środa, 29 grudnia 2021

Wyświetlanie własnych plików Geotiff w portalach e-mapa

W portalach mapowych w technologii e-mapa została dodana nowa funkcja, która umożliwia użytkownikom dodawanie do widoku mapy własnych danych w formacie GeoTIFF (pliki rastrowe z nadaną georeferencją).

W celu dodania własnych danych należy:

  1. otworzyć panel drzewka warstw po lewej stronie,
  2. na dole użyć przycisku +GeoTIFF,
  3. w oknie dialogowym należy wskazać plik z rozszerzeniem .tif lub .tiff, który chcemy dodać do mapy,
  4. po poprawnym dodaniu pliku na podkład mapowy zostanie naniesiona nowa warstwa, a widok zostanie dostosowany do jej zasięgu.


Dane będą widoczne dla użytkownika do czasu zamknięcia okna przeglądarki. Akceptowane są pliki o rozmiarze do 60 MB.

W e-mapie możliwe jest również dodawanie własnych plików DXF, SHP oraz usług WMS.