piątek, 28 listopada 2014

1225 serwisów iMPA

W dniu 28 listopada 2014r. uruchomiono serwis iMPA dla Miasta i Gminy Poniatowa (http://poniatowa.e-mapa.net/). Jest to 1225 wdrożenie w Polsce i jednocześnie 120 w województwie lubelskim, co stanowi ponad 50% jednostek w tym województwie. Wdrożenie obejmuje również moduł iGeoPlan realizujący automatyzację obsługi Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Ponadto w serwisie dla mieszkańca dostępne są informacje dotyczące terenów inwestycyjnych w Poniatowej.
Aktualna statystyka wdrożeń systemu eGmina w najbardziej zaawansowanych województwach przedstawiono na wykresie.

środa, 19 listopada 2014

300 000 prac geodezyjnych w ePODGiK

W dniu wczorajszym została przekroczona liczba 300.000 prac geodezyjnych zgłoszonych z wykorzystaniem technologii iGeoMap/ePODGiK firmy Geo-System Sp.z o.o.
W kontekście nowych regulacji prawnych ważnym wyznacznikiem funkcjonowania technologii jest fakt, że od 12 lipca zostało zgłoszonych i przetworzonych automatycznie niemal 18 tys. prac geodezyjnych. Statystycznie średnia opłata za pracę wynosi 35,57 zł, ale mediana jest już na poziomie równo 30,00zł. Wynika to m.in. z faktu, że dla prawie 79% prac opłata wynosi właśnie 30,00zł. Kolejne 17% prac to opłata do 60,00zł, następnie do 100,00zł 2,4% prac i powyżej 100,00zł tylko 1,9% prac.
Analizując dane z 4 miesięcy funkcjonowania zmienionego prawa bardzo wyraźnie widać spadek liczby, zgłaszanych internetowo, prac geodezyjnych po 12 lipca co zaprezentowano na wykresie poniżej – do lipca widoczny jest wzrost zgłaszanych prac względem poprzedniego roku, natomiast od sierpnia widać spadek liczby prac względem roku 2013. Zaobserwowana tendencja wskazuje, że do końca roku powinien zostać uzyskany poziom prac z zeszłego roku.
System powstał 7 lat temu jako dopełnienie technologii iGeoMap realizującej publikację danych PODGIK i usprawnia obecnie pracę 16 ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Umożliwia wykonawcom geodezyjnym zgłoszenie pracy geodezyjnej przez Internet, a jednocześnie do tak zarejestrowanych prac automatyczne generuje materiały niezbędne do jej realizacji, które geodeci otrzymują już po kilku lub kilkunastu minutach od zgłoszenia i opłacenia pracy. Funkcjonalność dostępna jest 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
W ePODGiK zarejestrowanych są 1792 firmy geodezyjne i 1964 geodetów uprawnionych.
Najaktywniejsza firma zgłosiła z wykorzystaniem systemu ePODGiK ponad 9,4 tys. prac, drugie miejsce to prawie 6,4 tys. prac, natomiast trzecie to ponad 5,2 tys. prac geodezyjnych.
Z satysfakcją możemy potwierdzić, że ośrodki, które zajęły trzy pierwsze miejsca w plebiscycie GEODETY na najlepszy PODGiK wykorzystują technologię iGeoMap/ePODGiK.
Jak się szacuje, od początku funkcjonowania technologii wykorzystanie systemu w 16 powiatach przyniosło łącznie oszczędności na poziomie kilku milionów złotych.

środa, 12 listopada 2014

List otwarty VII-2014 do Głównego Geodety Kraju

W dniu 12 listopada 2014r. Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował kolejny list otwarty do Głównego Geodety Kraju Kazimierza Bujakowskiego, w sprawie systemu teleinformatycznego przeznaczonego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz otrzymanej odpowiedzi na List VI-2014.

czwartek, 6 listopada 2014

Główny Geodeta Kraju odpowiada w sprawie postulatów zmian w prawie

W dniu 6 listopada 2014r. Prezes Zarządu firmy Geo-System Waldemar Izdebski wystosował odpowiedź na pismo Głównego Geodety Kraju w sprawie przekazanych deklaracji poparcia wniosków uczestników konferencji w Jachrance (z września br.) odnoszących się do aktualnych regulacji prawnych związanych z prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. W załączeniu do pisma na ręce Prezesa GUGiK przekazano 200 kolejnych deklaracji poparcia.

środa, 5 listopada 2014

1200 serwisów iMPA

W dniu 5 listopada 2014r. uruchomiono serwis iMPA dla Miasta Chojnice (http://mchojnice.e-mapa.net/). Jest to 1200 wdrożenie w Polsce i jednocześnie 102 w województwie pomorskim. Wdrożenie obejmuje również moduł iGeoPlan realizujący automatyzację obsługi Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Ponadto w serwisie dla mieszkańca dostępne są informacje dotyczące działek na sprzedaż oraz prezentacja zrealizowanych w ostatnim czasie inwestycji (w tym z wykorzystaniem środków unijnych).
Łączna liczba wdrożeń systemu iMPA przekroczyła 48% jednostek samorządowych, a aktualna statystyka wdrożeń systemu eGmina w najbardziej zaawansowanych województwach przedstawiono na wykresie.

poniedziałek, 3 listopada 2014

GEO-MAP 10.10

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.10.
  • ODGIK: wprowadzono przygotowanie listy operatów do zakupu. Opcja ustawiana jest interaktywnie lub w pliku Gmw_odgik.cfg zmienną ODGIK_Out_ListaOperatow,
  • w opcjach wydruku (zaawansowane) wprowadzono możliwość włączenia zmiany kropki na przecinek w podanej liście obiektów).
Dział "Download"