piątek, 29 października 2010

Internetowy Manager Punktów Adresowych uzyskał pozytywną opinię Urzędu Statystycznego

Z satysfakcją informujemy, że Internetowy Manager Punktów Adresowych uzyskał z Urzędu Statystycznego w Warszawie pozytywną rekomendację jako oprogramowanie do prowadzenia numeracji adresowej w gminach.
Urząd Statystyczny w Warszawie podkreśla w treści swojego pisma ogromne korzyści wynikające z możliwości współpracy z gminami, które przekazują swoje dane dotyczące numeracji porządkowej nieruchomości z systemu iMPA do urzędów statystycznych na potrzeby Krajowego Rejestru Podziału Terytorialnego Kraju. Pełną treść otrzymanego przez nas pisma zamieszczamy poniżej.
Zapraszany do serwisu PunktyAdresowe.pl

Uruchomienie iMPA w gminie Dopiewo

W dniu dzisiejszym uruchomiono serwis "Internetowy Manager Punktów Adresowych"  dla gminy Dopiewo (powiat poznański) służący do nowoczesnego prowadzenia rejestru miejscowości, ulic i adresów w postaci elektronicznej. Informacje o aktualnej numeracji porządkowej trafiają również do Starostwa Powiatowego tworząc warstwę Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu.
Portal adresowy dla obywateli dostępny jest pod adresem http://dopiewo.punktyadresowe.pl/.
Więcej informacji o systemie i wdrożeniach dostępnych jest na stronie: www.punktyadresowe.pl.

środa, 27 października 2010

GEO-MAP 9.82

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.82.
 • wprowadzono pozyskanie rzędu granicy w eksporcie do pliku SWING na podstawie kodów obiektów: 5210, 5211, 5212, itd.,
 • wprowadzono generowanie wypisów dla budynków przy pracach geodezyjnych,
 • dodano kod 5318 do listy kodów wpływających na pole zabudowy,
 • wprowadzono inny rodzaj słownika dla atrybutu oparty o zasadę nazwa=wartość,
 • zmiany w znakach umownych bibliotek K1 i GEO-MAP dodano obiekty:
  • 1471 - oznaczenie placu sportowego,
  • 1472 - oznaczenie placu gier i zabaw,
  • 1474 - oznaczenie ogródka działkowego,
  • 4639 - bród,
  • 4611 - symbol rzeki,
  • 4612 - symbol strumienia,
 • zmiany w znakach umownych bibliotek K1 i GEO-MAP dodano obiekty (przynależność do sieci określona jest w Atrybucie 1 - A1):
  • 1704 - właz prostokątny,
  • 1705 - właz kwadratowy,
  • 1706 - właz okrągły,
  • 1707 - zasuwa liniowa,
  • 1708 - kratka wywietrznika,
  • 1709 - szafa sterownicza przewodu.
   Dział "Download"

   Uruchomienie iMPA w mieście i gminie Ożarów Mazowiecki

   W dniu dzisiejszym uruchomiono serwis "Internetowy Manager Punktów Adresowych"  dla miasta i gminy Ożarów Mazowiecki (powiat warszawski zachodni) służący do nowoczesnego prowadzenia rejestru miejscowości, ulic i adresów w postaci elektronicznej. Informacje o aktualnej numeracji porządkowej trafiają również do Starostwa Powiatowego tworząc warstwę Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu.
   Portal adresowy dla obywateli dostępny jest pod adresem http://ozarowmazowiecki.punktyadresowe.pl/.
   Więcej informacji o systemie i wdrożeniach dostępnych jest na stronie: www.punktyadresowe.pl.

