czwartek, 18 listopada 2021

Rozbudowa walidatora APP


W dniu dzisiejszym udostępniliśmy naszym użytkownikom rozbudowaną wersję bezpłatnego walidatora plików GML APP dostępnego na stronie https://e-mapa.net/app.

Od czasu zmiany przepisów, czyli od 31.10.2020r. w gminach pracujących w technologii eGmina uchwalono i opublikowano ponad 800 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie obserwujemy, że za pomocą udostępnionego przez nas narzędzia tworzenia i kontroli GML APP skorzystali Państwo już niemal 5000 razy. Na stronie głównej narzędzia publikowana jest o-line statystyka.

 Mobilizuje nas to do pracy i dalszego rozwijania narzędzia. Również potrzeby i świadomość użytkowników wzrastają z czasem, czemu chcemy wyjść naprzeciw. W Walidatorze APP dodaliśmy oczekiwaną przez większość z Państwa kontrolę poprawności lokalizacji wektorowej granicy planu oraz zgodności i położenia załącznika graficznego (należy oznaczyć "Sprawdź poprawność załącznych plików GeoTIFF").

Dodatkowo ze względu na rozbieżność pomiędzy obowiązującym schematem XSD a plikami GML tworzonymi przez udostępnioną przez Ministerstwo wtyczkę APP do QGIS dodaliśmy opcję ignorowania przestrzeni nazw i podpisu. 

System sprawdza, czy wskazane w odnośniku w APP pliki tiff posiadają georeferencję lub czy są w ogóle dostępne takie pliki:

Jeśli załączone pliki spełniają wymagania co do formatu i układu, to są wyświetlane wraz z granicą planu na mapie poglądowej (OSM lub WMS KIEG).

Pozwala to ocenić nawet niezaawansowanemu użytkownikowi, czy przygotowany plik APP jest prawidłowy, kompletny i odzwierciedla plan miejscowy będący przedmiotem uchwalenia.

Udostępnienie bezpłatnego narzędzia do weryfikacji poprawności plików GML APP przyczynia się do zwiększania jakości tworzonych zbiorów oraz może stanowić wsparcie dla prac zarówno urbanistów tworzących GML APP, ale też przedstawicieli gmin, czy pracowników urzędów wojewódzkich, którzy potrzebują prostych mechanizmów kontroli otrzymanych plików GML APP.

środa, 17 listopada 2021

Nowe funkcjonalności w module przystąpień do MPZP

Zgodnie z sugestiami od użytkowników systemu e-mapa, w module Przystąpienia do MPZP wprowadziliśmy modyfikację, polegającą na możliwości dodania do przystąpienia wielu rysunków (załączników graficznych), z których każdy może posiadać swoją własną skalę.

1. Na etapie tworzenia przystąpienia podaje się mianownik skali jak poprzednio:

2. natomiast po przejściu do wykazu przystąpień dla każdego rysunku należy dodać oddzielny dokument typu "Rysunek APP", gdzie w dodatkowym polu na dole możliwe jest podanie odrębnej skali dla danego załącznika:


W przypadku pozostawienia tego pola pustego jako skala danego rysunku zostanie przyjęta wartość podana dla całego przystąpienia w pkt. 1. Podane w ten sposób wartości będą odzwierciedlone w treści pliku GML z APP, który zostanie wygenerowany z systemu.

wtorek, 2 listopada 2021

Statystyki portali mapowych na koniec października 2021 r.

2 listopada 2021 r. podsumowano kolejny miesiąc funkcjonowania portali e-mapa.net. W październiku zanotowano wzrost liczby odwiedzin - suma wizyt na wszystkich portalach mapowych wyniosła ponad 1,43 mln. Największą liczbę odsłon ma "Geoportal Otwartych Danych Przestrzennych" polska.e-mapa.net, który odwiedzony został ponad 190 000 razy. Sumaryczny wykres odwiedzin za ostatni rok w podziale na miesiące przedstawiono poniżej:


Ponadto wszystkie urzędowe portale mapowe w technologii e-mapa.net są monitorowane w ramach rządowego serwisu widok.gov.pl, w którym również odnotowano wzrost w stosunku do września br. W ubiegłym miesiącu portale mapowe odwiedziło ponad 315 tysięcy unikalnych użytkowników.


We wrześniu wprowadziliśmy w e-mapach kolejne usprawnienia, o które prosili nasi użytkownicy: nowe funkcje pomiaru oraz możliwość otwierania widoku w aplikacji Google Earth.