środa, 28 października 2009

GEO-MAP 9.61

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.61.
  • dodano generowanie sekcji arkusza mapy w skali 1:5000 dla układu 1942,
  • w eksporcie atrybutów z aktywnego obiektu do bloku wprowadzono eksport daty przyjęcia oraz numer operatu,
  • GEO-MPA: nowa wersja bazy danych (12) pozwala na zapisywanie w historii nowych pól: numer zaświadczenia oraz przedmiot oznaczenia.
Dział "Download"

czwartek, 15 października 2009

Zmiana obowiązującego układu współrzędnych w Chełmie

Od dnia 15 października 2009 roku w mieście Chełm obowiązuje PUWG 2000 (strefa 8) w miejsce PUWG 1965 (strefa I). Transformację danych dokonano za pomocą systemu GEO-MAP 9.60.
Do transformacji danych można wykorzystywać bezpłatny program firmy GeoNet (do pobrania pod tym linkiem: Trans65_2000) lub oprogramowanie GEO-MAP (od wersji min. 9.60), które również wykorzystuje identyczny zestaw parametrów.

wtorek, 13 października 2009

Nowe funkcjonalności w serwise iGeoTrans

W serwisie iGeoTrans  (o którym wspominaliśmy 5 października: Serwis transformacji plików) wprowadzono dodatkową funkcjonalność polegającą na konwersji plików między różnymi formatami. Obecnie dostępne są formaty MAP, SHP i DXF.

Osnowa korzysta z PostgreSQL


W związku ze zmianą systemu bazy danych z Firebird na PostgreSQL (+PostGIS) program Osnowa w wersji 4 przestaje być rozwijany. Jego następcą jest Osnowa 6, który umożliwia wykorzystanie o wiele szybszego silnika najpopularniejszej wolnodostępnej bazy danych.
W tej chwili dane zostały już przeniesione we wszystkich ośrodkach dokumentacji, gdzie do zarządzania bazą osnowy używa się programu Osnowa. Najnowsza wersja została dołączona do instalacji systemu GEO-MAP od wersji 9.60.

poniedziałek, 12 października 2009

Układ 2000 w mieście Chełm i powiecie Chełmskim

W GEO-MAP 9.60 wprowadzono funkcję transformacji dla powiatu chełmskiego i miasta Chełm. Transformacja jest oparta na algorytmie wykorzystywanym w programie GeoNet.
Dostępne transformacje to: Układ 1965 (strefa I) do Układu 2000 (strefa 8) oraz Układ 2000 (strefa 8) do Układu 1965 (strefa I). W zależności od wybranego obszaru współrzędne można przeliczać tylko w obrębie miasta lub powiatu (oraz w strefie buforowej 1000 m).
W mieście Chełm PUWG 2000 będzie obowiązywał od 15 października 2009 roku. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie MODGiK Chełm - http://mchelm.podgik.pl.

GEO-MAP 9.60

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.60.
  • ODGiK: wprowadzono funkcję "Przyjęcia pracy bez zmian" na podstawie takich samych praw jak aktualizacja bazy,
  • ODGiK: przy kasowaniu katalogu związanego z generowaniem nowych materiałów wprowadzono pomijanie usuwania katalogu o nazwie Uzupelnienia,
  • w prezentacji osnowy geodezyjnej wprowadzono zasadę polegającą na tym, że kolor dla punktów z opisem topograficznym jest niebieski, dla punktów bez opisu jest żółty. Jednocześnie w obydwu przypadkach pojawia się dodatkowe wypełnienie kolorem czerwonym jeśli punkt jest zniszczony lub uszkodzony,
  • nowa wersja programu Osnowa (wersja 6) przeznaczona do współpracy z bazą danych PostgreSQL,
  • wprowadzono nowy rodzaj transformacji plików oparty o procedury programu GeoNet.

Transformacja danych procedurami GeoNet

Transformacja danych dla powiatu chełmskiego i miasta Chełm
Dział "Download"

poniedziałek, 5 października 2009

Serwis transformacji plików

W dniu 1 października 2009r. uruchomiony został odpłatny serwis iGeoTrans (http://transformacje.igeomap.pl/) służący do transformacji współrzędnych między różnymi układami. Obecnie istnieje możliwość transformowania prostych plików zawierających współrzędne punktów oraz plików w formatach SHP, DXF, MIF/MID, Tango, Terrabit. W serwisie użytkownik wskazuje plik podlegający transformacji, który następnie pobierany jest do serwisu, tam transformowany i przekazywany do odbioru użytkownikowi. Opłaty za wykonaną transformację pobierane są przed odbiorem przetransformowanego pliku w postaci mikropłatności SMS. W niedługim czasie możliwości serwisu poszerzone zostaną o transformacje plików w innych formatach.