wtorek, 28 września 2010

Uruchomienie iMPA w mieście Piastów

W dniu dzisiejszym uruchomiono serwis "Internetowy Manager Punktów Adresowych" dla miasta Piastów (powiat pruszkowski) służący do nowoczesnego prowadzenia rejestru miejscowości, ulic i adresów w postaci elektronicznej. Informacje o aktualnej numeracji porządkowej trafiają również do Starostwa Powiatowego tworząc warstwę Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu.
Portal adresowy dla obywateli dostępny jest pod adresem www.piastow.punktyadresowe.pl.
Więcej informacji o systemie i wdrożeniach dostępnych jest na stronie: www.punktyadresowe.pl.

środa, 22 września 2010

Uruchomienie iMPA w mieście i gminie Brwinów

W dniu dzisiejszym uruchomiono serwis "Internetowy Manager Punktów Adresowych" dla miasta i gminy Brwinów (powiat pruszkowski) służący do nowoczesnego prowadzenia rejestru miejscowości, ulic i adresów w postaci elektronicznej. Informacje o aktualnej numeracji porządkowej trafiają również do Starostwa Powiatowego tworząc warstwę Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu.
Portal adresowy dla obywateli dostępny jest pod adresem www.brwinow.punktyadresowe.pl.
Więcej informacji o systemie i wdrożeniach dostępnych jest na stronie: www.punktyadresowe.pl.

Szybka wektoryzacja pikiet i edycja wysokości punktów w GEO-MAP

Zadanie 1
Należy szybko zwektoryzować pikiety wysokościowe na podstawie rastra mapy zasadniczej.
Krok pierwszy to wejście do tworzenia pikiet wysokościowych. Wchodzimy do menu "Twórz", a następnie wybieramy pozycję "Przez wskazanie punktów" (można skorzystać też ze skrótu klawiaturowego T).
Wybieramy właściwy kod obiektu (w naszym przypadku posłuży 1812 - pikieta do 0.1m). Wskazujemy prawym przyciskiem myszy (punkt swobodny). 
W celu podania wysokości tego punktu należy w menu "Edycja" (dostępnym tylko w trakcie tworzenia obiektów) pozycję "Operacje na aktywnym punkcie obiektu", a następnie "Edycja wysokości" - można też skorzystać ze skrótu klawiaturowego H.
Istnieje możliwość automatycznego wyświetlenia okna wprowadzania wysokości w zaraz po wstawieniu nowego punktu. W tym celu, będąc cały czas w "tworzeniu nowego obiektu", z menu "Edycja" wybieramy pozycję "Edycja wysokości ostatniego punktu" (lub korzystamy ze skrótu klawiaturowego Shift+H).
W zależności od potrzeb z listy rozwijanej należy wybrać jedną z pozycji. Aby wyłączyć każdorazowe wprowadzanie wysokości należy wybrać pozycję "Na życzenie".
Do wykonania powyższych czynności wystarczy GEO-MAP z modułem GEO-RASTER (do obsługi rastrów) - nie wymaga modułu GEO-DTM.

piątek, 17 września 2010

Zamiana frazy w GEO-MAP

W poniższym artykule opiszemy możliwości "Zamiany frazy", z menu Blok > Operacje na atrybutach w GEO-MAP, na podstawie kilku prostych przykładów.
Zadanie 1
Chcemy zamienić znak "/" występujący atrybucie 2 obiektów znajdujących się w bloku na spację.
W tym celu zaznaczamy obiekty do bloku, których wartość atrybutu ma zostać zmodyfikowana. Następnie wybieramy z menu Blok pozycję Operacje na atrybutach a następnie Zamiana frazy (możemy skorzystać także ze skrótu klawiaturowego Ctrl+F).
W oknie "Zamiana frazy" wpisujemy znak / w pole "Frazę", z listy rozwijanej wybieramy A2 (Atrybut 2 - ten w którym będzie dokonywana zamiana), w polu "zamień na" wpisujemy #32. Fraza #32 oznacza 32 kod ASCII, który w naszym przypadku jest kodem spacji.
Po naciśnięciu OK, możemy sprawdzić czy program dokonał zmiany w wartości atrybutu.
Zadanie 2
Chcemy usunąć wszystkie znaki przed znakiem "/" w atrybucie 2 dla obiektów znajdujących się w bloku.
Wyjściowa wartość naszego atrybutu ma postać "ABC/XYZ". W wyniku przeprowadzonych przez nas operacji zostaną obcięte wszystkie znaki przed "/". W tym celu zaznaczamy obiekty do bloku, których wartość atrybutu ma zostać zmodyfikowana. Następnie wybieramy z menu Blok pozycję Operacje na atrybutach a następnie Zamiana frazy (możemy skorzystać także ze skrótu klawiaturowego Ctrl+F).
W oknie "Zamiana frazy" wpisujemy znak ^/ w pole "Frazę", z listy rozwijanej wybieramy A2 (Atrybut 2 - ten w którym będzie dokonywana zamiana), w polu "zamień na" zostawiamy pustą wartość. Symbol ^ (można go uzyskać na klawiaturze poprzez kombinację klawiszy Shift+6) zastępuje dowolny ciąg znaków.
Po naciśnięciu OK, możemy sprawdzić czy program dokonał zmiany w wartości atrybutu. Aby usunąć wszystkie znaki za / należy w oknie zamiany frazy wpisać kombinację /^.
Więcej informacji dotyczące obsługi systemu GEO-MAP znajdą Państwo na stronie pomocy technicznej: http://faq.geo-system.com.pl.

środa, 15 września 2010

GEO-MAP 9.81

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.81.
 • wprowadzono dwie nowe metody pozyskania obiektów: dane branżowe i aparatura,
 • zmiany w znakach umownych bibliotek K1 i GEO-MAP:
  • usunięto symbol zapory (1362 i 3362),
  • zmieniono symbol zapory (2632) na zgodny z Instrukcją K-1,
  • zmieniono znak zapory (5632) na zgodny z Instrukcją K-1,
  • dodano znak molo-symbol (4635),
  • zmieniono znak 5636 - obrys wału ochronnego, grobli - tak aby linia obrysu była niewidoczna,
  • dodano znak 5637 (korona wału ochronnego, grobli) z niewidoczną linią obrysu,
  • wprowadzono nowy znak 1631 (symbol jazu),
  • zmieniono znak 4631 (jaz),
  • wprowadzono nowy kod 1638 - symbol wodospadu,
  • wprowadzono nowy kod 4638 - wodospad.
   Dział "Download"

   czwartek, 9 września 2010

   Uruchomienie iMPA w mieście i gminie Błonie

   W dniu dzisiejszym uruchomiono serwis "Internetowy Manager Punktów Adresowych" dla miasta i gminy Błonie (powiat warszawski zachodni) służący do nowoczesnego prowadzenia rejestru miejscowości, ulic i adresów w postaci elektronicznej. Informacje o aktualnej numeracji porządkowej trafiają również do Starostwa Powiatowego tworząc warstwę Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu.
   Portal adresowy dla obywateli dostępny jest pod adresem www.blonie.punktyadresowe.pl.
   Więcej informacji o systemie i wdrożeniach dostępnych jest na stronie: www.punktyadresowe.pl.

   Konferencja w Wiśle

   W dniu 9 września 2010 w czasie Konferencji w Wiśle "Rola służby geodezyjnej i kartograficznej w tworzeniu polskiej infrastruktury informacji przestrzennej" zostanie zaprezentowany referat pt "Analiza możliwości wykorzystania usług sieciowych we wspomaganiu pracy administracji samorządowej". Zaprezentuje go dr inż. Waldemar Izdebski - Prezes naszej firmy - w czasie VI sesji referatowej o godz. 15:30.
   Strona internetowa konferencji: http://www.wodgik.katowice.pl/konferencja/2010/

   Mapa zasadnicza powiatu warszawskiego zachodniego w serwisie WMS

   W dniu 3 września 2010 roku został uruchomiony serwis WMS zawierający mapę zasadniczą z obszaru powiatu warszawskiego zachodniego. Dostęp do przeglądania treści mapy zasadniczej jest nieograniczony i możliwy z poziomu iGeoMap, iGeoSIP oraz dowolnego oprogramowania, w którym istnieje funkcja przeglądania danych serwisów Web Map Service.

   czwartek, 2 września 2010

   Uruchomienie iMPA w mieście i gminie Tłuszcz

   W dniu dzisiejszym uruchomiono serwis "Internetowy Manager Punktów Adresowych" dla miasta i gminy Tłuszcz (powiat wołomiński) służący do nowoczesnego prowadzenia rejestru miejscowości, ulic i adresów w postaci elektronicznej. Informacje o aktualnej numeracji porządkowej trafiają również do Starostwa Powiatowego tworząc warstwę Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu.
   Portal adresowy dla obywateli dostępny jest pod adresem www.tluszcz.punktyadresowe.pl.
   Więcej informacji o systemie i wdrożeniach dostępnych jest na stronie: www.punktyadresowe.pl.