   wtorek, 26 października 2010

   Zarządzanie wartościami atrybutów w GEO-MAP

   W niniejszym artykule pokrótce zostaną opisane możliwości funkcji zarządzania wartościami atrybutów.
   Funkcja zarządzania wartościami atrybutów umożliwia wykonywanie operacji na atrybutach: A1, A2, A3, A4, A5, A6 oraz TX (Uwagi). Aby wejść do ww. opcji należy po dodaniu obiektów do Bloku z menu Blok wybrać Operacje na atrybutach, następnie Zarządzanie wartościami atrybutów i interesujący nas atrybut.
   Po wykonaniu tej operacji pojawi się okno "Lista wartości atrybutu". W zależności od tego, na który atrybut się zdecydowaliśmy w pasku tytułowym okna pojawi się jego nazwa. Na liście pojawią się wartości konkretnego atrybutu dla wszystkich obiektów w bloku (nawet o różnych kodach). Poniżej listy mamy informację "Liczba", która wskazuje liczbę unikalnych wartości wybranego atrybutu dla obiektów w bloku. Jeżeli na liście pojawiła się pozycja "#PustaWartość", to oznacza iż istnieją obiekty, których atrybut jest pusty.
   Jeżeli chcemy zmienić jedną wartość atrybutu na inną dla wszystkich obiektów w bloku, klikamy prawym przyciskiem myszy na wartość atrybutu, którą chcemy zmienić i wybieramy pozycję "Edytuj".
   W oknie dialogowym "Edycja" wpisujemy nową wartość atrybutu i zatwierdzamy przyciskiem OK.
   Aby uzyskać informację o ilości obiektów w bloku, których wybrany atrybut przyjmuje konkretną wartość klikamy prawym przyciskiem myszy na wybraną wartość i wybieramy pozycję "Podaj liczbę obiektów".
   W celu uzyskania informacji o liczbie wystąpień dla wszystkich wartości atrybutu z menu kontekstowego wybieramy "Liczby wystąpień" (nie ma znaczenia, która wartość atrybutu będzie zaznaczona). W wyniku otrzymujemy plik tekstowy, który zawiera informacje w formacie: wartość_atrybutu=liczba_wystąpień.
   Zamiana wartości atrybutów z użyciem pliku słownikowego
   Opcja "Zamień na podstawie pliku" pozwala na jednoczesną zamianę wielu wartości na nowe.
   Pierwszą czynnością jest przygotowanie pliku słownika. Aby ułatwić sobie pracę korzystamy z przycisku "Przekazanie listy do edytora tekstu".
   Na podstawie tego pliku przygotowujemy plik słownika, w którym każda jedna linia odpowiada za konkretną zmianę jednej wartości na drugą. Każda linia ma format: stara_wartość=nowa_wartość (przykład na rysunku powyżej). Tak przygotowany plik należy zapisać w wybranym przez siebie miejscu (Plik > Zapisz jako...).
   Po przygotowaniu pliku z menu kontekstowego wybieramy pozycję "Zamień na podstawie pliku". W oknie dialogowym wyszukujemy utworzony wcześniej plik słownikowy i naciskamy "Otwórz". W wyniku powinniśmy otrzymać komunikat o powiązaniu wszystkich obiektów z plikiem słownikowym (rysunek powyżej). Jeżeli jednak w pliku słownikowym nie wszystkim starym pozycjom nadano ich nowe odpowiedni wyświetli się komunikat o ilości obiektów bez powiązania z plikiem słownikowym (rysunek poniżej).
   Operacja zamiany kolejności wyrazów pozwala zamienić kolejnością wyrazy rozdzielone znakiem spacji. W wyniku operacji pierwszy wyraz staje się ostatnim. Przykład: wartość "ulica Krucza" zostanie zamieniona na "Krucza ulica". Aby przeprowadzić tą operację wybieramy z menu kontekstowego pozycję "Zamień kolejność wyrazów" na interesującej nas wartości atrybutu. W przypadku, gdy w atrybucie znajdują się np. 3 wyrazy (ciągi znaków rozdzielone spacjami) pierwszy zostanie przesunięty na koniec, przykład: "Ala ma kota" zostanie zamienione na "ma kota Ala".

   piątek, 15 października 2010

   Serwer metadanych

   Dzisiaj uruchomiono serwer katalogowy metadane.podgik.pl skupiający metadane dotyczące powiatowych zbiorów danych przestrzennych oraz usługę, dzięki której geodeci powiatowi mogą w prosty sposób wygenerować wymagane przepisami metadane. Usługa działa w oparciu o portal podgik.pl. Powiat musi być zarejestrowany w serwisie podgik.pl i mieć uzupełnione dane adresowe oraz ankietę opisującą prowadzony zasób.
   Dostęp do publikacji metadanych jest płatny i wynosi 2.000,00+22%VAT od powiatu na okres jednego roku. W tym czasie możliwa jest wielokrotna modyfikacja i publikacja metadanych. Wygenerowane metadane zostaną zarejestrowane na serwerze katalogowym firmy Geo-System. Dodatkowo istnieje możliwość wygenerowania metadanych w postaci XML w celu przekazania ich do innych instytucji np. do GUGiK.
   Szczegółowy opis usługi znajduje się na stronie metadane.podgik.pl.

