piątek, 15 listopada 2019

GEO-MAP 10.49

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.49.
  • poprawiono obsługę serwisów WMS z Krajowej Integracji
  • do listy dostępnych WMS wprowadzono nowe usługi udostępnione przez GUGiK: cieniowanie i BDOT10k
  • poprawiono wyszukiwanie adresów z usługi ULA,
  • wprowadzono możliwość wyszukiwania samej ulicy,
  • wprowadzono ikony w pozycjach Import i Eksport
Dział "Download"