poniedziałek, 26 kwietnia 2010

Usługa lokalizacyjna

Firma Geo-System Sp. z o.o. na podstawie prowadzonych w swoim oprogramowaniu iMPA baz punktów adresowych uruchomiła usługę lokalizacji na podstawie adresu.
Usługa jest dostępna pod adresem www.punktyadresowe.pl i cechuje się generowaniem pliku JSON zawierającym współrzędne punktu adresowego, ewentualnie prostokąta  ograniczającego dla ulicy lub miejscowości w przypadku braku szczegółowych danych związanych z szukanym punktem.
Współrzędne zwracane są w określonym w zapytaniu układzie współrzędnych.
Obecnie w usłudze dostępne są jedynie dane z ok. 30 serwisów firmy Geo-System Sp. z o. o. ale istnieje również możliwość rejestracji innych serwisów spełniających wymagania usługi.

środa, 21 kwietnia 2010

GEO-MAP tymczasowym systemem w powiecie piaseczyńskim

W związku z realizacją projektu "Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacji usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną" GEO-MAP został wybrany jako system tymczasowy w powiecie piaseczyńskim do chwili opracowania i wdrożenia systemu docelowego.
Jednocześnie rozpoczęto proces publikacji danych zasobu i internetowe wspomaganie prac geodezyjnych z wykorzystaniem technologii iGeoMap/ePODGIK, których pierwsze efekty znajdziecie Państwo na nowej stronie PODGiK. W pierwszej kolejności udostępniono współrzędne i opisy topograficzne punktów osnowy geodezyjnej. Osnowa publikowana jest na tle ortofotomapy, danych ewidencyjnych lub dostępnych serwisów WMS. Dostęp do tych danych możliwy jest po uzyskaniu kodu dostępu z PODGiK. Dalsze dane i nowe funkcjonalności będą pojawiały się sukcesywnie w najbliższym czasie. Pierwsze efekty znajdziecie Państwo na nowej stronie www.podgik-piaseczno.pl.

poniedziałek, 19 kwietnia 2010

GEO-MAP 9.71

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.71.
 • przy generowaniu SWDE wprowadzono możliwość zapisu działek ze wskazywaniem na punkty graniczne zamiast bezpośrednich wartości współrzędnych; w takiej sytuacji musi występować unikalność numerów graniczników oraz przede wszystkim graniczniki muszą istnieć; opcja domyślnie jest wyłączona,
 • zmiany w bibliotece PgClient.dll.
   Dział "Download"

   piątek, 16 kwietnia 2010

   Uruchomienie iMPA w gminie Czerwonak

   W dniu dzisiejszym uruchomiono serwis "Internetowy Manager Punktów Adresowych" dla gminy Czerwonak (powiat poznański) służący do nowoczesnego prowadzenia rejestru miejscowości, ulic i adresów w postaci elektronicznej. Informacje o aktualnej numeracji porządkowej trafiają również do Starostwa Powiatowego tworząc warstwę Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu.
   Portal adresowy dla obywateli dostępny jest pod adresem www.czerwonak.punktyadresowe.pl.
   Więcej informacji o systemie i wdrożeniach dostępnych jest na stronie: www.punktyadresowe.pl.

   wtorek, 13 kwietnia 2010

   Uruchomienie iMPA dla miasta Mińsk Mazowiecki

   W dniu dzisiejszym uruchomiono serwis "Internetowy Manager Punktów Adresowych" dla miasta Mińsk Mazowiecki (powiat miński) służący do nowoczesnego prowadzenia rejestru miejscowości, ulic i adresów w postaci elektronicznej. Informacje o aktualnej numeracji porządkowej trafiają również do Starostwa Powiatowego tworząc warstwę Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu.
   Portal adresowy dla obywateli dostępny jest pod adresem www.minsk.punktyadresowe.pl.
   Więcej informacji o systemie i wdrożeniach dostępnych jest na stronie: www.punktyadresowe.pl.

   czwartek, 8 kwietnia 2010

   Uruchomienie iMPA w gminie Leszno

   W dniu dzisiejszym uruchomiono serwis "Internetowy Manager Punktów Adresowych" dla gminy Leszno (powiat warszawski zachodni) służący do nowoczesnego prowadzenia rejestru miejscowości, ulic i adresów w postaci elektronicznej. Informacje o aktualnej numeracji porządkowej trafiają również do Starostwa Powiatowego tworząc warstwę Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu.
   Portal adresowy dla obywateli dostępny jest na stronie www Urzędu Gminy pod przyciskiem "Serwis Mapowy Gminy" oraz pod adresem www.leszno.punktyadresowe.pl.
   Więcej informacji o systemie i wdrożeniach dostępnych jest na stronie: www.punktyadresowe.pl.