czwartek, 30 grudnia 2021

Podsumowanie funkcjonowania technologii ePODGiK w 2021 r.

Podsumowano kolejny rok funkcjonowania technologii ePODGiK firmy Geo-System Sp. z o.o. W roku 2021 w powiatach korzystających z tej technologii zgłoszono i przetworzono automatycznie ponad 66 000 prac geodezyjnych, a łączna liczba prac przetworzonych przez ePODGIK to niemal 750 000.
W 2021 roku podwoiła się liczba złożonych operatów elektronicznych w stosunku do 2020 roku. W bieżącym roku przekazano 31 tysięcy operatów elektronicznych, z czego 2/3 to operaty podpisane podpisem kwalifikowanym (na wykresie oznaczone na ciemnozielono), a 1/3 operaty podpisane podpisem zaufanym (jasny zielony). Od początku wdrożenia autorskiej technologii podpisywania operatów przez system ePODGiK (niebieski) złożono już ponad 93.000 operatów.

System ePODGiK został uruchomiony już 14 lat temu jako dopełnienie technologii iGeoMap realizującej publikację danych PODGIK i usprawnia obecnie pracę kilkunastu ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Umożliwia wykonawcom geodezyjnym zgłoszenie pracy geodezyjnej przez Internet, a jednocześnie automatycznie generuje materiały niezbędne do realizacji tych prac. Materiały geodeci otrzymują już po kilku lub kilkunastu minutach od zgłoszenia i opłacenia pracy. Funkcjonalność dostępna jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W systemie zarejestrowanych jest obecnie 3 000 firm geodezyjnych i 2 800 geodetów uprawnionych.

Poza obsługą wykonawców geodezyjnych w technologii ePODGiK wyróżnia się przede wszystkim moduł iGeoZUD realizujący automatyzację obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tzw. ZUD). Moduł cieszy się dużym zainteresowaniem i funkcjonuje z powodzeniem w dwudziestu dwóch powiatach.
 
W 2021 roku za pomocą systemu iGeoZUD przeprowadzono łącznie niemal 8000 narad, które pozwalają wnioskodawcom i gestorom uczestniczyć w całym procesie bez konieczności przyjazdu do siedziby starostwa oraz generuje wszystkie dokumenty w postaci elektronicznej, co schematycznie przestawiono na ilustracji. Łączna liczba narad skoordynowanych za pomocą systemu ePODGIK to już  25 000.

Również w 2021 r. odnotowano znaczne wykorzystanie usługi związanej ze sprzedażą mapy zasadniczej, która jest dostępna w prawie wszystkich powiatach korzystających z technologii ePODGiK. Zakupiono już ponad 18 000 map zasadniczych wg stanu archiwalnego co jest wynikiem niemal dwukrotnie lepszym niż w roku 2020. Na koniec grudnia łączna liczba zakupionych map zasadniczych zbliża się do 50 000. Wykres ukazujący statystykę od początku działania usługi poniżej: