środa, 1 lutego 2023

Nowe opcje w aplikacji do generowania plików APP

W odpowiedzi na Państwa uwagi i sugestie wprowadziliśmy na stronie e-mapa.net/app możliwość generowania dokumentów APP dla aktów planowania na etapie "prawnie wiążący lub realizowany".

Narzędzie do generowania danych przestrzennych dla APP miało początkowo ułatwiać urbanistom i samorządom przygotowanie plików GML (załączników do uchwały) dla aktów na etapie "w opracowaniu" oraz "w trakcie przyjmowania", jednak, jak wynika z otrzymywanych przez nas wiadomości, pojawiła się także potrzeba tworzenia GML dla aktów już uchwalonych i opublikowanych.

W tym celu uwzględniliśmy ww. status na liście wyboru "Etap procesu planowania, na którym znajduje się APP":


oraz dodaliśmy nowy ekran Publikacja, umożliwiający podanie daty wejścia w życie aktu oraz podstawowych informacji dot. jego publikacji w dzienniku urzędowym: