poniedziałek, 26 lipca 2010

GEO-MAP 9.79

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.79.
 • przy eksporcie do pliku MAP wprowadzono możliwość automatycznego otwarcia pliku,
 • wprowadzono obiekt o kodzie 5221 - kompleks przydatności rolniczej (z odpowiednimi atrybutami i sposobem opisu),
 • usunięto aplikacje GEO-TRANS i Ewidencja gruntów z wykazu aplikacji.
   Dział "Download"

   czwartek, 22 lipca 2010

   Uruchomienie iMPA w gminie Pobiedziska

   W dniu dzisiejszym uruchomiono serwis "Internetowy Manager Punktów Adresowych" dla gminy Pobiedziska (powiat poznański) służący do nowoczesnego prowadzenia rejestru miejscowości, ulic i adresów w postaci elektronicznej. Informacje o aktualnej numeracji porządkowej trafiają również do Starostwa Powiatowego tworząc warstwę Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu.
   Portal adresowy dla obywateli dostępny jest pod adresem www.pobiedziska.punktyadresowe.pl.
   Więcej informacji o systemie i wdrożeniach dostępnych jest na stronie: www.punktyadresowe.pl.

   środa, 21 lipca 2010

   Prognoza pogody dla obszaru pracy geodezyjnej

   W bieżącym tygodniu dodaliśmy możliwość podglądu prognozy pogody na obszarze zgłoszonych prac geodezyjnych. Dane pogodowe pochodzą z serwisu Google i są pokazywane dla konkretnego obszaru. Opisana funkcjonalność działa w powiatach, w których wprowadzono PUWG 2000.
   Dodatkowo w przypadku, gdy użytkownik wskazał swoje położenie (w zakładce Ustawienia) wyświetla się godzina wschodu i zachodu Słońca w danym dniu, która jest obliczana dla wskazanej lokalizacji użytkownika.

   wtorek, 13 lipca 2010

   GEO-MAP 9.78

   Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.78.
   • wprowadzono nowy moduł GESUT z możliwością definiowania własnej struktury bazy,
   • zmodyfikowano sposób nadawania identyfikatorów budynków, tak aby pierwsze numery na działce uzyskiwały budynki mieszkalne (funkcja = m),
   • w eksporcie wprowadzono zapis w formacie SWDE/SWING (zapisywana jest redakcja przy działkach i granicznikach),
   • aktualizacja adresów serwisów WMS.
     Dział "Download"

     piątek, 9 lipca 2010

     Zamawianie wydruków mapy zasadniczej przez użytkowników niezarejestrowanych

     Zapraszamy do zapoznania się krótkim filmem pokazującym w jaki sposób można zamawiać wydruki mapy za pomocą serwisu iGeoMap. W tej chwili taka funkcjonalność została uruchomiona w powiatach: poznańskim, mińskim i warszawskim zachodnim.

     środa, 7 lipca 2010

     Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości w powiecie wołomińskim

     Pod koniec czerwca 2010 roku w powiecie wołomińskim został uruchomiony system GEO-RCiWN (Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości) oparty na technologii www.
     Na podstawie § 74 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. nr 38 z dnia 2 maja 2001 r. poz. 454) starosta prowadzi rejestr cen nieruchomości, określonych w aktach notarialnych oraz wartości nieruchomości, określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych. Na podstawie tego rozporządzenia, starosta odpłatnie udostępnia informacje objęte rejestrem.
     System GEO-RCiWN jest narzędziem w pełni realizującym opisane zadanie. Służy do prowadzenia bazy cen i wartości nieruchomości na podstawie zarejestrowanych aktów notarialnych i wycen rzeczoznawców oraz ich udostępniania. Dzięki współpracy z systemem informacji o terenie GEO-MAP, możliwa jest graficzna prezentacja zgromadzonych danych oraz ich powiązanie z danymi systemu GEO-MAP, gromadzonymi w PODGIK. System zapewnia jednoczesny dostęp do bazy cen i wartości nieruchomości wielu użytkownikom z wykorzystaniem internetu lub intranetu i umożliwia różnicowanie ich praw dostępu, w zależności od regulacji zawartych w umowach podpisanych z użytkownikami.

     Informacje dotyczące systemu GEO-RCiWN:

     wtorek, 6 lipca 2010

     Napisali o nas

     Za GeoForum (www.geoforum.pl):
     2 lipca 2010 - Interaktywna mapa powiatu poznańskiego
     „Wykorzystanie interaktywnej mapy powiatu poznańskiego do obsługi ludności, gmin i jednostek prowadzących działalność gospodarczą” było tematem seminarium naukowego, które odbyło się w ostatni wtorek, 29 czerwca w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. W spotkaniu zorganizowanym przez PODGiK uczestniczyło blisko siedemdziesiąt osób reprezentujących wielkopolskie starostwa, gminy powiatu poznańskiego oraz instytucje na co dzień zajmujące się tą tematyką. (więcej)
     5 lipca 2010 - Drugi dzień konferencji na Politechnice Gdańskiej
     Waldemar Izdebski prezentował technologię iGeoMap/ePODGiK służącą do publikacji danych zasobu oraz wspomagania codziennej pracy PODGiK i wykonawców geodezyjnych w zakresie zgłaszania prac geodezyjnych i automatyzacji procesu przygotowywania materiałów. Jak zapewniał dr Izdebski, w ciągu minionych 6 miesięcy 2010 roku zostało zgłoszonych ponad 17 tys. prac. (więcej)
     Źródło: GeoForum.pl

     poniedziałek, 5 lipca 2010

     Internetowy Manager Punktów Adresowych - serwis testowy

     Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami Internetowego Managera Punktów Adresowych. W tym celu założyliśmy testowy serwis test.punktyadresowe.pl, który po zalogowaniu na użytkownika test z hasłem test pozwala na przetestowanie wszystkich funkcji  iMPA.
     iMPA jest systemem służącym do prowadzenia bazy punktów adresowych. Moduł zapewnia jednoczesny dostęp do bazy punktów adresowych wielu użytkownikom ze zróżnicowanymi prawami dostępu oraz umożliwia automatyczne generowanie podstawowych dokumentów związanych z bieżącym prowadzeniem bazy punktów adresowych. Graficzna prezentacja punktów jest realizowana na tle danych publikowanych w serwisie iGeoMap.

     piątek, 2 lipca 2010

     Nowości w serwisie ePODGiK


     W dniu dzisiejszym wprowadzono dwie funkcje ułatwiające korzystanie z serwisu ePODGiK. Pierwsza z nich dotyczy możliwości zapamiętywania hasła użytkownika w przeglądarce internetowej. Nie trzeba za każdym razem wpisywać nazwy (numeru NIP) oraz hasła użytkownika a użytkownik jest zalogowany, aż do naciśnięcia przycisku "Wyloguj". W zakładce "Ustawienia/Ustawienia logowania" istnieje możliwość sterowania tą funkcją w zakresie włączenia lub wyłączenia jej a także ilości dni przez jaką przeglądarka ma pamiętać zalogowanego użytkownika. Aby korzystać z tej możliwości należy w przeglądarce mieć włączoną obsługę ciasteczek.
     Drugim usprawnieniem działania serwisu jest możliwość zdefiniowania położenia własnej lokalizacji, która służy do wyznaczania tras dojazdu do prac geodezyjnych. System automatycznie wyznacza na podstawie adresu firmy punkt startowy. Dodana funkcjonalność pozwala użytkownikowi na dokładne wskazanie markerem na mapie jego położenia. Możliwość edycji lokalizacji znajduje się w zakładce "Ustawienia", a następnie "Ustalenie punktu początkowego dla wyznaczania dojazdu".

     czwartek, 1 lipca 2010

     GEO-MAP 9.77

     Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.77.
     • przy eksporcie do DXF wprowadzono zasadę, że jeśli widoczność jakiegoś odcinka jest wyłączona to przy zapisie do DXF z wykorzystaniem pełnej symbologii linii odcinek ten jest pomijany, czyli niewidoczny.
       Dział "Download"