piątek, 16 maja 2014

Mazowieckie samorządy dyskutowały o zarządzaniu danymi przestrzennymi na seminarium Geo-System

Seminarium dla gmin pt. “Prowadzenie gminnych rejestrów związanych z danymi przestrzennymi w technologii firmy Geo-system”, które zorganizowane było wczoraj w Warszawie zgromadziło 89 przedstawicieli jednostek administracji samorządowej. Organizatorem spotkania była firma Geo-System Sp. z o. o. W seminarium wzięli udział również zaproszeni przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz firmy Geosystems Polska i Lehmann+Partner.
Prezes firmy Geo-System Waldemar Izdebski omówił podstawowe założenia i elementy konstrukcyjne systemu e-Gmina, którego jednym z elementów jest program iMPA służący do prowadzenia numeracji adresowej. Następnie przedstawił sytuację prawną i przepływ informacji związany z prowadzoną przez gminy ewidencją miejscowości ulic i adresów. Z bardzo dużym zainteresowaniem spotkała się część prelekcji poświęcona funkcjonowaniu aplikacji iMPA z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. 
Pani Agnieszka Zera z Urzędu Statystycznego w Warszawie omówiła aktualny stan komunikacji gmin z US w zakresie przesyłania informacji o adresach. Wskazała, że komunikacja elektroniczna już dziś wydajnie usprawnia ten proces zarówno z punktu widzenia urzędu statystycznego jak i JST.
Pan Mirosław Bartos, przedstawiciel firmy Geosystems Polska, producenta nawigacji samochodowej Automapa, wskazał na przykładzie danych z gminy Dywity wykorzystującej system iMPA, że punkty adresowe prowadzone przez gminy w rejestrze publicznym EMUIA są ważnym elementem we współczesnych metodach lokalizacji i pozwalają, zwłaszcza na terenach wiejskich, wydatnie usprawnić dojazd do poszukiwanych adresów.
Pan Wojciech Butkiewicz z firmy Lehmann+Partner Polska przedstawił możliwości obsługi ewidencji dróg i obiektów mostowych z wykorzystaniem produktu RoadMan. Bardzo istotnym aspektem funkcjonowania tej technologii jest współpraca z systemem eGmina, co pozwala na integrację i bezpośrednią prezentację danych ewidencji dróg w portalu mapowym gminy, co zostało przedstawione na przykładzie gminy Czerwonak.
Dyrektor Handlowy firmy Geo-system Zbigniew Malinowski omówił konieczność informatyzowania danych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym nie tylko ze względu na nowe regulacje prawne w tym zakresie, ale przede wszystkim z punktu widzenia automatyzacji pracy jednostki samorządowej - na przykładach Gminy Halinów i Miasta Pruszków, które od wielu lat posiadają i wykorzystują zinformatyzowane plany miejscowe, pokazane zostały funkcje realizacji wypisu i wyrysu z planu, a także obsługi rejestrów wydanych decyzji i warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w oparciu o technologię iGeoPlan.
Cieszy bardzo aktywny udział zaproszonych uczestników spotkania w długiej dyskusji podsumowującej seminarium. Poruszane tematy związane były głównie z funkcjonowaniem numeracji adresowej, komunikacji z instytucjami oraz pytań i uwag dotyczących rozwoju systemu e-Gmina. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za obecność.
Więcej zdjęć w galerii.