   W chwili obecnej na serwerze znajdują się metadane dla powiatów wykorzystujących technologię iGeoMap. Do publikacji metadanych obliguje powiaty Ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (Rozdział 8 Art. 29 pkt. 1), zgodnie z która metadane powinny być opublikowane w terminie do 3 grudnia 2010r.

   Artykuł w Geodecie o udostępnianiu zasobu

   W najnowszym numerze miesięcznika "Geodeta" ukazał się artykuł Waldemara Izdebskiego pt. "Dla ośrodka i wykonawcy", w którym opisana została technologia udostępniania danych w Internecie w oparciu o serwis iGeoMap/ePODGiK. Zapraszamy do lektury.
   Fragment artykułu na Geoforum.pl

   środa, 13 października 2010

   Numery Ksiąg Wieczystych z powiatu pruszkowskiego w Internecie

   Dzisiaj do serwisu kw.info.pl służącego do internetowego udostępniania numerów Ksiąg Wieczystych na podstawie numerów działek ewidencyjnych włączyliśmy powiat pruszkowski.
   Obecnie w serwisie można korzystać z danych 3 powiatów (poznańskiego, warszawskiego zachodniego i pruszkowskiego). W najbliższym czasie planowane jest włączenie innych powiatów. Na podstawie informacji uzyskanych z serwisu można następnie skorzystać z uruchomionego w ostatnim czasie przez Ministerstwo Sprawiedliwości portalu ekw.ms.gov.pl, udostępniającego informacje z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych.

   wtorek, 12 października 2010

   Uruchomienie iMPA w mieście Wejherowo

   W dniu dzisiejszym uruchomiono serwis "Internetowy Manager Punktów Adresowych"  dla miasta Wejherowo, służący do nowoczesnego prowadzenia rejestru miejscowości, ulic i adresów w postaci elektronicznej. Informacje o aktualnej numeracji porządkowej trafiają również do Starostwa Powiatowego tworząc warstwę Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu.
   Portal adresowy dla obywateli dostępny jest pod adresem mwejherowo.punktyadresowe.pl.
   Więcej informacji o systemie i wdrożeniach dostępnych jest na stronie: www.punktyadresowe.pl.

   poniedziałek, 11 października 2010

   Trzecie urodziny ePODGiKu

   Statystyka prac zgłoszonych w 2010 roku
   Dzisiaj mija 3 rocznica uruchomienia internetowego zgłaszania prac geodezyjnych w technologii iGeoMap/ePODGiK. Do tej pory zgłoszono łącznie, we wszystkich ośrodkach dokumentacji wykorzystujących technologię, 63390 prac geodezyjnych. Serwis wykorzystywany jest obecnie w 9 Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zarejestrowanych jest w nim obecnie 777 firm oraz 1280 geodetów uprawnionych. Ze wstępnych szacunków wynika, że w obecnym roku w serwisie  zgłoszonych zostanie łącznie ok. 40.000 prac geodezyjnych. Miesięczny rozkład prac z ostatnich 12 miesięcy przedstawia załączony wykres.
   Średnio we wszystkich ośrodkach dokumentacji wykorzystujących technologię ePODGiK drogą internetową zgłaszanych jest już prawie 60% ogółu prac geodezyjnych. Szczegółowy rozkład w poszczególnych ośrodkach przedstawiono na wykresie.

   Przydatne funkcje przy pracy z ewidencją gruntów

   ZADANIE 1
   Na podstawie geometrii działki należy utworzyć punkty graniczne.

   W naszym przykładzie posłużymy się jedną działką, lecz operacje mogą być wykonywane dla wielu obiektów (Blok).
   Zaznaczamy działkę do bloku (można kliknąć na nią, aby stała się obiektem aktywnym a następnie wciskamy klawisz B). Po dodaniu do Bloku obiekt powinien zmienić kolor.
   Z menu Blok wybieramy pozycję Tworzenie nowych obiektów, a następnie w punktach załamania.
   W oknie dialogowym Tworzenie obiektów podajemy:

