski dołączył do powiatu mińskiego, pruszkowskiego i miasta Chełm, które taką usługę już uruchomiły. W najbliższym czasie kolejne jednostki także udostępnią taką funkcjonalność swoim dla obywateli.wtorek, 10 października 2017

Wypisy z rejestru gruntów przez Internet również w mieście Chełm i powiecie pruszkowskim

Od 10 października 2017 roku dwie kolejne jednostki korzystające z technologii iGeoMap/ePODGiK  tj.:
udostępniły możliwość zamawiania wypisów z rejestru gruntów przez Internet. Z możliwości mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciel działek.

Potwierdzenie tożsamości zamawiającego następuje przez logowanie do Profilu Zaufanego. Należna opłata jest wnoszona przez płatności internetowe, a po jej zaksięgowaniu i automatycznym zarejestrowaniu wniosku w urzędzie następuje wygenerowanie wypisów oraz wysłanie wiadomości z informacją o wygenerowanych wypisach na adres e-mail wnioskodawcy. W ramach usługi wydawane są tzw. wypisy uproszczone określone w ustawie Pgik w tabeli 11 pkt 13.

Pierwszym powiatem, który uruchomił taka usługę był powiat miński, który za innowacyjne działania w zakresie wykorzystania Profilu Zaufanego otrzymał list gratulacyjny od Minister Cyfryzacji Anny Streżyńskiej.


wtorek, 29 sierpnia 2017

GUGiK nie jest zainteresowany zintegrowanymi usługami przygotowanymi przez firmy komercyjne

Jak informuje Główny Geodeta Kraju Pani  Grażyna Kierznowska w piśmie GI‑MZUT.5302.5.2017.MT z 25 sierpnia 2017r. skierowanym do Prezesa Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemara Izdebskiego, Główny Urząd Geodezji i Kartografii nie jest zainteresowany wykorzystaniem zbiorczych usług WMS przygotowanych przez firmy komercyjne.
Wszystkie usługi zbiorcze są dostępne w serwisie polska.e-mapa.net.
Wprawdzie w wywiadzie udzielonym miesięcznikowi GEODETA (sierpień 2017r.) Pani Grażyna Kierznowska na postawione pytanie:

"Czy mimo zrozumiałego poparcia dla tych centralnych baz i projektów, które są realizowane przez GUGiK, byłaby pani skłonna równolegle wspierać inicjatywy dotyczące wykorzystania usług sieciowych i tych danych, które już są dostępne w powiatach? Choćby dlatego, że w porównaniu z budową centralnych baz odbywa się to szybko i prawie bezkosztowo. Polecam artykuł na ten temat w lipcowym GEODECIE."

"Czytałam i wiem, o czym rozmawiamy. Pracownicy GUGiK-u kompetentni w zakresie IT analizują rozwiązania opisane w przytoczonym artykule. Jeśli będzie to możliwe i uzasadnione, na pewno rozwiązanie takie zostanie zaakceptowane."

Najwyraźniej nie było pozytywnej rekomendacji pracowników "kompetentnych w zakresie IT", bo w cytowanym piśmie zawierającym 5 stron tekstu pochwalnego dla projektu K-GESUT odnośnie proponowanych usług jest jedynie jedno zdanie odnoszące się do usług zbiorczych, że "bez wątpienia jest to cenna inicjatywa lecz jej udostępnienie w krajowym geoportalu wymaga przeprowadzenia dodatkowych prac i spełnienia kilku wymagań formalnych". Jednocześnie w piśmie aż 11 razy występuje stwierdzenie dotyczące, planowanych w przyszłości funkcjonalności, które mamy otrzymać od GUGiK. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że tym razem obietnice zostaną spełnione, bo dotychczasowe projekty mimo wysokich kosztów nie przynosiły zamierzonych efektów.

Póki co trzy usługi zbiorcze:
 1. KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntów - obejmującą dane ewidencji i budynków z ponad 200 powiatów prowadzących ewidencję w różnych systemach informatycznych. 
 2. KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu - obejmującą dane o uzbrojeniu terenu z ponad 40 powiatów prowadzących uzbrojenie w różnych systemach informatycznych. Usługa była szerzej opisywana w lipcowym numerze miesięcznika GEODETA
 3. KrajowaIntegracjaMiejscowychPlanowZagospodarowaniaPrzestrzennego – obejmująca miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w postaci wektorowej z ponad 120 gmin. 
cieszą się dużym zainteresowaniem użytkowników i będą w dalszym ciągu rozwijane.

Zaprezentowane podejście do usług zbiorczych jest co najmniej niezrozumiałe, bo inna usługa zbiorcza obejmująca dane adresowe (http://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms-impa), została włączona do serwisu geoportal.gov.pl w dniu 6 sierpnia 2012r. i do dzisiaj jest jego cennym uzupełnieniem.

poniedziałek, 14 sierpnia 2017

Nowa usługa integrująca zbiory danych zagospodarowania przestrzennego

W dniu 14.08.2017r. firma Geo-System Sp. z o.o. uruchomiła kolejną zintegrowaną usługę WMS. Tym razem integracja obejmuje publikację zbiorów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej, wdrożonych w oprogramowaniu iGeoPlan. Obecnie jest to 121 jednostek, w tym trzy dzielnice m.st. Warszawy: Białołęka, Bielany oraz Targówek.
Usługa KrajowaIntegracjaMiejscowychPlanowZagospodarowaniaPrzestrzennego została włączona do portalu otwartych danych przestrzennych http://polska.e-mapa.net i stanowi dopełnienie do usług KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow oraz KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu. Na portalu dostępna jest również warstwa integrująca decyzje lokalizacyjne.


Zgodnie z polityką firmy Geo-System Sp. z o.o., również ta usługa jest ogólnodostępna bez ograniczeń i każdy użytkownik Internetu może z niej skorzystać, a adres usługi przeglądania WMS podajemy poniżej: 

piątek, 4 sierpnia 2017

Wykorzystanie usług integrujących w pierwszym miesiącu funkcjonowania

Uruchomione przez Geo-System Sp. z o.o. usługi WMS Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów skupiająca usługi z 207 powiatów oraz Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu skupiająca usługi z 41 powiatów odnotowały w okresie ostatniego miesiąca znaczne wykorzystanie.
Liczba wywołań usługi KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow w tym okresie przekroczyła ponad 360.000 zapytań, natomiast liczba wywołań usługi KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu to ponad 50.000 zapytań.
Do usługi GESUT od 1 sierpnia została włączona również usługa publikująca dane z powiatu pruszkowskiego. Kolejne usługi powiatowe będą włączane do integracji w miarę ich uruchamiania. Na mapie oznaczono jednostki włączone dotychczas do usług.


Usługi WMS dostępne są publicznie pod adresami:
1. EGiB: http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow
2. GESUT: http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu

Jak wskazała GGK Grażyna Kierznowska w sierpniowym wywiadzie dla miesięcznika GEODETA również GUGiK jest zainteresowany funkcjonowaniem takich usług:
"Pracownicy GUGiK-u kompetentni w zakresie IT analizują rozwiązania opisane w przytoczonym artykule (tj. Geodeta 7/2017 "Uzbrojenie pod jednym adresem, czyli zbiorcza usługa WMS do przeglądania danych o uzbrojeniu terenu"). Jeśli będzie to możliwe i uzasadnione, na pewno rozwiązanie takie zostanie zaakceptowane."

Pozostaje więc liczyć, że będzie to możliwe, bo uzasadnione jest bez wątpienia.

czwartek, 20 lipca 2017

Wypisy z rejestru gruntów przez Internet w powiecie mińskim

W dniu 19 lipca 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim uruchomiono możliwość zamawiania wypisów z rejestru gruntów przez Internet. Z możliwości mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciel działek.
Potwierdzenie tożsamości zamawiającego następuje przez logowanie do Profilu Zaufanego. Należna opłata jest wnoszona przez płatności internetowe, a po jej zaksięgowaniu i automatycznym zarejestrowaniu wniosku w Starostwie Powiatowym następuje wygenerowanie wypisów oraz wysłanie wiadomości z informacją o wygenerowanych wypisach na adres e-mail wnioskodawcy. W ramach usługi wydawane są tzw. wypisy uproszczone określone w ustawie Pgik w tabeli 11 pkt 13.

czwartek, 13 lipca 2017

Zintegrowane usługi WMS z uzbrojeniem terenu oraz ewidencją gruntów i budynków

Od początku lipca 2017 roku firma Geo-System Sp. z o.o. udostępniła dwie zbiorcze usługi WMS dotyczące uzbrojenia terenu (Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu) oraz ewidencji gruntów i budynków (Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów). Usługi integrują pod jednym adresem URL przedmiotowe dane na podstawie usług WMS wystawionych przez powiaty. Adresy zbiorczych usług WMS to:
Usługa integrująca uzbrojenie terenu była szczegółowo opisywana w lipcowym wydaniu Miesięcznika Geoinformacyjnego GEODETA.
Poniżej zaprezentowano poglądowe mapy, z powiatami których dane są aktualnie dostępne w ramach ww. usług, przy czym liczba powiatów cały czas się zwiększa.


Aktualny stan powiatów i statystyki wykorzystania usług, można zobaczyć na stronach internetowych odpowiadających adresom usług tj.:
Połączenie przedstawionych usług, na obszarach gdzie są dostępne, znacznie poszerza zakres dostępnych danych przestrzennych. Poniżej przykład łącznej prezentacji danych z opisanych usług pochodzący z serwisie http://polska.e-mapa.net, w którym usługi te są domyślnie podłączone.


poniedziałek, 19 grudnia 2016

GEO-MAP 10.32

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.32.
 • w eksporcie TANGO dodano do użycia nazwę atrybutu FirstNumeric, która pobiera początkową frazę będącą liczbą,
 • w kontroli topologii zmieniono wykluczenia z "Br,S,Lz,W,Wsr" na "Br,S,Lzr,W,Wsr",
 • dla użytkowników GEO-ODGIK oraz GEO-DTM wprowadzono testowo grupę dodatkowych funkcji  związanych z wykorzystaniem skaningu laserowego. Pozycja nazwana jest "Chmura punktów", w której udostępniono 3 funkcje:
  • tworzenie indeksu plików LAS,
  • pobranie danych z chmury w obszarze aktywnego obiektu,
  • wizualizacja 3D w obszarze aktywnego obiektu,
Dział "Download"

poniedziałek, 28 marca 2011

GEO-MAP 9.96

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.96.
 • wprowadzono automatyczne pobieranie adresów serwisów WMS z bazy danych prowadzonej na stronie www.geo-system.com.pl,
 • w rozliczeniu użytków wprowadzono możliwość generowania pliku zgodnego z formatem obowiązującym w programie EWMAPA,
 • wprowadzono ustalanie numeru ewidencyjnego budynku również dla oznaczonego bloku.
  Dział "Download"

  środa, 2 lutego 2011

  GEO-MAP 9.94

  Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.94.
  • zmieniono atrybut "Typ odkrywki glebowej" dla kodu 1221 (odkrywka glebowa):
   • pusty - brak informacji
   • 0 - zwykła
   • 1 - pobrano próbki
  • wprowadzono minimalną powierzchnię opisywanych kompleksów (5221) mapy glebowej,
  • wprowadzono kontrolę spójności dla budynków na podstawie plików selekcji z systemu ISEG 2000.
   Dział "Download"

   poniedziałek, 10 stycznia 2011

   GEO-MAP 9.92

   Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.92.
   • dodano nowe polecenie GPR #ImportWarstwEwmapa,
   • dodano pole $G5RZG (oznaczające rząd granicy dla punktów granicznych) w zapisie do pliku XLS (przykład wykorzystania znajduje się w pliku GranicznikiDoPRG.xls),
   • dodano możliwość wykorzystywania plików *.lok z programu UniTrans w celu wykonywania transformacji współrzędnych między układami,
   • w Transformacji plików procedurami GeoNet dodano parametry dla powiatu kościerskiego,
   • poszerzono listę budynków do zapisu w SWDE i SWDE/SWING do kompletnej listy ze zmiennej EGB_ObjectListForEgbBuilding,
   • PgClient.dll: wprowadzono możliwość uwidocznienia na zgłoszeniu numeru umowy z PODGiK.
     Dział "Download"

     środa, 10 listopada 2010

     GEO-MAP 9.84

     Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.84.
     • w eksporcie do SWDE wprowadzono konfigurowanie czy mają być zapisywane dane o rzędzie granicy,
     • wprowadzono opisywanie wiaty (5343) numerem ewidencyjnym,
     • poprawiono działanie funkcji "Ustaw na EG", ponieważ nowe warstwy (jak "Linie napowietrzne" czy "Cmentarze i pomniki" nie były uwzględnione na liście obiektów ewidencji gruntów i budynków (plik eg.sl_),
     • dodano nowe pozycje słownikowe do atrybutów kompleksu przydatności rolniczej (5221).
        Dział "Download"

        czwartek, 4 listopada 2010

        Prezentacja graficzna budynków w GEO-MAP

        Artykuł opisuje sposoby prezentacji graficznej budynków w GEO-MAP. Wykorzystano biblioteki GEO-MAP.sym oraz GEO-MAP.lay.
        Powyższy rysunek przedstawia następujące obiekty: 5310 - budynek ognioodporny, 5318 - obrys części nadziemnej, 5331 - galeria nadziemna, 5332 - taras odkryty oraz 5333 - taras kryty. Wszystkie obiekty stanowią jeden budynek w Ewidencji Budynków.
        Okno parametrów obiektu 5310 - budynek ognioodporny
        Aby obliczyć pole zabudowy dla tego budynku, które będzie sumą pól  powierzchni wszystkich obiektów należy włączyć "Widoczność pola zabudowy". Aby tego dokonać wybieramy pozycję z menu głównego Opcje, a następnie Ustawienia, zakładka EG i podzakładka Prezentacja graficzna.
        Po zaznaczeniu pozycji "Widoczność pola zabudowy" naciskamy OK i zamykamy okno dialogowe. Aby system był w stanie powiązać ze sobą budynek z obiektami przynależnymi należy, zarówno do budynku głównego jak i obiektów mu przypisanych, wpisać ten sam identyfikator budynku z Ewidencji Budynków do Atrybutu 5 (A5). Przykładowy identyfikator budynku ma postać: 146502_8.0001.11.1_BUD
        Po ponownym otwarciu okna parametrów aktywnego obiektu dla budynku ognioodpornego (5310) pojawia się nowa pozycja "Pole zabudowy". Domyślnie GEO-MAP pole zabudowy wyświetlane jest dla obiektów o następujących kodach: 5310, 5320, 5311, 5321, 5312, 5322, 5340, 5342, 5343. Natomiast przy sumowaniu pola zabudowy pod uwagę są brane obiekty o kodach: 5331, 5332, 5333 oraz 5318 (od wersji 9.82).
        Aby wyświetlić numer ewidencyjny budynku na mapie należy w opcjach prezentacji budynków wybrać przy numerze ewidencyjnym "widoczny w zdefiniowanym punkcie opisu" lub "widoczny razem z opisem podstawowym". Jeżeli wybierzemy pierwszą możliwość, to spowoduje ona wyświetlenie numeru budynku na mapie jako oddzielny opis. Druga opcja umożliwi wyświetlenie numeru ewidencyjnego razem z etykietą, która zawiera w sobie funkcję budynku i liczbę kondygnacji. Istnieje możliwość skrócenia wyświetlanego numeru poprzez wybór odpowiedniej opcji w parametrze "Widoczne znaki", do wyboru są następujące możliwości "od końca do znaku kropki", "od końca do znaku średnika", "od końca do znaku minusa" (Uwaga: oznaczenie _BUD jest automatyczne pomijane).
        W oknie opcji prezentacji graficznej budynków można ustawić jeszcze następujące właściwości:
        • widoczność opisu budynku przy określonej liczbie bloków - domyślnie po wpisaniu liczby bloków (do atrybutu 6 - A6) etykieta funkcji i liczby kondygnacji budynku staje się niewidoczna. Zaznaczenie tej opcji zapewni wyświetlanie etykiety pomimo wpisanej liczby bloków,
        • widoczność opisu liczbą kondygnacji przy budynku jednokondygnacyjnym - w przypadku, gdy budynek ma wpisaną funkcję i liczbę kondygnacji "1" na mapie wyświetla się tylko opis funkcji budynku np.: "m". Jeżeli opcja ta jest zaznaczona liczba kondygnacji jest zawsze wyświetlana np. "m1",
        • minimalne pole powierzchni opisywanych budynków - wartość pola powierzchni budynku w metrach kwadratowych, która powoduje iż opis funkcją i liczbą kondygnacji jest wyświetlany.

        poniedziałek, 11 października 2010

        Przydatne funkcje przy pracy z ewidencją gruntów

        ZADANIE 1
        Na podstawie geometrii działki należy utworzyć punkty graniczne.

