wtorek, 31 maja 2022

Nowe zapytanie tym razem o adresy

Szanowni Państwo, w związku z kolejną falą zapytań, tym razem dotyczącą numeracji adresowej (temat 1.5. "Adresy") jesteście Państwo tym razem proszeni o zgłoszenie zbioru EMUIA do EZiUDP. Pod wnioskiem jest też 4-punktowy zestaw zarzutów i po raz kolejny domniemanych naruszeń. 

Odpowiedź na ten wniosek, ze względu na personalizację w zakresie adresów usług, będzie dostępna dla Państwa po zalogowaniu w aplikacji iMPA jako nowy komunikat.

Odnosząc się do podanych pod wnioskiem rzekomych wątpliwości stwierdzamy, że przytoczone argumenty, w przypadku skierowania wniosku do użytkowników aplikacji iMPA firmy Geo-System świadczą o zwyczajnym braku zainteresowania wnioskowaną tematyką lub o wręcz złej woli wnioskodawcy. Jak wyjaśnimy poniżej, wnioskodawca nie sprawdził przedkładanych zarzutów, a jedynie przygotował kolejne ogólne pismo z zamiarem wysłania do setek gmin.

[aktualizacja 8.06.2022]  

We wnioskach pojawia się "post scriptum" na ostatniej stronie m.in. z fragmentami informacjami o walidowaniu plików i odniesieniami do odpowiedzi na skargę do Ministra Rozwoju i Technologii. Z tego wszystkiego istotne jest, że skarga na Głównego Geodetę Kraju została oddalona jako bezzasadna przez MRiT.

 

W dalszej części wpisu szczegółowe omówienie punktów:

piątek, 27 maja 2022

Kolejna informacja o przeprowadzonych badaniach i krótki komentarz do opinii wnioskodawcy

Część z Państwa poza kilkoma wnioskami otrzymała również "podsumowanie kampanii" w zakresie składanych wniosków, zaczynające się od słów:

W związku z zakończeniem badań dotyczących stanu usług danych przestrzennych z tematu 3.4 “Zagospodarowanie przestrzenne” oraz odpowiadając na pojawiające się pytania, pragnę Państwa poinformować o wynikach i wnioskach z badań, o których mowa powyżej.
 
gdzie wnioskodawca kreuje szereg wątpliwości i ogólnych zarzutów w zakresie bliżej nieokreślonej grupy samorządów
 
Wersja dla niecierpliwych:
 1. zwracamy uwagę, że tym razem to nie wniosek a informacja, nie trzeba reagować, mimo iż wnioskodawca chyba przez pomyłkę oczekuje odpowiedzi. 
 2. Większość zarzutów nie dotyczy użytkowników systemu eGmina, ze względu na podstawowe, niepasujące fakty - szczegóły poniżej. Skoro uwagi są do wszystkiego, to są do niczego.
 3. Takie badanie miałoby sens, gdyby wnioskodawca w trosce o prawidłowe działanie samorządów po uzyskaniu informacji od Państwa odniósł się konkretnie do rzekomych problemów w waszej gminie i przekazał je w postaci syntezy z przykładami waszych usług. Tymczasem opis uwag dotyczący nie wiadomo czego. W naszej ocenie  to osobiste opinie wnioskodawcy, do których każdy obywatel ma pełne prawo.

wtorek, 24 maja 2022

Rozbudowany komentarz do zapytań kierowanych do gmin w trybie dostępu do informacji publicznej i ponownionych wniosków.

[aktualizacja 25.05.2022 - dodano "Komentarz prawny"]

W związku z kontynuacją rozsyłania zapytań i kolejnych wniosków, nawet jeśli już udzielili Państwo odpowiedzi to pojawiają się nowe wnioski. Przypominamy, że znaczną część tematu zapytań omówiliśmy już w pierwszym wątku:

https://geo-system.blogspot.com/2022/04/komentarz-do-zapytan-kierowanych-do.html

Dodatkowo otrzymali Państwo "informację na temat badania usług", co omówiliśmy w oddzielnej, dłuższej informacji:

https://geo-system.blogspot.com/2022/05/usugi-danych-pzestrzennych-mozna-badac.html

Od dnia 23.05.2022 spływają do nas informacje, że niezależnie czy udzielono wcześniej odpowiedzi na dwa wnioski i niezależnie od treści odpowiedzi, otrzymujecie Państwo kolejny wniosek o następującej treści:

Komentarz prawny [25.05.2022]

W całej tej sytuacji zwrócić należy uwagę na kwestie prawne, a dokładnie brzmienie rozporządzenia w s. Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych z 2010r. Treść 2010, w którym znajdował się wzór zgłoszenia zbioru do ewidencji. Zgłoszenie nie zawiera adresów usług. Zatem wszystkie poprawne zgłoszenia zbiorów w okresie od 2013r. do grudnia 2018r. w zgłoszeniu rejestrującym nie miały adresów usług. W grudniu weszło w życie rozporządzenie zmieniające Treść 2018 gdzie dodano już adresy usług. Stąd zapewne sytuacje, w których niektóre z gmin, które zgłosiły zbiory samodzielnie (bez upoważnienia) i przekazały kopię zgłoszenia z ePUAP mimo tego dostały zapytanie jak wyżej. Czyli mimo zrealizowania poprawnie wniosku, zostały ponownie zarzucone zapytaniem.

 Jak zareagować?

1) Jeśli podano kontakt telefoniczny to koniecznie wpiszcie numer telefonu w wyszukiwaniu google (bez myślników) i sprawdźcie jaką instytucję reprezentuje osoba pod takim numerem telefonu.

Zadzwońcie Państwo na numer podany w zgłoszeniu, zapytajcie o:

- imię i nazwisko rozmówcy (porównajcie, czy jest zgodne z wnioskodawcą)

- niech osoba wyjaśnić na czym polega "aktualne i poprawne zgłoszenie zbioru danych"

- jakie konkretnie zarzuty (np. w zakresie dyscypliny finansów publicznych") są Państwu stawianie. Oczywiście koniecznie z podaniem podstaw prawnych.

Proponujemy również poprosić, aby wnioskodawca przesłał droga e-mail uwagi konkretnie do Państwa zbiorów i usług, a nie filmiki badania czegoś innego. Będzie możliwość odniesienia się merytorycznie do zarzutów.

Jak odpowiedzieć na wniosek:

2) Jeśli przesyłali już Państwo kopię upoważnienia na poprzedni wniosek (patrz punkt 6) to należy odpowiedzieć w sposób następujący:

"Udzielono już informacji w przedmiotowym zakresie, zatem wniosek pozostaje bezzasadny. Informowano już, że nie jesteśmy w posiadaniu zgłoszenia, gdyż zostało ono wykonane na podstawie upoważnienia przez podmiot trzeci. Obowiązek udostępniania informacji publicznej przez władze publiczne, i inne podmioty wykonujące zadania publiczne, nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie (wyrok NSA z 20 listopada 2003 r., II SAB 372/03). Uzupełniając, zgodnie z wyrokiem II SAB/Go 2/22 WSA w Gorzowie Wielkopolskim organ może poprzestać na pisemnym zawiadomieniu wnioskodawcy, gdy nie jest podmiotem zobowiązanym w świetle art. 4 u.d.i.p., gdy żądana informacja nie stanowi informacji publicznej lub gdy nie dysponuje on przedmiotową informacją."

3) Jeśli natomiast nie udostępniali Państwo jeszcze kopii upoważnienia to należy odpowiedzieć zgodnie z poniższym wzorcem:

"Zgłoszenie do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych zostało wykonane dd.mm.rrrr roku przez spółkę Geo-System Sp. z o.o. na podstawie udzielonego spółce upoważnienia. Ze strony tutejszego urzędu nie było generowane zgłoszenie i urząd nie jest w posiadaniu takowego. Wszystkie czynności, w tym utworzenie i przekazanie zgłoszenia do EZiUDP  wykonała w naszym imieniu spółka na podstawie udzielonego upoważnienia.

Jednocześnie w odpowiedzi na wniosek przekazuję kopię przekazanego spółce upoważnienia.

Dodatkowo informuję, że w zawartej umowie na wdrożenie i utrzymanie zbiorów i usług w zakresie zagospodarowania przestrzennego nie występuje oddzielny zapis o upoważnieniu."

i załączyć kopię upoważnienia - jeśli takiej nie posiadacie, prosimy o kontakt.

 

 

 

czwartek, 19 maja 2022

Usługi danych przestrzennych można badać, ale należy to robić z głową

W odniesieniu do trwającej od pewnego czasu kampanii zapytań do gmin w trybie dostępu do informacji publicznej, o której pisaliśmy wcześniej znany jest już prawdopodobny finał. W kolejnym kroku wnioskodawca przesłał już do wielu urzędów informację, jakoby prowadził badania na temat stanu usług i opracował wyniki tych badań. Oczywiście wyniki badań są "zatrważające".