   • kod tworzonych obiektów - 1246 (kod granicznika),
   • przepisać atrybuty - pozostawiamy puste, zaznaczenie spowodowałoby skopiowanie atrybutów z obiektów, na podstawie których graniczniki zostaną utworzone (nawet w przypadku, gdy chcemy aby numery punktów tworzonych graniczników były tożsame z numeracją punktów załamania działki nie jest wymagane zaznaczenie tej opcji),
   • przepisać położenie punktów opisów - postawiamy puste, zaznaczenie spowodowałoby skopiowanie położenia punktów opisów,
   • zaznaczać wykorzystane - pozostawiamy puste lub zaznaczone, zaznaczenie spowodowałoby dodanie nowych obiektów (tworzonych graniczników) do bloku,
   • nie tworzyć nowych jeśli istnieją - wpisujemy 1???, w przypadku gdy w punkcie załamania obiektu w bloku istnieje obiekt o masce kodu 1??? nowy obiekt nie jest tworzony. W zależności od potrzeb można wpisać dowolną maskę obiektów punktowych.
   Wynik operacji tworzenia graniczników
   ZADANIE 2
   Na podstawie geometrii działek należy utworzyć czołówki.

   Zaznaczamy działkę do bloku (można kliknąć na nią, aby stała się obiektem aktywnym a następnie wciskamy klawisz B). Po dodaniu do Bloku obiekt powinien zmienić kolor.
   Następnie z menu Blok wybieramy pozycję Tworzenie nowych obiektów a następnie z rozbicia na odcinki.
   W oknie dialogowym Tworzenie obiektów ustawiamy następuje parametry:
   • kod tworzonych obiektów: 2129 (czołówka obliczona),
   • przepisać położenie punktów opisów - postawiamy puste, zaznaczenie spowodowałoby skopiowanie położenia punktów opisów,
   • zaznaczać wykorzystane - pozostawiamy puste lub zaznaczone, zaznaczenie spowodowałoby dodanie nowych obiektów (tworzonych czołówek) do bloku.
   Wynik operacji tworzenia czołówek
   UWAGA! Jeżeli nie widać opisów czołówek należy zmienić skalę opracowania na większą (menu Plik > Właściwości > Zakres opracowania lub Ctrl+F5).

   piątek, 8 października 2010

   Nowy podręcznik do geodezji

   Na początku października br. ukazał się podręcznik Wiesława Kosińskiego "Geodezja" - dotyczący szczegółowych pomiarów geodezyjnych i geomatyki. Autor w przystępny sposób przedstawił zarówno znane - od dawna stosowane rozwiązania geodezyjne, jaki i nowoczesne metody. Szczególny nacisk położył na wykorzystanie najnowszego sprzętu i specjalistycznego oprogramowania komputerowego.
   Książka omawia:
   • historię rozwoju i zarys geodezji,
   • podstawy kartografii,
   • regulacje prawne dotyczące pomiarów,
   • sprzęt wykorzystywany w geodezji,
   • techniki pomiarowe: sytuacyjne, wysokościowe, wysokościowo-sytuacyjne oraz realizacyjne,
   • metody obliczeniowe,
   • sposoby sporządzania map wielkoskalowych,
   • praktyczne zastosowanie geodezyjnych programów komputerowych (...).
   W książce znajduje się kod, który umożliwia korzystanie przez 3 miesiące z programu GEO-MAP – kompleksowego systemu informacji o terenie. Program służy do pozyskiwania i wykorzystywania danych przestrzennych, importuje dane w wielu formatach oraz korzysta z usług sieciowych WMS/WFS. Przeznaczony jest głownie dla ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, geodetów, urzędów oraz wszystkich innych użytkowników, którzy wykorzystują w swojej pracy dane przestrzenne.
   Książkę można kupić w Internetowej Księgarni PWN.
   (Na podstawie materiałów dystrybutora)

   czwartek, 7 października 2010

   Rekord w serwisie ePODGiK

   Wrzesień br. przyniósł kolejny rekord w serwisie ePODGiK. Tylko w jednym miesiącu w Ośrodku Dokumentacji w Poznaniu zgłoszono przez Internet 1098 prac geodezyjnych. Po raz pierwszy w historii przekroczona została granica tysiąca zgłoszonych prac (na miesiąc, na ośrodek).
   Na chwilę obecną w 2010 roku w Poznaniu przez Internet zgłoszono ponad 7300 prac, co stanowi 51% wszystkich. Wszystkim, nie tylko poznaniakom, dziękujemy za korzystanie z naszego serwisu i mamy nadzieję, że wkrótce będą padać kolejne rekordy.
   To nie wszystkie nowości w naszym serwisie. W tej chwili testujemy automatyczne wydawanie wypisów z rejestru budynków do prac internetowych, które wkrótce zostanie włączone w wybranych lokalizacjach.