wtorek, 24 stycznia 2012

Badanie relacji między atrybutami tego samego obiektu w GEO-MAP

W GEO-MAP można zaznaczyć do bloku obiekty, których atrybuty spełniają określone między sobą relację. Najprostszym przykładem wykorzystania będzie znalezienie obiektów, których Atrybut 1 (A1) będzie taki sam jak Atrybut 2.
Weźmy dwa obiekty, których atrybuty przedstawiają się następująco: obiekt pierwszy ma Atrybut 1 ustawiony na wartość "A", Atrybut 2 na wartość "B", drugi z badanych obiektów ma Atrybut 1 ustawiony na wartość "B", Atrybut 2 też na wartość "B".

Upewniając się, że nie mamy żadnych obiektów w bloku wchodzimy do menu Blok i wybieramy pozycję Informacje o bloku lub korzystamy ze skrótu klawiaturowego Ctrl+O.
W wyświetlonym oknie dialogowym wybieramy pozycję Selekcja >>.
W oknie selekcji obiektów w warunkach dotyczących atrybutów uzupełniamy następujące pozycje: Atrybut A1 równe =$A2 (jak na rysunku powyżej). Po kliknięciu przycisku OK do bloku zostaną zaznaczone obiekty, których Atrybut 1 będzie równy Atrybutowi 2.

poniedziałek, 23 stycznia 2012

Geo-System wyróżniony przez "Geodetę"

W tradycyjnym podsumowaniu najważniejszych geodezyjnych wydarzeń ubiegłego roku dostaliśmy PLUSA od miesięcznika "Geodeta" za wdrożenie managera punktów adresowych w 140 miastach i gminach. Dziękujemy!

poniedziałek, 2 stycznia 2012

Powiat miński w kw.info.pl

Do serwisu kw.info.pl służącego do internetowego udostępniania numerów ksiąg wieczystych na podstawie numerów działek ewidencyjnych włączyliśmy dziś (2 stycznia) powiat miński.

W 2011 roku przy pomocy serwisu zakupiono 400 numerów ksiąg wieczystych, natomiast od początku jego funkcjonowania wykonano ponad 600 zapytań. W minionym 2011 roku do usługi włączono 3 kolejne powiaty. Powiat miński jest czwartym, po legionowskim, pruszkowskim i warszawskim zachodnim, powiatem w województwie mazowieckim włączonym do tej usługi.

Obecnie w serwisie można korzystać z danych udostępnianych przez starostwa powiatów: drawskiego, legionowskiego, mińskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego, wejherowskiego, kościerskiego oraz przez miasto Chełm.

Na obszarach gmin wykorzystujących system iMPA do prowadzenia ewidencji numeracji adresowej istnieje możliwość lokalizacji działek na podstawie adresu dzięki funkcji Ustaw mapę na adres.