czwartek, 9 lutego 2023

Pismo GGK ws. zmiany sposobu zgłoszeń do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych

W związku z pismem KN.IRP.82.108.2023 p.o. Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki z 8 lutego 2023 r., którego treść udostępniamy poniżej:

informujemy, że zawarte w piśmie wyjaśnienia nic nie zmieniają w sposobie postępowania gmin korzystających z systemu eGmina z modułami iMPA, iMPZP, iGeoPlan w zakresie wysyłania zgłoszeń do rejestru EZiUDP.

Zgłaszanie i aktualizacja zbiorów oraz usług jest wykonywana tak jak wcześniej przez naszą firmę w Państwa imieniu na podstawie stosownych upoważnień. Takie upoważnienia od zawsze były przez nas dołączane do zgłoszeń. Zgłoszenia są oczywiście przesyłane w formie dokumentu elektronicznego zgodnego ze wzorem określonym w przywołanych w piśmie przepisach. Podobnie wygląda sposób wysyłki - była i będzie ona prowadzona zgodnie z aktualnymi na dany moment wytycznymi (czyli w tym przypadku na wskazaną skrzynkę w systemie ePUAP).

Zatem z Państwa strony nie jest wymagane obecnie żadne dodatkowe działanie. W razie potrzeby wykonamy zgłoszenie/aktualizację samodzielnie na podstawie upoważnienia i sami wystąpimy do Państwa, jeśli takiego (aktualnego) upoważnienia nie będziemy posiadać.