poniedziałek, 5 października 2009

Serwis transformacji plików

W dniu 1 października 2009r. uruchomiony został odpłatny serwis iGeoTrans (http://transformacje.igeomap.pl/) służący do transformacji współrzędnych między różnymi układami. Obecnie istnieje możliwość transformowania prostych plików zawierających współrzędne punktów oraz plików w formatach SHP, DXF, MIF/MID, Tango, Terrabit. W serwisie użytkownik wskazuje plik podlegający transformacji, który następnie pobierany jest do serwisu, tam transformowany i przekazywany do odbioru użytkownikowi. Opłaty za wykonaną transformację pobierane są przed odbiorem przetransformowanego pliku w postaci mikropłatności SMS. W niedługim czasie możliwości serwisu poszerzone zostaną o transformacje plików w innych formatach.