wtorek, 29 kwietnia 2008

Wydawanie wypisów z ewidencji i nowa funkcjonalność


Od dzisiaj uruchomiono automatyczne wydawanie wypisów z ewidencji gruntów i budynków dla prac zgłoszonych drogą internetową również w Ośrodkach Dokumentacji w Wejherowie i Wołominie.

Ponadto iGeoMap wzbogacony został o nową funkcjonalność, jaką jest możliwość wyboru formatu wydruku mapy do zgłoszonej pracy (obecnie A4/A3).

Prosimy także o uwagi i komentarze dotyczące internetowego zgłaszania prac geodezyjnych

Formularz kontaktowy

poniedziałek, 28 kwietnia 2008

GEO-MAP 9.30

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.30. Najważniejsze ze zmian w oprogramowaniu dotyczą modułu ODGiK:
 • wprowadzono możliwość generowania wypisów z ewidencji gruntów i budynków dla obsługiwanych automatycznie prac geodezyjnych,
 • wprowadzono wpisywania do zgłoszenia prognozowanej liczby jednostek,
 • wprowadzono interpretację formatu papieru i koloru wydruku prac zgłaszanych przez Internet.

Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

Dział "Download"

środa, 23 kwietnia 2008

Automatyczne wydawanie wypisów z ewidencji gruntów i budynków

W powiatowych Ośrodkach Dokumentacji w Mińsku Mazowieckim i Ożarowie dla prac prawnych i inwentaryzacji budynków zgłoszonych drogą internetową uruchomiono automatyczne wydawanie wypisów z ewidencji gruntów i budynków.

Zapraszamy do serwisów internetowych ww. ośrodków:

wtorek, 15 kwietnia 2008

GEO-MAP 9.29

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.29. Najważniejsze ze zmian w oprogramowaniu dotyczą modułu Eksport DXF:
 • wprowadzono możliwość dodawania nazw obiektów do kodu w chwili zapisu warstwy zgodnych z kodami obiektów - opcja jest zapisywana w ustawieniach użytkownika,
 • zapis jak generowane są warstwy zapisytwany jest w ustawieniach użytkownika zamiast w pliku INI.

Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

Dział "Download"

Nowy serwis iGeoMap

Od początku roku 2008 dostępny jest serwis awarii wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych dla m. st. Warszawy. Serwis został przygotowany dla Biura Infrastruktury. Każdy się może z niego dowiedzieć o aktualnie występujących awariach i planowanej datcie ich usunięcia. Oprócz informacji opisowych dzięki zastosowaniu oprogramowania iGeoMap można uzyskać dokładne informacje o lokalizacji aktualnie występujących awarii. Istnieje także możliwość podejrzenia ich lokalizacji w Google Maps i Google Earth.

Adres strony internetowej:

poniedziałek, 14 kwietnia 2008

Zgłaszanie prac przez Internet również w Pruszkowie

Od dziś wprowadzamy dla Państwa wygody możliwość zgłaszania prac geodezyjnych z wykorzystaniem serwisu iGeoMap na terenie Miasta Brwinowa. Osoby zainteresowane korzystaniem z takiej możliwości prosimy o kontakt z Kierownikiem Ośrodka, Panem Markiem Skrokiem w celu podpisania stosownej umowy. Z uwagi na wprowadzanie mapy numerycznej w tym powiecie możliwość internetowego zgłaszania prac będzie z czasem rozszerzana o kolejne gminy.
Zapraszamy do serwisu internetowego: http://podgik.powiat.pruszkow.pl

poniedziałek, 7 kwietnia 2008

GEO-MAP 9.28

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.28. Najważniejsze zmiany w oprogramowaniu to:

 • zmieniono licencjonowanie modułów DTM PV i 3DV wprowadzając jeden moduł DTM
  bez podziałów, wszyscy użytkownicy mający dotąd licencję na DTM mają
  automatycznie PV i 3DV,
 • ODGIK: pytanie o hasło do zmiany NIP i NR Uprawnień pojawia się tylko w przypadku próby zmiany wykonawcy lub geodety uprawnionego, wprowadzono nowe opcje decydujące o sposobie prezentacji obiektów pochodzących z wektoryzacji (ODGIK_ColorDigMask, ODGIK_ColorDigValue),
 • w pliku STP pojawiła się informacja od kiedy plik jest zablokowany,
 • w poleceniu #ExportSQL wprowadzono UTF8 oraz możliwość podawania własnego
  SRID jako kolejnego parametru.
Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

Dział "Download"