        W naszym przykładzie posłużymy się jedną działką, lecz operacje mogą być wykonywane dla wielu obiektów (Blok).
        Zaznaczamy działkę do bloku (można kliknąć na nią, aby stała się obiektem aktywnym a następnie wciskamy klawisz B). Po dodaniu do Bloku obiekt powinien zmienić kolor.
        Z menu Blok wybieramy pozycję Tworzenie nowych obiektów, a następnie w punktach załamania.
        W oknie dialogowym Tworzenie obiektów podajemy:

        • kod tworzonych obiektów - 1246 (kod granicznika),
        • przepisać atrybuty - pozostawiamy puste, zaznaczenie spowodowałoby skopiowanie atrybutów z obiektów, na podstawie których graniczniki zostaną utworzone (nawet w przypadku, gdy chcemy aby numery punktów tworzonych graniczników były tożsame z numeracją punktów załamania działki nie jest wymagane zaznaczenie tej opcji),
        • przepisać położenie punktów opisów - postawiamy puste, zaznaczenie spowodowałoby skopiowanie położenia punktów opisów,
        • zaznaczać wykorzystane - pozostawiamy puste lub zaznaczone, zaznaczenie spowodowałoby dodanie nowych obiektów (tworzonych graniczników) do bloku,
        • nie tworzyć nowych jeśli istnieją - wpisujemy 1???, w przypadku gdy w punkcie załamania obiektu w bloku istnieje obiekt o masce kodu 1??? nowy obiekt nie jest tworzony. W zależności od potrzeb można wpisać dowolną maskę obiektów punktowych.
        Wynik operacji tworzenia graniczników
        ZADANIE 2
        Na podstawie geometrii działek należy utworzyć czołówki.

        Zaznaczamy działkę do bloku (można kliknąć na nią, aby stała się obiektem aktywnym a następnie wciskamy klawisz B). Po dodaniu do Bloku obiekt powinien zmienić kolor.
        Następnie z menu Blok wybieramy pozycję Tworzenie nowych obiektów a następnie z rozbicia na odcinki.
        W oknie dialogowym Tworzenie obiektów ustawiamy następuje parametry:
        • kod tworzonych obiektów: 2129 (czołówka obliczona),
        • przepisać położenie punktów opisów - postawiamy puste, zaznaczenie spowodowałoby skopiowanie położenia punktów opisów,
        • zaznaczać wykorzystane - pozostawiamy puste lub zaznaczone, zaznaczenie spowodowałoby dodanie nowych obiektów (tworzonych czołówek) do bloku.
        Wynik operacji tworzenia czołówek
        UWAGA! Jeżeli nie widać opisów czołówek należy zmienić skalę opracowania na większą (menu Plik > Właściwości > Zakres opracowania lub Ctrl+F5).

        czwartek, 19 sierpnia 2010

        Serwis kw.info.pl w powiecie poznańskim

        W dniu 18.08.2010r. powiat poznański dołączył do usługi kw.info.pl służącej do internetowego udostępniania numerów Ksiąg Wieczystych na podstawie numerów działek ewidencyjnych.
        Obecnie w serwisie można korzystać z danych Starostwa Powiatu Poznańskiego oraz Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W najbliższym czasie planowane jest włączenie innych powiatów. Na podstawie informacji uzyskanych z serwisu można następnie skorzystać z uruchomionego w ostatnim czasie przez Ministerstwo Sprawiedliwości portalu ekw.ms.gov.pl, udostępniającego informacje z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych.

        poniedziałek, 9 sierpnia 2010

        GEO-MAP 9.80

        Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.80.
        • nowa obsługa klucza HASP (nowe klucze nie będą widziane w starych wersjach programu),
        • zmiana wyglądu wykazu aplikacji,
        • nowy znak umowny 1221 - odkrywka glebowa,
        • nowa zmienna nagłówka wydruku $WykazNazwObrebow - zawiera listę nazw obrębów wchodzących w zakres wydruku.
          Dział "Download"

          poniedziałek, 26 lipca 2010

          GEO-MAP 9.79

          Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.79.
          • przy eksporcie do pliku MAP wprowadzono możliwość automatycznego otwarcia pliku,
          • wprowadzono obiekt o kodzie 5221 - kompleks przydatności rolniczej (z odpowiednimi atrybutami i sposobem opisu),
          • usunięto aplikacje GEO-TRANS i Ewidencja gruntów z wykazu aplikacji.
            Dział "Download"