poniedziałek, 25 stycznia 2016

Elektroniczny operat także w Piasecznie

W dniu 22 stycznia 2016r. w Starostwie Powiatowym w Piasecznie wykorzystującym technologie iGeoMap/ePODGiK uruchomiono możliwość przekazywania operatów w postaci elektronicznej. Kompletny operat może być przekazywany w postaci pliku PDF, który w trakcie przesyłania do ośrodka dokumentacji jest podpisywany elektronicznie, a następnie podlega weryfikacji przez inspektorów. Negatywny wynik weryfikacji skutkuje zwrotem operatu do wykonawcy, a pozytywny nadaniem stosownego identyfikatora, przyjęciem do zasobu i automatycznym opublikowaniem w Internecie. Taka procedura skutkuje tym, że operat jest natychmiast dostępny do wykorzystania w innych pracach geodezyjnych.
Jest to drugie wdrożenie operatu elektronicznego w technologii iGeoMap/ePODGiK. Pierwsze zrealizowano w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mińsku Mazowieckim (kwiecień 2015 roku). Dotychczas możliwość przekazywania operatu elektronicznego udostępniono 58 wykonawcom geodezyjnym i przyjęto w ten sposób już ponad 1500 operatów.
Rysunek ilustruje liczbę operatów przyjmowanych elektronicznie w ostatnim roku na tle wszystkich operatów przyjmowanych w PODGiK Mińsk Mazowiecki.
Udostępniona funkcjonalność jest naturalną konsekwencją postępu technicznego i eliminuje konieczność drukowania operatów utworzonych elektronicznie jedynie w celu dostarczenia ich do ośrodka dokumentacji w postaci analogowej, w którym następnie wydruki podlegały skanowaniu. Korzyści mają więc wymiar zarówno materialny, jak i organizacyjno-czasowy. Uruchomiona technologia iGeoMap/ePODGiK przewiduje również wykorzystanie operatów elektronicznych z dodatkiem niezbędnych materiałów w postaci tradycyjnej.

poniedziałek, 18 stycznia 2016

GEO-MAP 10.21

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.21.
 • wprowadzono wpisywanie rzędu granicy dla granicznika (EG > Operacje na granicznikach > Wpisanie rzędów granic),
 • wprowadzono polecenie GPR #CreateAndSaveTIN, które służy do tworzenia i zapisu TIN,
 • poprawiono problem z wyjściem z modułu GEO-DTM w Windows 7,
 • dodano polecenie GPR do importu obiektów z EWMAPY (#ImportObiektowEwmapa),
 • wprowadzono zmienną prezentację graniczników (nowe rozporządzenie) w zależności od wartości atrybutu ZRD i BPP. Jeśli ZRD=1,3,5,6 i BPP=1,2, to wtedy granicznik jest opisywany tekstem prostym, a w innym przypadku tekstem pochyłym.
Dział "Download"

poniedziałek, 4 stycznia 2016

Podsumowanie funkcjonowania technologii ePODGiK w 2015r.

W roku 2015 w powiatach korzystających z technologii ePODGiK firmy Geo-System Sp. z o.o. zostało zgłoszonych i przetworzonych automatycznie niemal 70 tys. prac geodezyjnych. Wykres przedstawiający statystkę liczby prac od roku 2008 przedstawiono poniżej:
W maju tego roku w technologii ePODGiK uruchomiono obsługę elektronicznego operatu. Obserwujemy wzrost zainteresowania tą usługą wyrażony wykresem przedstawiającym udział operatów elektronicznych w operatach składanych w ośrodku w Mińsku Mazowieckim:
Pośród przetworzonych prac znacząco przeważa aktualizacja mapy zasadniczej, gdyż jest to 38% wszystkich prac. Na drugim miejscu jest inwentaryzacja uzbrojenia - 30% prac geodezyjnych. Pozostałe asortymenty to łącznie 32% prac geodezyjnych.
System powstał 8 lat temu jako dopełnienie technologii iGeoMap realizującej publikację danych PODGIK i usprawnia obecnie pracę kilkunastu ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Umożliwia wykonawcom geodezyjnym zgłoszenie pracy geodezyjnej przez Internet, a jednocześnie do tak zarejestrowanych prac automatyczne generuje materiały niezbędne do jej realizacji, które geodeci otrzymują już po kilku lub kilkunastu minutach od zgłoszenia i opłacenia pracy. Funkcjonalność dostępna jest 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. W systemie zarejestrowanych jest obecnie 2016 firm geodezyjnych i 2104 geodetów uprawnionych.

GEO-MAP 10.20

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.20.
 • w związku z nowym rozporządzeniem w sprawie BDOT500 i MZ i zachowaniem ciągłości baz: 
  • w obiekcie 5431 wprowadzono atrybut decydujący czy obiekt jest budynkiem w budowie czy fundamentem,
  • w obiektach 5310, 5320, 5339 (biblioteka GEO-MAP.sym) wprowadzono interpretację ujemnych kondygnacji w ten sposób, że obiekty są rysowane linią przerywaną zdefiniowaną w bibliotece znaków umownych,
 • w sterowaniu warstwami wprowadzono obok widoku EGiB również widok GESUT i BDOT500,
 • dodano opcje zapisu koloru wypełnienia w eksporcie do DXF,
 • ODGIK: wprowadzono wydawanie osnowy w materiałach powykonawczych.
Dział "Download"