wtorek, 24 stycznia 2012

Badanie relacji między atrybutami tego samego obiektu w GEO-MAP

W GEO-MAP można zaznaczyć do bloku obiekty, których atrybuty spełniają określone między sobą relację. Najprostszym przykładem wykorzystania będzie znalezienie obiektów, których Atrybut 1 (A1) będzie taki sam jak Atrybut 2.
Weźmy dwa obiekty, których atrybuty przedstawiają się następująco: obiekt pierwszy ma Atrybut 1 ustawiony na wartość "A", Atrybut 2 na wartość "B", drugi z badanych obiektów ma Atrybut 1 ustawiony na wartość "B", Atrybut 2 też na wartość "B".

Upewniając się, że nie mamy żadnych obiektów w bloku wchodzimy do menu Blok i wybieramy pozycję Informacje o bloku lub korzystamy ze skrótu klawiaturowego Ctrl+O.
W wyświetlonym oknie dialogowym wybieramy pozycję Selekcja >>.
W oknie selekcji obiektów w warunkach dotyczących atrybutów uzupełniamy następujące pozycje: Atrybut A1 równe =$A2 (jak na rysunku powyżej). Po kliknięciu przycisku OK do bloku zostaną zaznaczone obiekty, których Atrybut 1 będzie równy Atrybutowi 2.