Wersja krótka dla niecierpliwych:

Użytkownicy systemów e-mapa.net z modułami iGeoPlan lub iMPZP powinni wiedzieć, że:

 1. nie musicie Państwo odpisywać już nic na przesłaną informację,
 2. niezależnie od treści i daty zawartych umów mają Państwo zrealizowane zgodnie z prawem i obowiązującymi standardami technicznymi wszystkie wymagania wynikające z ustaw i rozporządzeń,
 3. Geo-System Sp. z o.o. realizuje w ramach usługi wsparcia i nadzoru szereg czynności, co jest wyczerpująco opisane na stronie: https://www.punktyadresowe.pl/index.php?strona=oferta,
 4. nawiązując do kierowanych wniosków - wszystkie Państwa zbiory i usługi były i są zgłoszone poprawnie i ujawnione przez GUGiK w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych. Taka sytuacja ma miejsce od co najmniej 2013 r. kiedy wykonywaliśmy pierwsze zgłoszenia zbiorów,
 5. usługi mimo różnych uwag i prób udowadniania działają prawidłowo. Celowy dobór wadliwych narzędzi mających udowodnić tezę tego nie zmieni.
[szczegóły w dalszej części wpisu]

wtorek, 17 maja 2022

Startuje rejestracja na VII Konferencję Techniczną „Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK"

Serdecznie zapraszamy na VII edycję konferencji technicznej pt.: „Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK”. Konferencja odbędzie się w dniach 14-16 września 2022 r., tak jak w latach poprzednich w Centrum Konferencyjnym Warszawianka w Jachrance.

W tym roku konferencja objęta została patronatem Głównego Geodety Kraju. Ponadto Patronat medialny nad konferencją objęły Miesięcznik Geodeta oraz Przegląd Geodezyjny i Magazyn Nowa Geodezja.


Zapisy i szczegóły związane z konferencją dostępne są na stronie internetowej:
 
 
Koszt konferencji z noclegiem, wyżywieniem i wszystkimi materiałami wynosi 800,00 zł + 23% VAT w przypadku zakwaterowania w pokoju dwuosobowym lub 1.190,00 zł + 23% VAT w przypadku pokoju jednoosobowego.

Konferencja przeznaczona jest dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę o nowoczesnych technologiach stosowanych do prowadzenia zasobu i jego udostępniania w Internecie. Podczas tegorocznej konferencji przewidziano w pierwszym dniu warsztaty szkoleniowe obejmujące tematykę:
 • automatyzacji obsługi prac geodezyjnych,
 • automatyzacji obsługi prowadzenia narad koordynacyjnych,
 • usług sieciowych i ich wykorzystania,
 • nowoczesnych technologii i wykorzystaniu usług centralnych w usprawnieniu prowadzeniu baz EGiB
 • portali mapowych i danych przestrzennych,
 • Profilu Zaufanego i jego zastosowania,
 • płatności internetowych.

Sesje referatowe odbywające się w drugim i trzecim dniu zostały podzielone na trzy główne bloki tematyczne:
 • „Nowoczesne technologie w PODGiK”,
 • „Aspekty prawne funkcjonowania PZGiK”,
 • „Dobre praktyki wykorzystania danych przestrzennych przez obywateli i instytucje”.
O szczegółowych zagadnieniach poruszanych w sesjach referatowych poinformujemy w najbliższym czasie.

środa, 11 maja 2022

Wypisy online z MPZP w mieście i gminie Rawicz

Miasto i Gmina Rawicz z województwa wielkopolskiego to kolejny z samorządów, które w swoim portalu mapowym rawicz.e-mapa.net pozwalają na zamówienie wypisu i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranej działki ewidencyjnej.Usługa jest dostępna dla każdego obywatela i funkcjonuje w trybie 24/7, a dokument wypisu/wyrysu można uzyskać w kilka minut. Jest to możliwe dzięki wdrożeniu technologii iGeoPlan (plany zagospodarowania są w postaci wektorowej w bazie danych) oraz wykorzystaniu płatności internetowych.

Rawicz to kolejna jednostka samorządu, oferująca tego rodzaju funkcjonalność. Pozostałe urzędy miast i gmin, w których działa ta usługa to: