poniedziałek, 12 października 2009

Układ 2000 w mieście Chełm i powiecie Chełmskim

W GEO-MAP 9.60 wprowadzono funkcję transformacji dla powiatu chełmskiego i miasta Chełm. Transformacja jest oparta na algorytmie wykorzystywanym w programie GeoNet.
Dostępne transformacje to: Układ 1965 (strefa I) do Układu 2000 (strefa 8) oraz Układ 2000 (strefa 8) do Układu 1965 (strefa I). W zależności od wybranego obszaru współrzędne można przeliczać tylko w obrębie miasta lub powiatu (oraz w strefie buforowej 1000 m).
W mieście Chełm PUWG 2000 będzie obowiązywał od 15 października 2009 roku. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie MODGiK Chełm - http://mchelm.podgik.pl.